Paadrema looduskaitseala

Allikas: Vikipeedia

Paadrema looduskaitseala on kaitseala Lääne-Eesti madalikul Pärnumaal Lääneranna vallas Nõmme, Tamba, Paatsalu Korju ja Vatla külas (58° 30′ 53″ N, 23° 45′ 45″ E), jäädes Läänemerest umbes 5 kilomeetri kaugusele. Selle pindala on 1332 hektarit. Kaitseala staatus ja piirid kinnitati 2003. aastal. Paadrema looduskaitseala kattub ka Natura-alaga Paadrema loodusala.

Looduskaitseala peaeesmärgiks on kaitsta madalsoo- ja poollooduslikke kooslusi ning kaitsealuseid liike ja nende elupaiku.

Kaitseala hõlmab Paadrema soo (nimetatud ka Soometsa sooks) ja seda ümbritseva ahta metsavööndi, samuti peakaitseala territooriumist loodes asuva lahustüki. Paadrema soo edela–lääne-osas voolab Küti oja.

Floora ja fauna[muuda | muuda lähteteksti]

Floora[muuda | muuda lähteteksti]

Alale on omased eriti madalsoofloora, mis kohati kasvavad kuni meetrisel turbalasundil. Taimeliikidest leidub seal porssa (III kaitsekategooria) ja mitmeid kaitsealuseid orhideesid. Haruldasi taimeliike on eriti ohtralt inventeeritud Soosaare sihtkaitsevööndi moodustaval puisniidul. Sooala ümbritsevate metsatukkade prevaleerivateks liikideks on kased ja haab, kohati koosnevad puistud ka okaspuude enamusega. Kaitseala kaguosa palistavad liigirikkad salumetsad, kuhu kuulub ka üle 100 aastasi tammesid. Kaitseala edelaosa Küti oja kallastel kasvab sanglepa-lodumets.

Fauna[muuda | muuda lähteteksti]

Paadrema soos pesitseb arvukalt linde, neist ühed haruldasimad on merikotkad (I kaitsekategooria). Avifaunast on registreeritud ka II kaitsekategooriasse kuuluv luha-sinirind ning III kaitsekategooriast rukkirääk, punaselg-õgija, sookurg ja mudatilder.

Imetajatest on täheldatud hunte, ilveseid ja metssigu.

Kaitsekorraldus[muuda | muuda lähteteksti]

Kaitsealal eristatakse kolme sihtkaitsevööndit:

  • Tamme sihtkaitsevöönd (75,7 ha),
  • Annepselja sihtkaitsevöönd (1255 ha),
  • Soosaare sihtkaitsevöönd (1,3 ha).

Kaitsealal on lubatud Looduskaitseseadusega sätestatud tegevused, eripäraks on teatud osaalade pärandkoosluste hooldamise lubamine. Karmimad kitsendused on kehtestatud suurimale, Annepselja sihtkaitsevööndile, kuhu inimestel on keelatud minna 15. veebruarist 31. juulini.

Kaitseala valitseb Pärnumaa keskkonnateenistus.

Paadrema looduskaitseala keskkonnaregistri kood on KLO1000043.

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Kirjandus[muuda | muuda lähteteksti]

  • Piret Kiristaja. Paadrema looduskaitseala. Eesti Loodus (veebruar/märts 2003).

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]