Tehe

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Tehe ehk operatsioon on kujutus hulkade A1,...,An otsekorrutiselt A1×A2×...×An hulgale B.

Kui n=0, siis fikseerib tehe mingi elemendi b hulgast B.

Naturaalarv n on tehte aarsus. 0-aarset tehet nimetatakse nullaarseks ehk nullkohaliseks, 1-aarset unaarseks ehk ühekohaliseks, 2-aarset binaarseks ehk kahekohaliseks ja 3-aarset ternaarseks ehk kolmekohaliseks tehteks.

Erijuhul, kui A1=A2=...=An =B, on tegemist algebralise tehtega. Sageli mõeldaksegi tehte all algebralist tehet.