Juhan Sillaste

Allikas: Vikipeedia

Juhan Sillaste (sündinud 18. veebruaril 1943 Kundas) on eesti majandusteadlane ja publitsist.

Elukäik[muuda | muuda lähteteksti]

Juhan Sillaste sündis 18. veebruaril 1943 Kundas. Nõukogude vägede saabumise järel isa Heino arreteeriti ning tribunal karistas teda omakaitsesse kuulumise eest 15 + 5 aastase vangistusega sunnitöölaagris, kus ta 1947 hukkus. Kuni kooliminekuni kasvas Juhan Sillaste vanavanemate metsatalus. 1959 asus krohvijaõpilasena tööle remonditööde trustis. Seejärel treial tehases Volta, kaubatundja tehases Tarbeklaas ja lühikest aega komsomolitööl. Töö kõrvalt lõpetas keskkooli (1961), Tartu Ülikooli õigus- ja majandusteaduskonna (1967), väitekirja kaitsmisega lõppenud aspirantuuri Moskvas Gossnabi teadusinstituudis (1977). 1967. aastast töötas ENSV keskasutustes. 1969. aastast oli Teenindusministeeriumi osakonna juhataja ja kolleegiumi liige (1971), 1978.a. sama ministeeriumi instituudi teadusdirektor. Aastal 1979 NL Riigiplaani ekspertkomisjoni liige. 1983 määrati NLKP Poliitbüroo moodustatud sotsialismimaade kogemusi ja nende rakendamise võimalusi selgitava komisjoni töögrupi koosseisu, mille põhiseisukohad avaldati ajalehes Pravda(1).

Vene autorid Jevgenia Albats ja Nikolai Ševjakov on arvamusel, et Poliitbüroo selle otsusega ning töögrupi pakutud lahenditega käivitusid protsessid, mis lõppkokkuvõttes viisid Nõukogude Liidu lagunemiseni (2 ja 3). Järgnes NL juhtorganite (Gosplan; Ministrite Nõukogu) individuaaltööd (praeguse terminoloogia järgi füüsilisest isikust ettevõtja) ja kooperatiive (praeguses mõistes eraettevõtteid) seadustavate dokumentide koostamine. Sovetoloogia autoriteet Anders Aslund luges Sillastet tol perioodil paarikümne nõukogude mõjukama majandusteadlase hulka koos Rein Otsasoniga ainsatena väljaspool Moskvat ja Novosibirskit (6 ja 7).

Kaasautorina kirjutanud Nõukogude Liidu esimesed individuaaltööd ja kooperatiive käsitlevad monograafiad (4 ja 5). Lisaks suur hulk kirjutisi Nõukogude Liidu juhtivates perioodilistes väljaannetes ja teaduskogumikes. Neist ca 30 avaldatati tõlkena Defence Technical Information Center poolt perioodilises väljaandes USSR Report. Teoreetilised seisukohad leidsid väljundi eeskätt Eestis. 1985. aasta nn teeninduseksperimendi raames asendus lepingutöö nime all käsumajandus esmakordselt Nõukogude Liidu majanduspraktikas lepinguliste suhetega ettevõtte ja töötajate vahel (sisuliselt oli tegemist tootmisvahendite ja ruumide liisimisega). 1986. aastal märgiti see töö ära riikliku preemiaga majandusteaduse valdkonnas. Teeninduskooperatiividega alustati samuti Eestis, saadud kogemus oli lähtekohaks NL kooperatiiviseaduse koostamsel ja vastuvõtmisel.

1986 nimetati Nõukogude Liidu Tööinstituudi Eesti filiaali direktoriks. Aastatel 1989–1990 kuulus Indrek Toome kahe valitsuse koosseisu.

1991 moodustas osaühingu Hansar koosseisus sotsiaalmajanduslike uuringute büroo (hilisem Eesti Sotsiaalmajandusliku Analüüsi Instituut). 1992. aastast Tiit Vähi valitsuse nõunik, teadusnõunike grupi juht, koos rahareformi komiteega tegutsenud majandusreformi komitee liige.1994–1977 Eesti Linnade Liidu tegevdirektor.

Avaldanud koos kaasautoritega üle 40 raamatu ja brošüüri. ning ligi 400 muud publikatsiooni (sellest Eesti artiklite andmebaasis ISE Index Scriptorum Estoniae 172 nimetust). Esinenud organisatsiooniliselt ja ettekannetega paljudel teadusüritustel.

Olnud tegev Eesti, NL, ÜRO, Euroopa Nõukogu, EL, ILO ja muudes rahvusvahelistes struktuurides (nõukogud, komisjonid, töörühmad, toimetuskolleegiumid jt).

Pärast Eesti Sotsiaalmajandusliku Analüüsi Instituudi tegevuse lõpetamist tegutseb Juhan Sillaste aastast 2007 vabakutselisena.

