Praseodüüm

Allikas: Vikipeedia
59

2
8
21
18
8
2
Pr
140,907
Praseodüüm

Praseodüüm (sümbol Pr) on keemiline element järjekorranumbriga 59, haruldane muldmetall.

Tal on 1 stabiilne isotoop massiarvuga 141.

Omadustelt on praseodüüm lantanoid. Tema tihedus normaaltingimustel on 6,64 g/cm³ ja sulamistemperatuur 931 Celsiuse kraadi.

Keemiliste elementide perioodilisussüsteem
Metallid Poolmetallid Väärisgaasid Mittemetallid Leelismetallid Leelismuldmetallid Lantanoidid Aktinoidid
Lantaan - Tseerium - Praseodüüm - Neodüüm - Promeetium - Samaarium - Euroopium - Gadoliinium - Terbium - Düsproosium - Holmium - Erbium - Tuulium - Üterbium - Luteetsium