Sandarmeeria

Allikas: Vikipeedia

Sandarmeeria on sõjaväeline politseiüksus, millele on antud seadusjärelevalve ülesanded.

Sandarmeeria on Prantsusmaal ja Itaalias, kus sandarmeid nimetatakse karabinjeerideks. Hispaania sandarmeeria on Guardia Civil.

Ajalooliselt on sandarmeeria olemas olnud Venemaal (Sandarmi Üksikkorpus) ja Austria-Ungaris.

Sandarmeeria teostab seadusjärelevalvet tsiviilelanikkonna seas ning täidab ka sõjaväepolitsei ülesandeid. On riike, kus sandarmeeria teeb politseitööd ainult tsiviilelanikkonna seas.