2014 aastal loodi Riirgiarhiivis Juhan Sillaste isikufond Eesti Rahvusarhiivs tähisega ERA.5106.

Isikliku[muuda | muuda lähteteksti]

Poeg ja tütar ning neli lapselast.

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

1. V.Rutgaiser, J.Sillaste, E.Truve,  Privlekaja umeltsev // Pravda, 1983, 1 nov.

Vaata ka: Juhan Sillaste. Mineviku mustad kastid: perestroika laborandi mälestused. Tallinn, Varrak 2009.

2. J.E. Albats Mina zamedlennogo deistvija. Moskva, Russlit, 1992, lk 175.

3. A.P. Ševjakov Zagadka gibeli  SSSR. Istorija zagovorov i predatelstv. Moskva, Vetše, 2004, lk 203.

4. T.I.Korjagina, V.M. Rutgaiser, J.H.Sillaste. Individualnõi trud v sfere uslug. Moskva, Legprombõtizdat 1989, 104 lk.

5. А. Г. Певзнер, Л. Б. Декельман, Л. Б. Половинкина, Ю. Х. Силласте. Кооперативы нового типа : опыт проблемы перспективы. Москва, Экономика, 1989 206 lk.

6. A. Åslund. Grorbachev's Economic Advaisors. Soviet Economy, 1987, v. 3, No 3, pp 246-269.

Lisaks vaata ka:

Edward Albert Hewett, Victor H. Winston. Anders Aslund Gorbachevs Economic Advisors in The Economy. Brookings Institution Press.

Tsitaadid Åslundist:

Finally,  will attempt to identify Gorbacevs senior advisors and economists who appear to have partcularly influential in various aspects of Soviet reform legislation, altough it is beyond the scope of this paper to discuss the ideas of many individual  economists. p.74.

„Gorbachevs economic advisors are essentially Moscovites, though some come from Novosibirsk. Lenigrad is still dominated by conservative economists, and the animosity between the new leaders and Politburo member Scherbitskiy may explain the absence of  Ukrainian economists. Estonia, where economists such as Rein Otsason (Directorof the Economics Institute of the Estonian Academy of Scienses) and Yu. Sillaste have inluenced the design of novel economic experiments in the service sector, are worthy of mention“, p.84.

Joone all. „they supprt the development of private rnterprise and leasing“.

7. A. Hewett and Victor H. Winston, editors (editors). Milestones in glasnost and perestroyka Washington, D.C., Brookings Institution, 1991.

