Vattmeeter

Allikas: Vikipeedia
Analoogvattmeeter

Vattmeeter on mõõteriist vahelduvvoolu aktiivvõimsuse mõõtmiseks.

Osutivattmeetrites on peamiselt kasutusel kas elektrodünaamiline või ferrodünaamiline mõõtemehhanism. Niisugusel vattmeetril on pingemähis, mis ühendatakse koormusega rööbiti, ja voolumähis, mis ühendatakse koormusega jadamisi. Mähiste magnetväljade koostoimel kaldub osuti võimsuseskaalal.

Ühefaasilise vahelduvvoolu korral aktiivvõimsus (vattides)

kus

on pinge efektiivväärtus (voltides),
on voolutugevuse efektiivväärtus (amprites),
on võimsustegur,

Numbernäiduga (digitaalses) vattmeetris mõõdab mikrokontroller igas sekundis tuhandeid kordi pinget, voolu ja nendevahelist faasinihet, digiteerib mõõteväärtused (muundab kahendarvudeks), korrutab omavahel ja esitab tulemuste keskmistatud väärtused numbernäiduna LCD-näidikul.

Digitaalne võimsusmõõdik on iga energiamõõturi koosseisus.