Mine sisu juurde

Noorteseire

Allikas: Vikipeedia

Noorteseire süsteemi eesmärgiks on pakkuda ühiskonnale järjepidevalt värsket informatsiooni noortega seotud valdkondade kohta.

Noorte parem tundmine on noortepoliitika ja noorsootöö üks alustaladest, see pakub asja- ja ajakohast informatsiooni noorte eluoluga seotud valdkondade kohta. Noorteseire aitab hinnata noorte ja noorsootöö olukorda, arvestada noori puudutavaid aspekte eri poliitikate ja noortele suunatud teenuste väljatöötamisel ja parendamisel ning hinnata poliitikamuudatuste võimalikke mõjusid. Noorteseire tegevusi viib ellu Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Haridus- ja Noorteameti ekspertidest koosnev noorteseire tiim koostöös Statistikaameti, Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikool ning Eesti Noorsootöötajate Koguga. [1]

Noorteseire tegevus sai alguse 2008. aastal, mil ilmus esimene aastaraamat. Laialdasem seiresüsteemi väljatöötamine ja rakendamine sai alguse 2010 (kuni 2014), kui varem Eesti Noorsoo Instituudi poolt alustatud töö võttis Eesti Noorsootöö Keskuse tellimusel üle Poliitikauuringute Keskus Praxis. Edasist tööd on korraldanud Haridus- ja Noorteamet (kuni 2020. aastani Eesti Noorsootöö Keskus) koos erinevate koostööpartneritega.

Noorteseire tegevusi on toetatud riigieelarvest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Ülesehitus[muuda | muuda lähteteksti]

Noortevaldkonna seire- ja analüüsisüsteemi (noorteseire süsteemi) osad on:

  • valdkonna andmehaldus, s.o andmete loomine, kogumine, kättesaadavaks tegemine ja analüüs noorte ja noortele pakutavate teenuste kohta;  
  • noortevaldkonna teenuste ja tegevuste elluviimise seire, kvaliteedi, tulemuste ning mõju analüüs;  
  • noortevaldkonna teadus- ja arendustegevus noortele suunatud teenuste ja poliitikate arendamiseks.

Juhtimislaud[muuda | muuda lähteteksti]

Noorteseire juhtimislaud on loodud Statistikaameti, Haridus- ja Noorteameti ning noortevaldkonna organisatsioonide ja kohalike omavalitsuse esindajate koostöös eesmärgiga muuta noorte ja noortevaldkonna andmed kiiresti ja mugavalt kättesaadavaks. Juhtimislaual on pea nelikümmend näitajat, mis on grupeeritud kuude teemasse — noored, ränne, haridus, tööturg, noorsootöö, ühiskondlik aktiivsus ja üle-eestilised näitajad. Andmeid on võimalik võrrelda nt omavalitsuste, maakondade ja aastate, aga ka vanusegruppide ja sugude järgi.[1]   

Noorteuuringute andmebaas[muuda | muuda lähteteksti]

Uuringute andmebaas koondab lähiaastatel ilmunud Eesti noorte ja noortevaldkonna olukorda käsitlevaid publikatsioone: uuringuraporteid, bakalaureuse-, magistri- ja doktoritöid, teadusartikleid, kogumikke jm. Andmebaasi eesmärk on hõlbustada noorteuuringute jt noori ja noortevaldkonda puudutavate teaduslike publikatsioonide kättesaadavust ning seeläbi suurendada nende kasutatavust ja levikut noorteuurijate, üliõpilaste, spetsialistide, ametnike ning kõigi teiste huviliste seas.[1]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

  1. 1,0 1,1 1,2 "Mis on noorteseire?". haridusportaal.edu.ee. Vaadatud 24. mail 2023.

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]