Bibliograafia[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Mineviku mustad kastid: perestroika laborandi mälestused. Juhan Sillaste. Tallinn: Varrak, 2009 ([Tartu] : Greif), 206 lk. ISBN/ISSN: 9789985319376
 2. Monitoring preparations of transition countries for EU-accession: 4th conference, 4-6 October 2002 Pärnu, Estonia / The Institute for European Studies, The Office of European Integration of State Chancellery; edited by Aksel Kirch and Juhan Sillas, Institute for European Studies, 2002 ([Tallinn] : Multico), 227 lk. ISBN/ISSN:  9985787412
 3. Monitoring preparations of transition countries for EU-accession [Võrguteavik]: 4th conference, 4-6 October 2002 Pärnu, Estonia / The Institute for European Studies, The Office of European Integration of State Chancellery; edited by Aksel Kirch, Rahvusvahelise Ülikooli Audentes Euroopa Instituut, 2002 (Tallinn)
 4. Lootuses: Ida-Virumaa noorte esseede kogumik = С надеждой : сборник эссе учащихся Ида-Вирумаа / [eessõna: Juhan Sillaste], [Tallinn]: AIESEC Eesti, 1999 (Kohtla-Järve : Trükis), 96 lk. ISBN/ISSN:  9985604954
 5. Eesti Euroopa Liidu lävepakul / Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, Eurouuringute Keskus ; koostanud ja toimetanud Rein Ruutsoo ja Aksel Kirch ; [retsenseerinud Juhan Sillaste, Erik Terk], Tallinn : Teaduste Akadeemia Kirjastus, 1998 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda), 168 lk. ISBN/ISSN: 9985502078
 6. Eestlased Ida-Virumaal: sotsioloogiliste uurimuste materjalid / Eesti Sotsiaalmajandusliku Analüüsi Instituut ; koostanud Juhan Sillaste. Tallinn : Hansar, 1997 ([Tallinn] : [Multico]), 132 lk.
 7. Elutingimused Eestis 1994. aasta lõpul. 1. vihik, Üldosa / Juhan Sillaste, Ülle Purga ; Riigi Statistikaamet, Eesti Sotsiaalmajandusliku Analüüsi Instituut ; [eessõna: Urve Kask], Tallinn : Hansar, 1995 ([Tallinn] : Grafinet), 96 lk. ISBN/ISSN:  9985836014
 8. Elutingimused Eestis 1994. aasta lõpul. 2. vihik, Elamis- ja töötamistingimused / Juhan Sillaste, Ülle Purga ; Riigi Statistikaamet, Eesti Sotsiaalmajandusliku Analüüsi Instituut, Tallinn : Hansar, 1995 ([Tallinn] : Grafinet), 206 lk. ISBN/ISSN:  9985836022
 9. Elutingimused Eestis 1994. aasta lõpul. 3. vihik, Leibkondade majanduslik olukord / Juhan Sillaste, Ülle Purga ; Riigi Statistikaamet, Eesti Sotsiaalmajandusliku Analüüsi Instituut, Tallinn : Hansar, 1995 ([Tallinn] : Grafinet), 148 lk. ISBN/ISSN:  9985836030
 10. Elutingimused Eestis 1994. aasta lõpul. Vihik 4, Tervis ja turvatunne / Juhan Sillaste, Ülle Purga ; Riigi Statistikaamet, Eesti Sotsiaalmajandusliku Analüüsi Instituut, Tallinn : Hansar, 1995 ([Tallinn] : [Multico]), 176 lk. ISBN/ISSN:  9985836049
 11. Elutingimused Eestis 1994. aasta lõpul. Vihik 5, Elanikkonna mobiilsus, sotsiaalsed kontaktid ja hoiakud / Juhan Sillaste, Ülle Purga ; Riigi Statistikaamet, Eesti Sotsiaalmajandusliku Analüüsi Instituut, Tallinn : Hansar, 1995 ([Tallinn] : [Multico]), 204 lk. ISBN/ISSN:  9985836057
 12. Maaelu sotsiaalmajanduslikud mõõtmed: aastad 1992-1993 : [ülevaade] / Juhan Sillaste, Ülle Purga ; Eesti Sotsiaalmajandusliku Analüüsi Instituut, Tallinn : Hansar, 1994 ([Tallinn] : Akadeemia Trükk), 44 lk.
 13. Majanduslikud ja sotsiaalsed olud Eestis 1994. aasta alguseks : [lühiülevaade] / Juhan Sillaste, Ülle Purga ; Eesti Sotsiaalmajandusliku Analüüsi Instituut, Tallinn : Hansar, 1994 ([Tallinn] : Akadeemia Trükk), 27 lk.
 14. 1995. aasta riigieelarve eelnõu kohalike omavalitsuste vaatevinklist / Juhan Sillaste, Tiit Kirss, Ülle Purga ; Eesti Linnade Liit, Eesti Sotsiaalmajandusliku Analüüsi Instituut, Tallinn : Hansar, 1994 (Soome), 48 lk. ISBN/ISSN:  9985836006
 15. Elukallidus, elanikkonna tulud - kulud ja tarbimine / Juhan Sillaste, Ülle Purga ; Riigi Statistikaamet, Viru Infokeskus. Tallinn, 1993, 85 lk.
 16. Palgad ja palgapoliitika Eestis / Juhan Sillaste, Ülle Purga ; Eesti Sotsiaalmajandusliku Analüüsi Instituut. Tallinn : Hansar, 1993, 28 lk.
 17. Eesti Vabariigi 1993. aasta riigieelarve kavast : analüütiline ülevaade / Juhan Sillaste, Ülle Purga. Tallinn : [s.n.], 1993 (Kohtla-Järve : I-Print), 56 lk.
 18. Eksport ja import muutuvas Eestis / Juhan Sillaste, Ülle Purga. Tallinn, 1992 ([Tallinn] : [EKE Projekti Trükk]).
 19. Tööturu ja hõive probleemid Eesti majanduses / Raul Eamets ; teaduslik juhendaja majandusteaduste kandidaat Juhan Sillaste ; Tartu Ülikool, majandusteaduskond, Tartu : Tartu Ülikool, 1992, 119 lk.
