Mine sisu juurde

Eesti Noorsoo Instituut

Allikas: Vikipeedia

Eesti Noorsoo Instituut oli organisatsioon, mille asutas 2001. aastal Eesti Vabariigi Haridusministeerium.

MTÜ-na tegutseva vabatahtliku ühenduse lõid Toivo Sikk, Alar Tamm, Anu Allekand, Luule Press ja Väino Rajangu. Eesti Noorsoo Instituudi tegevuse eesmärgiks oli koguda, süstematiseerida, planeerida ja kavandada noorsoouuringuid ning edastada uuringutulemusi poliitikakujundajatele. Tegevuse kreedoks võeti "Teadmised ja tegemised", mille all peeti silmas teadmisi noorte kohta ja noorsoopoliitikakujundajate koostööd noorsoouurijatega.

Instituut võttis eesmärgiks:

 • arendada noorteuuringute osas koostööd teiste riikide noorteuurijatega;
 • juurutada Soome noortebaromeetri eeskujul Eestis rahvusvahelist mõõdet omav Eesti noorte eluolu kirjeldav seiresüsteem;
 • informeerida ühiskonda noorteuuringute tulemustest regulaarsete ülevaadete koostamise kaudu;
 • aidata kaasa noorteuuringute tulemuste rakendamisele Eesti ühiskonna ja noortepoliitika hüvanguks.

Instituut tegeles nii noorteuuringute teostamise kui juba läbi viidud uuringute süstematiseerimise ja koondamisega. Sellesse olid hõlmatud nii fundamentaal- kui ka rakendusuuringud koos statistiliste analüüside ja rahvusvahelise võrdlusega. Eesti Noorsoo Instituut on olnud noorsoouuringute valdkonnas peamiseks konsultatsiooni- ja koostööpartneriks Haridus- ja Teadusministeeriumile, mis on juba aastaid rahastanud Eesti Noorsoo Instituudi tegevust. Haridus- ja Teadusministeerium toetas Eesti Noorsoo Instituuti järgmiste tegevuste osas:

 • ülevaate koostamine noorsoouuringutest, sealhulgas statistilise info täiendamine noorte kohta;
 • Eesti noorsoouurimuste, sealhulgas üliõpilastööde andmebaasi täiendamine ja olemasolevate noorteuuringute baasilt Eesti noorte olukorra kirjeldamiseks ülevaatetrükise väljaandmine;
 • Eesti noorsoouurijate võrgustiku arendamine, sealhulgas olemasolevate uuringutulemuste sekundaaranalüüs, võrgustikutöö korraldamine;
 • Eesti noorsoouurijate võrgustikuseminaride läbiviimine;
 • osalemine Euroopa noorsoouurijate võrgustikutöös (EKCYP).[1]

Eesti Noorsoo Instituudi tehtud uuringuid[muuda | muuda lähteteksti]

 • Eesti noored teel Euroopa Liitu (2004)
 • Eestis tegutsevate noorteorganisatsioonide ja noorteorganisatsioonide katusorganisatsioonide uuring (2005)
 • Tallinna ja Helsingi noorte sotsiaalne aktiivsus võrdlevas perspektiivis (2006)
 • Tallinnas elavate ja õppivate noorte väärtusteuuring (2007)

2009. aastal koostas Eesti Noorsoo Instituut esimese noorteseire aastaraamatu. Samal aastal ilmus ka väljaanne "Noorte aktiivsus: päri- ja pahupool".[2] Instituudi suuremaks panuseks noortevaldkonna arendamisel võib lugeda esimest põhjalikku veebiandmebaasi, mis sisaldas viiteid ja annotatsioone rohkem kui 500-le Eestis läbi viidud noorsoouuringule ja Eesti ülikoolides kaitstud noorsooteemalisele lõputööle. Andmebaasi haaras eesti noorte elu-olu kajastavat infot sellistest valdkondadest nagu demograafia, elamistingimused, erivajadusega noored, haridus, kaitseteenistus, kultuur, noorte kuritegevus, religioon, sport, tervis, toetused, toimetulek, tööturg ja vanemliku hoolitsuseta noored.[3]

Eesti Noorsoo Instituut lõpetas tegevuse 2013. aastal.

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Kivimäe, A. (2008). Noorsoo-uuringute valdkonna areng Euroopa Liidus aastatel 2000-2007 ja selle mõju Eestis. Tartu Ülikool, Sotsioloogia ja Sotsiaalpoliitika Instituut.
 2. Taru, M. (2008). Noorte aktiivsus: päri- ja pahupool. Tallinn: Eesti Noorsoo Instituut.
 3. Sikk, T. (2004). Eesti noored - tänapäev ja perspektiivid. Tallinn: Eesti Noorsoo Instituut.

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]