Innove

Allikas: Vikipeedia
(Ümber suunatud leheküljelt SA Innove)
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Sihtasutus Innove on hariduse kompetentsikeskus, mis koordineerib ja edendab Eestis üld- ja kutsehariduse valdkonda ning pakub üle-eestilise Rajaleidja võrgustiku kaudu õppenõustamist.

Innove töö põhieesmärk on luua ja rakendada Eestis paljude võimalustega pidevat õpet toetavat õppekeskkonda ning iga õppija arengut toetavat õpikäsitust.

Innove peakontor asub Tallinnas Ülemiste Citys aadressil Lõõtsa tänav 4. Innove Rajaleidja keskused asuvad kõigis maakondades üle Eesti. [1]

Varem tegeleti ka hariduse ja tööelu vallas Euroopa Liidu toetuste vahendamisega.

Ajalugu[muuda | muuda lähteteksti]

Innove loodi Vabariigi Valitsuse korraldusega 8. juulil 2003 ning registreeriti 3. novembril 2003 mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris. Kuni 27.detsembrini 2011 kandis asutus nime Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove.

Osaliselt 1. jaanuarist 2012 ja täielikult 1. augustist 2012 anti senise Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse ülesanded üle Innovele.

1. jaanuarist 2013 anti Innovele ka Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed ülesanded.

Kuni 2018. aasta lõpuni pakkus Innove ka karjääriteenuseid (karjääriinfot ja -nõustamist) lastele ja noortele. Alates 2019. aastast pakub karjääriteenuseid Eesti Töötukassa.

Tegevus[muuda | muuda lähteteksti]

Innove

 • koostab riiklikke õppekavu ja nõustab haridusasutusi õppekavade rakendamisel ja kooli õppekavade loomisel;
 • korraldab riigieksameid, põhikooli lõpueksameid ja tasemetöid;
 • korraldab eesti keele tasemeeksameid ja Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksameid;
 • toetab hariduslike erivajadustega (HEV) õpilasi, sh andes välja HEV õppevara;
 • pakub Innove Rajaleidja võrgustiku kaudu tasuta õppenõustamist;
 • koordineerib lõimitud aine- ja keeleõpet, sh keelekümblust;
 • korraldab haridusalaseid uuringuid: rahvusvahelised uuringud PISA, TALIS, IELS, siseriiklikud õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate rahuloluküsitlusi jms;
 • loob hariduse valdkonnas e-lahendusi õppijale ja õpetajale: e-õppematerjalid, e-hindamisvahendid, Eksamite Infosüsteem jms;
 • toetab tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arengut Eestis, sh praktikasüsteemi ja töökohapõhise õppe arendamist;
 • edendab kutsehariduse mainet ja korraldab kutsemeistrivõistluseid;
 • korraldab õpetajatele ja koolijuhtidele täienduskoolitusi;
 • esindab Eestit haridusalases rahvusvahelises koostöös ja tegeleb haridusturundusega;

Juhtimine ja struktuur[muuda | muuda lähteteksti]

Innovet juhivad kaheliikmeline juhatus ja kuueliikmeline nõukogu. Juhatusse kuuluvad Birgit Lao ja Katri Targama. Kokku on Innoves veidi üle 300 töötaja.

Alates 2019. aasta jaanuarist on Innoves järgmised struktuuriüksused:

 • hariduse tugiteenuste agentuur, kuhu kuuluvad Rajaleidja keskused;
 • õppekava- ja metoodikaagentuur, kuhu kuuluvad üldhariduse õppekavade arenduskeskus, kutsehariduse õppekavade arenduskeskus, mitmekeelse õppe ja keelekümblusmetoodika keskus ning õppenõustamisteenuste arenduskeskus;
 • haridusuuenduste agentuur, kuhu kuuluvad kutse- ja kõrghariduse arendamise keskus ning õpetaja ja koolijuhi täienduskoolituskeskus;
 • hindamisagentuur, kuhu kuuluvad testide keskus ning uuringute ja arenduskeskus;
 • õigus- ja finantsteenuste valdkond;
 • arendusvaldkond;
 • kommunikatsiooni ja rahvusvahelise koostöö valdkond;
 • haldusvaldkond. [2]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]