Mine sisu juurde

Võru maavalitsus

Allikas: Vikipeedia
(Ümber suunatud leheküljelt Võru Maavalitsus)
Võru Maavalitsus
Võru Maavalitsuse hoone (juuni 2009)
Asutatud 1917
Tegevuse lõpetanud 2018
Peakorter Võru
Asukoht Jüri tänav 12[1], Võru
Tegevuspiirkond Võru maakond
Emaorganisatsioon Vabariigi Valitsus
Võru maakonnanõukogu

Võru maavalitsus oli Võru maavanemat teenindav riigiasutus, mis asus Võrus aadressil Jüri tänav 12.

Maavalitsuse tööd juhtis ja korraldas maavanem, kes allus Vabariigi Valitsusele. Viimane Võru maavanem oli Andres Kõiv[2].

Maavalitsuse ülesandeks oli:

  1. riikliku haldamise korraldamine ja koordineerimine maakonnas oma pädevuse piires seadusega ettenähtud korras ja ulatuses;
  2. riigi omandisse kuuluva vara käsutamine vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt antud korraldustele ja määrustele;
  3. maakonnas rahanduse, hariduse, kultuuri, spordi, muinsuskaitse, tervishoiu, sanitaarteenistuse, tööhõive, sotsiaalhoolduse, migratsiooni, ettevõtluse, statistika, riiklike registrite, side, riikliku transpordi, riiklike teede, keskkonnakaitse, maakorralduse, metsamajanduse, ehitusjärelevalve ja planeeringu, kapitaalehituse ning regionaalpoliitika valdkonda kuuluvate küsimuste korraldamine vastavalt Vabariigi Valitsuse määrustele, kui seadusega ei ole korraldatud teisiti[3].

Eesti maavalitsuste tegevus lõppes 1. jaanuaril 2018.[4]

1917. aastal Eestis loodud uue omavalitsussüsteemi rajamise aluseks sai Venemaa Ajutise Valitsuse poolt 30. märtsil 1917 vastu võetud otsus “Eesti kubermangu administratiivse valitsuse ja kohaliku omavalitsuse ajutise korra kohta”. Eestimaa kubermangu tasandil pidi seadusandlikuks organiks saama maanõukogu (nimetatud ka maapäevaks), maakondades tuli valida 7–15-liikmelised maakonnanõukogud. Maakonnanõukogud valiti valdade ja linnade valijameeste poolt, kelle arvuks kehtestati üks iga 1000 elaniku kohta.

Maakonnavalitsus oli Maakonnanõukogu täidesaatev organ, mis koosnes vähemalt kolmest liikmest ja sekretärist[5]. Maakonnavalitsuse asjaajamine jagati osakondade vahel, mis moodustati vastavalt vajadusele. Maakonnanõukogude kodukord soovitas moodustada administratiiv-, majandus-, haridus-, tervishoiu- ja veterinaaria-, teede- ja side-, töö- ja hoolekande- ning põllumajandus- ja toitlusosakonna. Maakonnanõukogude ülesandeks oli kõikide maakonna omavalitsusse puutuvate asjade otsustamine[6] täidesaatvate organite valimine ja järelevalve nende tegevuse üle, maakonnavalitsuse esitatud eelarve läbivaatamine[7].

 Pikemalt artiklites Võru maakonnanõukogu ja Võru maavolikogu (1940)

1924. aasta maakonnanõukogu valimistel 9. ja 10. detsembril 1923 said Võru Maakonnanõukogu liikmeteks: Töörahwa ühise wäerinna nr. 1 nimekirja järele: 1) Weiram, Rudolf; Tallinn. Eesti sotsiaaldem. tööliste partei ja Iseseiswa sots. tööliste partei liidu nr. 2 nimekirja järele: 1) Ast, Karl; Tallinn. 2) Wainola, Alfred; Wõru. 3) Woimann, Jüri; Tallinn. Tööerakonna nr. 3 nimekirja järele: 1) Rõbakow, Theodor; Wõru. 2) Suit, Frits; Wõru. Põllumeeste kogude nr. 5 nimekirja järele: 1) Kohwer, August; Wõru. 2) Hagiwana, Johan; Kasaritsa wald. 3) Wreemann, Richard; Laswa wald. 4) Albrecht, Peeter; Uue-Antsla wald. 5) Piisko, August; Wõru. 6) Usning, Daniel; Kahkwa wald. 7) Kääparin, Jaan; Wõru wald. Asunikkude, riigirentnikkude ja väikepõllupidajate nr. 6 nimekirja järele: 1) Kepsner, Eduard; Pindi wald. Eesti rahwaerakonna nr. 7 nimekirja järele: 1) Mälton, Johannes; Wõru[8].

Võru maavalitsuse hoone

[muuda | muuda lähteteksti]

Hoone ehitust alustati 1936. aastal, esimene tööpäev oli majas 5. märtsil 1938; hoonesisesed ehitustööd tegid suuremas osas Võru tööstuskooli õpilased.[9]

Võru maavanem

[muuda | muuda lähteteksti]
 Pikemalt artiklis Võru maavanem