Regionaalpark

Allikas: Vikipeedia

Regionaalpark on kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstav loodusala, kus on erilisi teadusliku, kasvatusliku ja puhkealaväärtusega loodusobjekte (ökosüsteeme ja maastikke), ajaloo- ja kultuuripärandit. Regionaalpark võib koosneda mitmest osast, kui see ületab kohalike omavalitsuste piire, või paikneda ühe kohaliku omavalitsuse territooriumil.

Kaitstakse ühe või mitme ökosüsteemi terviklikkust, vältides ala laialdast majanduslikku kasutamist ja üleasustamist. Regionaalpark koosneb täiesti kaitstud aladest ehk loodusreservaatidest, loodust tutvustavaist piirkondadest (näiteks õpperajad) ja puhkepiirkondadest.

Regionaalparke on Kanadas, USA-s, Prantsusmaal, Itaalias, Uus-Meremaal ja Leedus.