Tsüklohekseen

Allikas: Vikipeedia
Tsüklohekseeni struktuurivalemid

Tsüklohekseen (ka tetrahüdrobensool; keemiline valem C6H10) on tsükloalkeenide klassi kuuluv orgaaniline ühend.

Tsüklohekseen on normaaltingimustes värvitu terava lõhnaga vedelik. Selle tihedus on 0,8110 g/cm³, sulamistemperatuur −103,8 °C, keemistemperatuur 82,98 ºC, vees lahustub 250 g/l. Küllastunud auru rõhk on temperatuuril +20 °C 8,93 kPa ja temperatuuril +25 °C 11,9 kPa. Leektemperatuur on −12 °C ja isesüttimistemperatuur +244 °C. Molaarmass on 82,143 g/mol. Ta ei ole väga stabiilne, sest pikaajalisel hoidmisel valguse ja õhu käes moodustab ta peroksiide. Kriitiline temperatuur on +287,2 °C (560,4 K).

Keemilises mõttes reageerib ta kaksiksideme osavõtul nagu alkeenid.

Tsüklohekseeni kasutatakse keemiatööstuses mitmete protsesside lähteainena.

Tsüklohekseeni võib saada tsükloheksanooli happelisel dehüdrateerimisel. Tekkiv tsüklohekseen eraldatakse destilleerimise abil. Reaktsiooni katalüsaatoriks on hape, näiteks fosforhape. See on tüüpiline tudengite praktikumi töö: