Patarei (sõjandus)

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Patarei (ingl k battery, saksa k batterie) on peamiselt suurtükiväe ja õhutõrje relvaliigi, harvem jalaväe miinipildujate taktikalis-halduslik väeüksus, mis vastab teiste relvaliikide kompaniile. Patarei koosneb patarei juhtkonnast ja rühmadest.

Patareid juhib patareiülem.

Patareideks nimetatakse suurtükiväe ja õhutõrje pataljonisuuruse väeosa kõiki kompaniisuurusi allüksusi, sõltumata nende otstarbest.


Näiteid sõjalisel otstarbel kasutatavate patareide nimetustest: