Tuhu maastikukaitseala

Allikas: Vikipeedia

Tuhu maastikukaitseala on kaitseala Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Linnuse, Kiska ja Nurmsi, Kunila, Tuhu, Oidrema, Paimvere, Peantse ja Käru külas. Kaitseala läbivad või sellel asuvad järgmised veekogud: Tuudi jõgi, Kuitsa oja, Tuti kraav. Kaitseala on arvatud ka Natura-alade Tuhu-Kesu linnuala ja Tuhu loodusala koosseisu. Kaitseala pindala on 3710,2 ha, geograafilised koordinaadid on 58° 34′ 41″ N, 23° 51′ 38″ E.

Kaitseala põhilise osa moodustab Tuhu soo. Kaitselal on esindatud mitmed erinevad sootüübid, märjad niidud ja vanad metsad. Taimestikus on tähelepanuväärne käpaliste rohkus, linnustikus on palju pistrikulisi. Kaitsealused linnuliigid: metsis, sookurg, teder jt. Kaitsealused taimeliigid: Malaxis paludosa, Liparis loeselii, Daphne mezereum, Dactylorhiza incarnata, Epipactis palustris.

Turismi tarbeks on kaitsealale rajatud sootüüpe tutvustav matkarada ja vaatetorn.

Ajalugu[muuda | muuda lähteteksti]

1981. aastal moodustati Tuhu sookaitseala, mis hõlmas ainult soo Läänemaale (endisele Haapsalu rajoonile) kuuluvat osa. 1999. aastal, kui kinnitati Tuhu maastikukaitseala kaitse-eeskiri, liideti sookaitsealale juurde Pärnumaale ulatuv osa. Uuesti kinnitati Tuhu maastikukaitseala kaitse-eeskiri mais 2005.

Kaitseala valitsejaks on määratud Matsalu Looduskaitseala.

Kaitseala eesmärgid[muuda | muuda lähteteksti]

Tuhu maastikukaitseala kaitse-eesmärk on:

  1. ohustatud ja haruldaste taimeliikide kaitse;
  2. elupaigatüüpide – rabad, siirdesood ja õõtsikud, madalsood, vanad loodusmetsad, laialehised metsad, soostuvad ja lodumetsad, siirdesoo- ja rabametsad, kuivad nõmmed, soostunud sinihelmikaniidud ja kõrgrohustud – kaitse;
  3. liikide – harilik porss (Myrica gale), hall käpp (Orchis militaris), vööthuul-sõrmkäpp (Dactylorhiza fuchsii), kahkjaspunane sõrmkäpp (Dactylorhiza incarnata), kuradi-sõrmkäpp (Dactylorhiza maculata), soo-neiuvaip (Epipactis palustris), harilik käoraamat (Gymnadenia conopsea), kahelehine käokeel (Platanthera bifolia) ja suur käopõll (Listera ovata) – kaitse;
  4. linnuliikide – välja-loorkull (Circus cyaneus), soo-loorkull (Circus pygargus), hiireviu (Buteo buteo), laanepüü (Bonasia bonasia), teder (Tetrao tetrix), rukkirääk (Crex crex), sookurg (Grus grus), rüüt (Pluvialis aprcaria), väikekoovitaja (Numenius phaeopus), öösorr (Caprimulgus europaeus), väike-kirjurähn (Dendrocopos minor) ja hallõgija (Lanius excubitor) – kaitse.

Kaitseala vööndid[muuda | muuda lähteteksti]

  • Lõpe sihtkaitsevöönd (159,5 ha),
  • Tuhu sihtkaitsevöönd (3452,9 ha),
  • Tuudi piiranguvöönd (97,8 ha).

Tuhu maastikukaitseala keskkonnaregistri kood on KLO1000199.

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]