Mall:Infokast sõjaline konflikt

Allikas: Vikipeedia
Malli dokumentatsioon

Kasutamine[muuda lähteteksti]

Sõjalise kokkupõrke teabekast[muuda lähteteksti]

Narva lahing
Osa Põhjasõjast
Võit Narva all
Rootslaste võit Narva all. Gustaf Cederströmi maal aastast 1910.
Toimumisaeg 30. november 1700 (Rootsi traditsioonilises kalendris 20. november).
Toimumiskoht Narva, Eesti
Tulemus Rootslaste võit
Osalised
Rootsi Venemaa
Väejuhid või liidrid
Karl XII Peeter I
Charles Eugène de Croy
Jõudude suurus
umbes 8500 jalaväelast umbes 37 000 jalaväelast
Kaotused
667 surnud
1200 haavatud
10 000-16 000 surnud, 17 000-30 000 vangi langenud
180 suurtükki
230 lippu

Sõjalise kokkupõrke teabekasti võib kasutada, võtmaks kokku teavet eraldiseisva sõjalise kokkupõrke kohta (lahing, sõjakäik, sõda või seotud sõdade grupp) standardsel viisil.

Teabekast tuleks lisada, nagu näidatud allpool:

{{Infokast sõjaline konflikt
| konflikt   = 
| osa      = 
| pilt     = 
| pildisuurus  = 
| pildiallkiri = 
| aeg      = 
| koht     = 
| kaart     = 
| laiuskoord  = 
| pikkuskoord  = 
| kaardilaius  = 
| kaardiallkiri = 
| ala      = 
| tulemus    = 
| seis     = 
| osaline1   = 
| osaline2   = 
| osaline3   = 
| väejuht1   = 
| väejuht2   = 
| väejuht3   =
| väeüksused1  = 
| väeüksused2  = 
| väeüksused3  = 
| jõud1     = 
| jõud2     = 
| jõud3     = 
| kaotused1   = 
| kaotused2   = 
| kaotused3   = 
| märkused   = 
}}
 • konflikt – kirjeldatava kokkupõrke nimi (näiteks "Narva lahing" või "Esimene maailmasõda").
 • osavalikuline – suurem kokkupõrge, mis sisaldab artiklis kirjeldatavat kokkupõrget. Lahingute ja sõjakäikude puhul peaks see olema sõda, mille kestel sündmus aset leiab; suurte sõdade puhul võib see sisaldada sõjatandrit (näiteks "teise maailmasõja Idarinne").
 • piltvalikuline – pilt teabekasti jaoks. Pilt peab olema antud kujul [[Pilt:Näide.jpg|300px]].
 • pildiallkirivalikuline – tekst pildi alla.
 • aegvalikuline – kirjeldatava kokkupõrke aeg. Tava järgi märgitakse lahingud kuupäevadega ja sõjad aastatega, kuid see ei kehti alati.
 • koht – kokkupõrke asupaik. Laia ala katvate kokkupõrgete puhul võib kasutada üldist kirjeldust (näiteks "Poola", "Euroopa" või "Kogu maailm").
 • laiuskoord ja pikkuskoordvalikuline – kokkupõrke asukoha geograafilised koordinaadid.
 • kaartvalikuline.
 • alavalikuline – kõik kokkupõrke tulemusel toimunud muudatused territoriaalses kontrollis.
 • tulemusvalikuline – kokkupõrke lõpptulemus (näiteks "Leedu võit"). Vajaduse korral võib kasutada laiendusi, nagu "ebakindel" või "otsustav".
 • seisvalikuline – käimasoleva kokkupõrke hetkeseis.
 • osaline1/osaline2/osaline3valikuline – kokkupõrke osalised. Harilikult on need riigid, kelle väed võtavad kokkupõrkest osa; kasutavad võib ka laiemaid gruppe (nagu liidud või rahvusvahelised ühendused) või väiksemaid (nagu eraldiseisvad üksused või grupid), kui see parandab lugeja arusaamist. Paljude osaliste korral võib olla parem igale kokkupõrke poolele märkida üksnes kolm või neli põhilist gruppi ja ülejäänuid kirjeldada artikli teistes osades. Välja osaline3 võib kasutada, kui kokkupõrkel on kolm eraldiseisvat "poolt".
 • osaline1a/osaline2a/osaline3avalikuline – osalised konflikti teises etapis
 • osaline1b/osaline2b/osaline3bvalikuline
 • osaline1b/osaline2b/osaline3bvalikuline
 • väejuht1/väejuht2/väejuht3valikuline – osalevate väeosade juhid. Lahingute puhul peaks see sisaldama sõjaväelisi väejuhte (ja vajaduse korral teisi ohvitsere). Sõdade puhul tuleks märkida ainult esiletõusvad ja märkimisväärsed juhid. Auastmeid ja tiitleid ei tule märkida.
 • väeüksused1/väeüksused2/väeüksused3 - osalevate väeüksuste nimetused.
 • jõud1/jõud2/jõud3valikuline – osalevate üksuste arvuline jõud. Ei ole hea anda üksuste nimed ilma numbriteta.
 • kaotused1/kaotused2/kaotused3valikuline – kantud kaotused, sealhulgas surnud, haavatud, kadunud, vangi langenud ja surnud tsiviilelanikud.
 • märkusedvalikuline – valikuline väli edasiste märkuste jaoks.

Malliandmed[muuda lähteteksti]

Infokast kasutamiseks sõjaliste konfliktide artiklites.

Malli parameetrid[Muuda malliandmeid]

Selle malli juures eelistatakse parameetrite vormistamist plokina.

ParameeterKirjeldusTüüpOlek
konfliktkonflikt

Konflikti nimetus.

Teadmatasoovituslik
osaosa

Suurem konflikt, mille osa see konflikt on; nimetus seestütlevas käändes.

Teadmatavalikuline
piltpilt

kirjeldus puudub

Failvalikuline
pildiallkiripildiallkiri

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
aegaeg

kirjeldus puudub

Teadmatasoovituslik
kohtkoht

kirjeldus puudub

Teadmatasoovituslik
seisseis

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
tulemustulemus

kirjeldus puudub

Teadmatasoovituslik
alaala

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
osaline1osaline1

kirjeldus puudub

Teadmatasoovituslik
osaline2osaline2

kirjeldus puudub

Teadmatasoovituslik
osaline3osaline3

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
väejuht1väejuht1

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
väejuht2väejuht2

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
väejuht3väejuht3

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
väeüksused1väeüksused1

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
väeüksused2väeüksused2

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
väeüksused3väeüksused3

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
jõud1jõud1

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
jõud2jõud2

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
jõud3jõud3

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
kaotused1kaotused1

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
kaotused2kaotused2

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
kaotused3kaotused3

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
kaartkaart

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
kaardiallkirikaardiallkiri

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline
märkusedmärkused

kirjeldus puudub

Teadmatavalikuline