Arutelu:Direktiiv autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Tõlge on endiselt pooleli, tuleks lisada ka mõned kopeerimata osad ning refereerida Eesti allikaid. Ingliskeelne algtekst on tegelikult märkimisväärselt nudi ja ei hõlma mitmeid olulisi juriidilisi nüansse, mis on isegi eestikeelseis allikais kaetud. --Oop (arutelu) 4. juuli 2018, kell 05:39 (EEST)

Mmh, veel: tõlkisin teksti sees olnud tsitaadid ära, kontrollimata nende ametlikku tõlget, kuna: 1) mina ka praegu kõike ei jaksa, tahtsin kaks tundi tagasi juba magama minna; 2) ma pole kindel, kas kõik inglise artiklis jutumärkides esitatu on ikka tegelikult ka tsitaadid; 3) ametlik tõlge on kohati üsna vilets ja kuna originaaltekst on veel jäledamas keeles, on ümberjutustus tihti arusaadavam kui ametlik tõlge (eeldusel, et see siis võetakse jutumärkidest välja ja tehakse korralikuks kokkuvõtteks). Nagu eelnev, on seegi poolenisti märkus iseendale. --Oop (arutelu) 4. juuli 2018, kell 05:47 (EEST)
Ja: enamik viitamistõrkeid peaks saama korda, kui kogu tekst on ümber pandud. Paaris kohas on surnud lingid, mis tuleb Internet Archive'ist välja otsisda või asendada teiste viidetega. Selles võivad aidata ka eestikelsed allikad. --Oop (arutelu) 4. juuli 2018, kell 05:48 (EEST)
Teksti algus tehti korda. Oleks kena seda mitte tuimalt üle kirjutada. Eriti kui salvestatud muudatusel pole midagi pistmist teksti esimese osaga.
Ja palun õpi viiteid nii tegema, et terve viidete sektsioon poleks punaseid teateid täis. Eriti veel, kui soovid, et "keegi vahepeal teksti ei näpiks" vms. Ivo (arutelu) 4. juuli 2018, kell 05:51 (EEST)

COREPERi versioon direktiivikavandist hõlmab nii kohustuslikku kui ka valikulist laiendust.

See lause ei ole mulle arusaadav. Andres (arutelu) 29. september 2018, kell 08:54 (EEST)

naaberõiguse "nende ajakirjanduslike publikatsioonide veebikasutuse üle infoühiskonna teenusepakkujate poolt

Ei saa hästi aru. Minu meelest nii ei räägita, et mul on õigus millegi üle. Andres (arutelu) 29. september 2018, kell 08:58 (EEST)

'ELi senikehtiva regulatsiooni kohaselt sõltuvad ettevõtted autoritest

Mismoodi nad sõltuvad? Andres (arutelu) 29. september 2018, kell 09:00 (EEST)

erandid töö "ebaolulise" osa kopeerimisele

Olulisi osi võib kopeerida, ebaolulisi mitte? Kas on mõeldud väikeses mahus kopeerimist? Andres (arutelu) 29. september 2018, kell 09:02 (EEST)

Meediafirmasid, "mille eesmärk on informeerida avalikkust ja mida uuendatakse perioodiliselt või regulaarselt

Mis mõttes meediafirmasid uuendatakse? Andres (arutelu) 29. september 2018, kell 09:04 (EEST)

võitsid ajalehed laiemast levikust (saades veebiliiklusest reklaamitulu), mida uudisteagregaatorid nende veebiartiklite juurde suunasid

Ei saa aru. Levikut suunati artiklite juurde? Andres (arutelu) 29. september 2018, kell 09:08 (EEST)

See artikkel oleks asja sisu mõistmiseks oluline, aga sellisel kujul ei jaksa lõpuni lugeda. Andres (arutelu) 29. september 2018, kell 09:08 (EEST)

Neutraalsuse vaidlustamine[muuda lähteteksti]

Artikkel võiks siiski rääkida eelkäige direktiivist endast, mitte peamiselt selle vastaste seisukohtadest. Muuhulgas rõhutatakse artiklis sellise vahepealse hääletuse tulemusi, kus vastuhäälte osakaal oli suurem, otsustava poolthääletamise tulemusi aga sama detailselt ei avaldata.--80.235.107.168 9. oktoober 2018, kell 14:26 (EEST)

Artikli sissejuhatuses on kolm lauset. Esimene lause annab definitsiooni, viidates pooldajatele. Teine võtab kokku pooldajate ja kolmas vastaste argumendid. Seega on tekstis ülekaalus pooldajate seisukohad. Ja sina leiad, et artikkel on kallutatud? Mis sisuossa puutub, siis palun ole lahke, tee tööd ja refereeri sama konkreetselt ja samamoodi konkreetsetele allikatele viidates pooldajate seisukohti. Kaastöö Vikipeedias on vabatahtlik, igaüks teeb nii palju ja seda, mida parasjagu tahab ja jaksab. --Ehitaja (arutelu) 9. oktoober 2018, kell 16:48 (EEST)
See pole oluline, mitu lauset ühes või teises lõigus on. Oluline on sisu, ja see on piraatluse pooldajate poole tublisti kiivas. Juba see, et esimeses lauses (definitsioonis) peab pooldajatele viitama, näitab kallutatust, sest mõistlik definitsioon räägiks vaid asjast/nähtusest endast, mitte selle pooldamisest või vastuseisust. Selle asemel, et rääkida, millistel põhjustel eelnõu üldse algatati, keskendub debati osa vaid vastaliste ideedele. Miks ma seda artiklit ise ei paranda? Mul on lihtsalt rikkalikud varasemad kogemused, kuidas tehtud tööst lihtsalt üle sõidetakse.--80.235.107.168 9. oktoober 2018, kell 19:05 (EEST)
Artikli sissejuhatus ei pea koosnema eksklusiivselt mõiste definitsioonist. - Neptuunium ❯❯❯ arutelu 9. oktoober 2018, kell 19:10 (EEST)
Keegi pole seda väitnudki. Artikkel peaks siiski rääkima peamiselt asjast endast, mitte sellele tehtud kriitikast. Kriitika kohta võib ju väike lõik olla, või kui seda oluliseks peetakse, miks mitte ka eraldi pikem artikkel, aga praegu on järjekordselt sünnitatud mingi teatud seltskonna vaateid propageeriv möla, mitte pealkirjale vastav sisuline artikkel.--80.235.107.168 9. oktoober 2018, kell 19:25 (EEST)
Siinset väljenduslaadi vaadates eriti ei üllata. --Ehitaja (arutelu) 9. oktoober 2018, kell 22:24 (EEST)
Artikli väljenduslaad ei ole tõesti entsüklopeediale kohane. --80.235.107.168 9. oktoober 2018, kell 23:43 (EEST)