 20. Uus palgakorraldus Eesti NSV rahvamajanduses : abiks lektorile / Juhan Sillaste ; Eesti NSV Ühing "Teadus", Tallinn : Eesti NSV Ühing "Teadus", 1987, 31 lk.
 21. Elutarbelise teeninduse intensiivareng / Juhan Sillaste, Egon Truve, Tallinn : Valgus, 1986 (Pärnu : Pärnutrükk), 110 lk.
 22. Materjaliressursside kokkuhoid ja teenindussfäär / Juhan Sillaste, Egon Truve, Tallinn : Valgus, 1984 (Pärnu : Pärnutrükk), 49 lk.
 23. Teeninduse organisatsiooni ja majandusmehhanismi edasine täiustamine / Juhan Sillaste ; Eesti NSV ühing "Teadus", Tallinn : Eesti NSV ühing "Teadus", 1982, 36 lk.
 24. Teeninduse organisatsiooni, juhtimismeetodite ja majandamismehhanismi täiustamise teed : vabariikliku teaduslik-praktilise konverentsi ettekannete teesid : (Tallinn, apr. 1982. a.) / Eesti NSV Teenindusministeerium, Eesti NSV Ühing "Teadus", Tallinn : Eesti NSV Ühing "Teadus", 1982, 136 lk.
 25. Повышение эффективности использования материальных ресурсов : [опыт бытового обслуживания в Эстонской ССР] / Юхан Силласте, Эгон Труве, Таллинн : Валгус, 1987 (Таллинн : Юхисэлу), 92 lk.
 26. К проблеме соотношения социального и экономического при построении моделей территориального хозрасчета : доклад на республиканском на, Таллинн: [s.n.], 1989, 35 lk.
 27. Услуги предлагает кооператив / Эгон Рудольфович Труве, Юхан Хейнович Силласте, Москва : Знание, 1989, 62 lk.
 28. Зарубежный опыт и развитие хозяйственного механизма сферы услуг Эстонии : доклад на семинаре проблемной комиссии секции "Мировое хозяй, Таллинн : Министерство бытового обслуживания ЭССР, 1988, 37 lk.
 29. Опыт и проблемы развития кооперативов в народном хозяйстве / Ю. Силласте, Велло Ряэк ; Академия наук Эстонской ССР, отделение общественны, Таллин : [Академия наук Эстонской ССР], 1988, 30 lk.
 30. Некоторые основные результаты экономического эксперимента и области применения договорных форм организации труда и вопросы его дальн, Таллин : Академия наук ЭССР, 1986, 21 lk.
 31. Формирование трудовых ресурсов бытового обслуживания : (доклад на Научном совете Госкомтруда) / Ю. Силласте ; Министерство бытового обсл, Таллин : [Министерство бытового обслуживания Эстонской ССР], 1981, 16 lk.
 32. Вопросы совершенствования планирования и организации материально-технического снабжени предпритий бытового обслуживания населения, Mосква : [Научно-исследовательский институт экономики и организации материально-технического снабжения], 1977, 25 lk.
 33. Индивидуальный труд в сфере услуг / Т.И. Корягина, В.М. Рутгайзер, Ю.Х. Силласте, Москва : Легпромбытиздат, 1989, 101 lk. ISBN/ISSN:  5708800224
 34. Кооперативы нового типа : опыт проблемы перспективы / [А. Г. Певзнер, Л. Б. Декельман, Л. Б. Половинкина, Ю. Х. Силласте], Москва : Экономика, 1989, 206 lk. ISBN/ISSN:  5282006863
 35. Опыт территориального управления введением новых условий оплаты труда / [Дмитрий Вандерфлит, Ю. Силласте] ; Эстонский научно-исследовате, Таллинн : ЭстНИИНТИ, 1988, 35 lk.
 36. Хозяйственный механизм в сфере бытового обслуживания : опыт Эстонсокй ССР / Р. А. Отсасон, Ю. Х. Силласте, Э. Р. Труве, Москва : Экономика, 1988, 110 lk.
 37. Вопросы развития обслуживания населения : система платных услуг в новых условиях хозяйствования : [сборник статей] / Академия наук Эстон, Таллинн : Академия наук Эстонии, 1987, 191 lk.
 38. Коренная реформа хозяйственного механизма в бытовом обслуживании населения : проблемы и пути решения : доклады на заседании Научного со, Москва ; Таллинн : Академия наук Эстонии, 1987, 18 lk.
 39. Повышение эффективности сферы услуг : [опыт работы бытового обслуживания ЭССР] / Вальтер Альбертович Хальмяги, Ю. Х. Силласте, Э. Р. Труве, Москва : Знание, 1987, 62 lk.
 40. Основные направления повышения эффективности использования трудовых ресурсов в Эстонской ССР в двенадцатой пятилетке. Том 1 : тезисы до, Таллинн : Академия наук ЭССР, 1986, 191 lk.
 41. Основные направления повышения эффективности использования трудовых ресурсов в Эстонской ССР в двенадцатой пятилетке : тезисы докладо, Таллинн : Академия наук ЭССР, 1986, 192-411 lk.
 42. Бытовое обслуживание сельского населения Эстонии / Министерство бытового обслуживания Эстонской ССР ; [составители В. Я. Раудик, М. А. Лун, Таллин : Министерство бытового обслуживания Эстонской ССР, 1981, 9 lk.
 43. Управление материальными ресурсами в Минбыте Эстонской ССР / Министерство бытового обслуживания Эстонской ССР ; [составители Ю. Х. Силл, Таллин : Министерство бытового обслуживания Эстонской ССР, 1981, 12 lk.
 44. Снабжение в бытовом обслуживании / Ю. Силласте, Москва : Знание, 1976, 64 lk.