Eesti NSV Prokuratuur

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search
Eesti NSV Prokuratuur
Tallinn, pangahoone Wismari 7, 1869, 1914 (1).jpg
Tallinn, pangahoone Wismari 7, 1869, 1914
Lühend ENSV Prokuratuur
Asutatud 1940
Eesmärk riikliku süüdistuse esitamine ja seaduste täitmise järelvalve
Peakorter Tallinn
Asukoht Mitšurini tänav, Tallinn
Tegevuspiirkond Eesti NSV
Eesti NSV prokurör Kaarel Paas (1940–1959)
Valter Raudsalu (1959–1970)
Karl Kimmel (1970–1987)
Leo Urge (1987–)
Emaorganisatsioon NSV Liidu Prokuratuur

Eesti NSV Prokuratuur oli aastatel 1940–1990 tegutsenud Eesti NSV valitsusasutus, mis allus NSV Liidu Prokuratuurile.

NSV Liidu konstitutsiooni § 164 kohaselt oli NSV Liidu ja Eesti NSV Prokuratuuri, NSV Liidu peaprokuröri ja temale alluvatele prokuröride ülesandeks: "Kõrgeim järelevalve seaduste täpse ja ühetaolise täitmise üle kõigi ministeeriumide, riiklike komiteede ja keskasutuste, ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide, kohalike rahvasaadikute nõukogude täitvate ja korraldavate organite, kolhooside, kooperatiivsete ja muude ühiskondlike organisatsioonide, ametisikute, samuti kodanike poolt".

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi 1991. aasta 27. augusti otsusega «Eesti Vabariigi Prokuratuuri lahutamise kohta NSV Liidu Prokuratuurist» moodustati Eesti Vabariigi Prokuratuur.

Ajalugu[muuda | muuda lähteteksti]

Eesti NSV Prokuratuur moodustati 1940. aastal peale Eesti Riigikohtu, Kohtukoja ja ringkonnakohtute juures olevate prokuratuuride likvideerimist 23. oktoobril 1940. aastal. Eesti NSV prokuratuuride organisatsioon jagunes 11 maakonna- ja 4 linnaprokuratuuriks, vastalavlt algsele Eesti NSV haldusjaotusele. ENSV prokuröriks nimetati Kaarel Paas ja tema asetäitja, ENSV aseprokurör eriasjades Sergei Nikiforov[1].

Balti Sõjaväeringkonna Sõjaväe Prokuratuur asus 1940. aastal Riias, Tallinnas asus ENSV Prokuratuuri eriosakond, kus tegutses prokuröri abi eriasjade alal[2] Eriasjade prokorörid SARKi pädevuses olnud asjades: Leonid Legostajev, Ivan Isajev, Rudolf Valter, Ivan Hütt, Karl Parik. NSV Liidu SARKi vägede prokurör A. Palkin.

Eesti NSV sõjaprokurör Grigorev, Eesti NSV raudteeprokurör Rudolf Sarin ja aseraudteeprokurör Valter Raudsalu.

1941. aastal moodustati ENSV Prokuratuuri organisatsioon: Eriosakond, ülem Nikolai Kuzminov; Järelvalve osakond; Üldjärelvalve osakond, ülem Karl Treier; Kriminaalkohtu osakond, ülem Ivan Viideman (Viedeman); Tsiviilkohtu osakond, ülem Johannes Mardi; TT Miilitsaorganite järelvalve osakond, ülem Aleksandr Osipov; Kaadrite osakond, ülem Friedrich Vainküla; Erisektor, ülem Vassili Redikson; Administratiiv-finantsosakond, ülem Osvald Raasik. Süüdistusosakonna ülem Ernst Udras.

Tallinna linna prokurör Aleksander Lauga, aseprokurör Štšukin, Tartu linna prokurör Juhan Neumann, aseprokurör Ivan Shamorokov (Shamorikov), Narva linna prokurör August Neudov, aseprokurör Vasili Uspekhov, Pärnu linna prokurör August Juhkam[3].

1945. aastaks oli kujunenud ENSV Prokuratuuri organisatsioon: Eriosakond, Üldjärelvalve osakond, Jälituse osakond, Kriminaalkohtu osakond, Tsiviilkohtu osakond, Miilitsaorganite järelvalve osakond, Vanglate järelvalve osakond, Kaebuste osakond, Kaadrite osakond, Administratiiv-finantsosakond, Kontrolli-inspektsiooni grupp, Erisektor, Sekretariaat.

1959. aastal määrati ENSV prokuröriks Valter Raudsalu ja ENSV prokuröri asetäitjaks Karl Kimmel.

1961. aastaks oli kujunenud ENSV Prokuratuuri organisatsioon: Üldjärelvalve osakond, Organisatsioonilis-kontrolli osakond, Uurimisvalitsus, Kohtutes kriminaalasjade arutamise järelvalve osakond, Kohtutes tsiviilasjade arutamise järelvalve osakond, Alaealiste kohta käivate seaduste täitmise järelvalve osakond, Kinnipidamiskohtade järelvalve osakond, ENSV prokuröri vanemabid ja abid, Kaadrite osakond, Esimene osakond, Rahandus- ja majandusosakond, Kantselei.

1970. aastal määrati Eesti NSV prokuröriks Karl Kimmeli, 1987. aastal määrati Eesti NSV prokuröriks Leo Urge.

1984. aastaks oli kujunenud ENSV Prokuratuuri organisatsioon: Organisatsioonilis-kontrolli osakond, Üldjärelvalve osakond, Uurimisvalitsus, Eriti tähtsate asjade uurijad, Siseasjade organite järelvalve osakond, Kriminaalkohtu osakond, Tsiviilkohtu osakond, Alaealiste järelvalve osakond, Prokuröri vanemabid, Personaliteenistus, Esimene osakond, Kantselei, Finants-majandusosakond.

1991. aastaks oli kujunenud ENSV Prokuratuuri organisatsioon: Organiseerimis- ja kontrolliosakond, Üldjärelvalveosakond: a) majandustegevuse ja looduskasutuse seaduslikkuse järelvalve osakond; b) sotsiaalsfääris ja administratiivtegevuses seaduslikkuse järelvalve osakond, Eeluurimise ja juurdluse järelvalve osakond, Uurimisosakond, Kohtutes kriminaalasjade arutamise järelvalve osakond, Kohtutes tsiviilasjade arutamise järelvalve osakond, Kaadriosakond, Kantselei, Esimene osakond, Planeerimise, finantseerimise ja materiaal-tehnilise varustuse osakond.

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]