Promeetium

Allikas: Vikipeedia
61

2
8
23
18
8
2
Pm
<145>
Promeetium

Promeetium (sümbol Pm) on keemiline element järjekorranumbriga 61, haruldane muldmetall.

Kõik ta isotoobid on radioaktiivsed. Pikim poolestusaeg on isotoobil massiarvuga 145, nimelt 17,7 aastat.

Omadustelt on promeetium lantanoid. Tema harulduse ja radioaktiivsuse tõttu on ta omadustest vähe teada.

Promeetium on nime saanud vanakreeka mütoloogia heerose Prometheuse järgi.

Keemiliste elementide perioodilisussüsteem
Metallid Poolmetallid Väärisgaasid Mittemetallid Leelismetallid Leelismuldmetallid Lantanoidid Aktinoidid
Lantaan - Tseerium - Praseodüüm - Neodüüm - Promeetium - Samaarium - Euroopium - Gadoliinium - Terbium - Düsproosium - Holmium - Erbium - Tuulium - Üterbium - Luteetsium