Eesti Ameerika Fond

Allikas: Vikipeedia

Eesti Ameerika Fond (ametliku nimega Estonian American Fund for Economic Education, Inc.) asuti 1989. aasta detsembris Ameerikas Eesti abistamaks.

Ajalugu[muuda | muuda lähteteksti]

Organisatsioon inkorporeeriti 22. jaanuaril 1990 Marylandis. Kuna tollal põhines USA ametlik poliitika Nõukogude Liidu jagamatusel ja lootusel, et perestroika reformid demokratiseerivad “kurjuse impeeriumi”, tuli organisatsioonile valida nimi, mis oleks igati vastuvõetav. Tollal olid võtmesõnad haridus ja majandus. Niisiis sai nimeks Estonian American Fund for Economic Education, Inc., lühidalt Estonian American Fund, mida tunnustas maksudest vabastatud heategeva organisatsioonina nii Marylandi osariik kui ka föderaalvalitsus. Fondi põhikiri võimaldab laiahaardelist tegevust. Tegevuse alus on vabatahtlikkus ja avatus kõigile, kes soovivad anda ideid, näpunäiteid, majanduslikku toetust ja tööpanust. Fondi tegevus toimub projektide alusel. Projektis osalevad nõuetele vastavalt eriala inimesed ja need, keda projekti õnnestumine huvitab. Põhinõue on, et Eestis on vajadus, millele projekt vastab. Projektil peab olema Eestis kvalifitseeritud partner, kelle tegevus on kontrollitav ja kes garanteerib ressursside korrektse kasutamise. Fondi asutavasse juhatusse kuulusid Ago Ambre, esimees ja fondi asutaja, dr Arvo Ederma, arstide nõukogu esimees, meditsiinialaste projektide hinnang; Henn Liiv, abiesimees tegevuse kontrolli alal; Maya Paabo, abiesimees, administratsiooni alal; prof Toomas Palm, abiesimees, akadeemiliste programmide alal; Maie Golubjatnikov humanitaarabi alal, Oleg Golubjatnikov, abiesimees, meditsiinitehnika alal, Erik Puskar, laekur, Mark Ambre, sekretär; Haldi U. Svanberg, abiesimees. Regioonide esindajad: dr Endel Sepp, Kesk-Lääne osariigid; Bruno Laan, Lõuna-California; Leo Hannibal, Loodeosariigid.

Tegevus[muuda | muuda lähteteksti]

Fondi esimene projekt oli teadusliku kirjanduse saatmine Tartu Ülikoolile ja Tallinna Tehnika Ülikoolile 1990. aasta kevadel. Samal aastal algas meditsiinitehnoloogia ülekande projekt, mille raames muretseti diagnostilist aparatuuri, sh kompuutertomograafid ja röntgenikabinetid. Samal ajal võimaldati asjakohast väljaõpet Eesti füüsikutele. Fondi initsiatiivil avanes tee Eesti statistika ja ökonoomia alal töötajatele USA valitsuse poolt korraldatud erialalistele kursustele. Täitmaks suurt vajadust ravimite ja põetusvahendite järelehooldeasutustes ja haiglates, astus fond koostöösse abistamisorganisatsiooniga Direct Relief, Inc., mis andis materiaaalse panuse, mille saatmiskulud kattis fond. Stipendiumide väljastamisel on partneriks Tartu Ülikooli sihtasutus, kes korraldab konkursse ja sõelub kandidaate. Hooldeasutuste, noorte- ja õpilaskodude granditaotlusi rahuldab fond nii kuidas ressursid võimaldavad, eeldades taotluste kooskõlastust juhenditega. Fond arvestab oma toetajate soovidega. Näiteks arvestades hr. Tiit Lehtmetsa huvi Eesti lähimineviku suhtes, rakendas fond tema päranduse muuseumi KGB Kongid asutamise heaks Tartus. Eestipoolne panuseks olid originaalsed kongide ruumid, kujundus ja sisustus, vabatahtlike kaastöö ja haldamine Tartu Linnamuuseumi filiaalina. Pr. Helmi Kiik tuli vastu MTÜ Elupuu taotlusele asutada õpilaskodu. Fond vahendab suurannetusi: Tallinna Lastehaigla, Tartu Ülikooli Sihtasutus ja Tartu Kristlik Noortekodu on näited suurannetajate eelistustest.

Kontakt

Fondil on veebileht eafund.org millel on taotluste juhised, fondi aruanded, põhjalikum ülevaade tegevusest. Fondi e-posti aadress on eafund@comcast net. Tiguposti aadress on PO Box 7369, Silver Spring MD 20907-7369 USA.