Üterbium

Allikas: Vikipeedia
70

2
8
32
18
8
2
Yb
173,04
Üterbium

Üterbium (sümbol Yb) on keemiline element järjekorranumbriga 70.

Tal on 7 stabiilset isotoopi, massiarvudega 168, 170, 171, 172, 173, 174 ja 176.

Omadustelt on üterbium lantanoid ja haruldane muldmetall. Tema tihedus normaaltingimustel on 6,57 g/cm&sup3 ja sulamistemperatuur on 824°C.

Keemiliste elementide perioodilisussüsteem
Metallid Poolmetallid Väärisgaasid Mittemetallid Leelismetallid Leelismuldmetallid Lantanoidid Aktinoidid
Lantaan - Tseerium - Praseodüüm - Neodüüm - Promeetium - Samaarium - Euroopium - Gadoliinium - Terbium - Düsproosium - Holmium - Erbium - Tuulium - Üterbium - Luteetsium