Arutelu:Eesti rahvastik

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Siia artiklisse lisatud pildil oleva püramiidiga on midagi väga valesti. Kõige alumine rida ei saa nii lühike olla juba 1970ndatel. --Metsavend 9. aprill 2006, kell 10.36 (UTC)

Sain aru. Viimases reas on 1 aasta jooksul sündinud, eelviimases 4 aasta jooksul sündinud ja ülemistes 5 aastaste kohortidena. Nii ei tehta. See on täiesti mõttetu ja desinformeeriv graafik. --Metsavend 9. aprill 2006, kell 10.43 (UTC)

Võrreldes 1989. aastaga on Eestis elavate eestlaste arv kahanenud 963 281-lt 930 219-ni, ent eestlaste osatähtsus on kasvanud 61,5%-lt 67,9%-ni, seda osalt mitte-eestlaste väljarände tõttu 1990ndate alguses. 1989. ja 2000. aasta vahel on eestlaste koguarv vähenenud 3,4%, venelaste arv 26%, ukrainlaste arv 40%, valgevenelaste arv 37,8%, soomlaste arv 28,8%. Aastaks 2000 on Eesti rahvastikunäitajad üldarvudes ning erinevate rahvuste esindatuse suhtarvudes sarnased umbes 1975. aasta seisuga.

Välja võetud. Andres 9. juuli 2008, kell 21:15 (UTC)


Siin on jälle uuendatud, seejuures valikuliselt, nii et osa andmeid võivad vanad olla. Andres 21. august 2009, kell 09:50 (UTC)


1913. ja 1940. aasta rahvaarv ei ole hilisematega võrreldavad. Andres 22. jaanuar 2010, kell 21:53 (UTC)

Mis mõttes ei ole võrreldav. Need arvud käivad ju praeguse territooriumi kohta (ilma Petserimaa ja Narva-taguseta)

Alajaotuses Rahvastiku koosseis öeldakse eelviimases lõigus, et Eesti keelt kõneles emakeelena 67,3% Eesti elanikest, ja viimases lõigus, et Eesti keelt kõneles seisuga 1. jaanuar 2008 emakeelena ca 68,6% Eesti elanikest. Kumb protsent siis õige on?--Vihelik 16. oktoober 2010, kell 23:17 (EEST)

Eelviimane lõik räägib 2000. aasta rahvaloenduse andmetest. --Metsavend 17. oktoober 2010, kell 01:25 (EEST)
"Eesti keelt kõneles seisuga 1. jaanuar 2008 emakeelena ca 68,6% Eesti elanikest"

See 68,6 % käib tegelikult eestlaste osakaalu, mitte eesti keelt emakeelena rääkijate kohta.


1913. aasta rahvaarvuks on esitatud 954000. See on aga kahtlane. Jah, selline arv on tõesti näiteks esitatud raamatus "Naselenije SSSR 1987 : statistitsheki sbornik" (Moskva, 1988). Tabelis lk. 15 on seal ära toodud, et 1913. aastal elas Eestis 954000 inimest, neist linnades 177000 ja maal 777000. Siin aga on midagi valesti. Raimo Pullati raamatus "Eesti linnad ja linlased : XVIII sajandi lõpust 1917. aastani" on ära toodud tabel Eesti linnaelanikkonna kohta 1913. aastal. Tol aastal oli Eestis linnaelanikke 252941 (neist eestlasi 175036 ehk 69,2 %). "Eesti entsüklopeedia 11. köites "Eesti üld" (2002) on 1911. aasta rahvastikuks kirjas 1086999.

Võib-olla on aluseks võetud erinev territoorium?
Kõigepealt tuleb nähtavasti andmed viidetega varustada. Ja võimaluse korral uurida, kuidas need on saadud. Andres 6. november 2010, kell 14:38 (EET)

Teeks artikli Rahvastik, aga mis sellele inglisvikis vastata võiks? en:Population on Rahvaarv. --Oop 16. juuni 2011, kell 12:29 (EEST)

Rahvaarvul olid valed intervikilingid. Population vastabki rahvastikule. --Metsavend 16. juuni 2011, kell 13:05 (EEST)

"Aastaks 2000 olid Eesti rahvastikunäitajad üldarvudes ning erinevate rahvuste esindatuse suhtarvudes sarnased umbes 1975. aasta seisuga." Võrdlus ei ole täpne. 1975. aastal elas Eestis 1424073 inimest ja eestlaste suhtarv oli siis madalam kui 67,9 %. Kui mingit aastat 2000. aastaga võrrelda, siis oleks see hoopis 1971: 2000. aastal oli Eesti rahvaarv 1370052, 1971. aastal 1368511. Samuti oli eestlaste suhtarv 1971. aastal tõenäoliselt võrreldav eestlaste suhtarvuga 2000. aastal. 90.191.119.98 6. mai 2012, kell 12:00 (EEST)

Võid teksti muuta. Andres (arutelu) 6. mai 2012, kell 12:16 (EEST)

See on kahtlane, et 1913. aasta rahvaarvusk on esitatud 954 000. Ene-Margit Tiit oma raamatus "Eesti rahvastik : viis põlvkonda ja kümme loendust" (2011) on Eesti umbkaudseks rahvaarvuks 1913. aastal esitanud 1164000. 90.191.119.98 28. juuni 2012, kell 19:19 (EEST)


Tabeli "Eesti rahvastiku jaotus kodakonduse järgi seisuga 2.10.2010" sisu võiks ju uuendada. 17. augustil 2012 avaldati rahvaloenduse andmed elanike jaotumise kohta kodakondsuse järgi.90.191.119.98 19. august 2012, kell 15:44 (EEST)

Palun uuenda, aga ära vanu andmeid ära kaota. Me ei jõua kõigi uudistega sammu pidada. Andres (arutelu) 21. august 2012, kell 02:48 (EEST)

Ennustus aastast 1931[muuda lähteteksti]

Tuleks artiklis refereerida, mis meist saanud oleks: Eesti riik ja rahvas aastal 2000. Esmaspäev, 5. jaanuar 1931, nr. 1, lk. 7. --IFrank (arutelu) 20. juuni 2013, kell 16:46 (EEST)

Ennustus: rahvaarv oleks tõusnud kuni 1 415 000-ni, kultuurmaaks oleks muudetud tähtis osa seniseid soid ja metsavõsastikke. Venelaste arv oleks tõusnud 150 000-ni, nende asuala oleks laienenud sisemaa poole. 100 aasta pärast oleks nad moodustanud Eestis enamusrahvuse. Sakslaste arv oleks vähenenud alla 10 000, juutide arv oleks sisserändajate arvel kasvanud. Rootslaste arv oleks kasvanud 11 000-ni ja nad oleksid pidanud end saartel ja rannamaadel kokku pigistama. --IFrank (arutelu) 20. juuni 2013, kell 16:51 (EEST)

Riigikogu uuring religiooni kohta[muuda lähteteksti]

Minu meelest pole Ahto Kaasiku kiri piisavalt usaldusväärne allikas. Vaja oleks originaalallikat. --Metsavend 8. juuli 2013, kell 01:21 (EEST)

Nõus. --Epp 8. juuli 2013, kell 01:39 (EEST)

Eesti rahvaarv[muuda lähteteksti]

On linke märksõnale Eesti rahvaarv. Oleks vist liiga kunstlik eraldi artikkel teha?--Estopedist1 (arutelu) 14. september 2018, kell 15:21 (EEST)