Mine sisu juurde

Äriõigus

Allikas: Vikipeedia

Äriõigus (“commercial law”) on õigusvaldkond, millega reguleeritakse kaubandust ja äritegevust. Selle raames uuritakse tegureid, mis mõjutavad ettevõtte tegevust. Äriõigust peetakse tsiviilõiguse alaliigiks ja see hõlmab nii era- kui ka avalik-õiguslikke küsimusi. Äriõigusega reguleeritakse ettevõtetevahelisi lepinguid, töölevõtmise menetlust ning tarbekaupade tootmist ja müüki.[1]

Äriõigus jaguneb kahte põhikategooriasse: esimene neist puudutab äriüksusi, tuginedes partnerlust, äriühinguid, pankrotti ja asutusi reguleerivatele seadustele;[2] teine hõlmab äritehinguid, tuginedes lepinguid reguleerivatele seadustele. Äriõiguse üks põhieesmärke on ennetada küsimusi, mis võivad ettevõttele kahju tekitada või põhjustada õiguslikke konflikte. Äriõiguse kohaldamisala on määratletud nii riigisiseste seaduste kui ka rahvusvaheliste lepingutega.[3]

Äriõigusel on riigi äritavade reguleerimisel oluline roll. Esiteks tegeleb äriõigus ettevõtete kompensatsiooni probleemidega ehk ettevõtted saavad vaidluste lahendamisel abi küsida kvalifitseeritud äriadvokaatidelt. Advokaadil on kohustus võtta kasutusele kõik mõistlikud meetmed, et vältida olukorda, kus klient rikub hüvitise- ja tasustamis seadust.[4] Teiseks kaitseb äriõigus ettevõtete aktsionäre. Äriõiguse ekspert käsitleb vähemusaktsionäridega seotud konflikte, põhikirjasätteid, vahekohtu lahendeid ja muid küsimusi.[5] Kolmandaks tugineb iga ettevõte äriõigusele kui nurgakivile, sest ettevõtluse alustamisega on seotud arvukalt õiguslikke menetlusi, rendilepinguid ja lube. Äriõiguse advokaat peab tundma kõiki asjakohaseid seadusi, et saaks ettevõtetel aidata oma tegevust edukalt alustada.[6]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

  1. Buisness law definition. Upcounsel. https://www.upcounsel.com/business-law-definition.
  2. Business law. Britannica. https://www.britannica.com/topic/business-law.
  3. Business law. Britannica. https://www.britannica.com/topic/business-law.
  4. Johnston. T. What is business law and why is it important. https://johnstonthomas.com/what-is-business-law-and-why-is-it-important/.
  5. Johnston. T. What is business law and why is it important. https://johnstonthomas.com/what-is-business-law-and-why-is-it-important/.
  6. Johnston. T. What is business law and why is it important. https://johnstonthomas.com/what-is-business-law-and-why-is-it-important/.