Inimvara arendamise strateegia teadlastele

Allikas: Vikipeedia

Euroopa inimvara arendamise strateegia teadlastele (Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R) on tööriist, mis aitab teadus- ja arendusasutustel ning teadus- ja arendustegevust rahastavatel asutustel rakendada oma eeskirjades ja praktikas Euroopa teadlaste harta ja teadlaste töölevõtmise juhendi (harta ja juhend) põhimõtteid.[1] Inimvara arendamise strateegia teadlastele toetab Euroopa teadusruumi eesmärke nagu nt teadlaste, teaduslike teadmiste ja tehnoloogia vaba liikumine. Strateegia rakendamine on asutustele vabatahtlik, kui riiklike määruste kohaselt ei ole sätestatud teisiti.[1]

Eestis on strateegia rakendamine asutustele vabatahtlik. Eesti Teadusagentuur ja Euroopa teadlaste mobiilsusvõrgustiku EURAXESSi Eesti kontaktisikud jagavad Eestis infot ja trükiseid strateegiast huvitatud asutustele. [2]

Strateegia kirjeldab harta ja juhendi põhimõtete rakendamiseni viivat viiesammulist praktilist protsessi:

  1. Asutus teeb eneseanalüüsi lünkanalüüsi (gap analysis) metoodikat kasutades. Ettevalmistatud vormi abil vaadeldakse, milliseid põhimõtteid juba järgitakse ja selgitatakse välja puudused, ehk lüngad.
  2. Vastavalt lünkanalüüsi tulemustele koostatakse asutusesisene inimvara arendamise strateegia ja tegevuskava (action plan), mille toel asutakse leitud lünki täitma. Tegevuskava avaldatakse asutuse kodulehel.
  3. Asutusesisene inimvare arendamise strateegia ja tegevuskava esitatakse Euroopa Komisjonile hindamiseks ning kui need on heaks kiidetud, siis antakse asutusele õigus kasutada kvaliteedimärgist „HR Excellence in Research“.
  4. Asutus asub tegevuskavas väljatoodud puudusi parandama. Kahe aasta möödudes teeb asutus vaheanalüüsi, mis võimaldab vaadelda progressi, ning täiendab tegevuskava. Euroopa Komisjon annab vaheanalüüsile tagasiside.
  5. Järgneva kolme aasta jooksul viib asutus vastavalt täiendatud tegevuskavale muudatusi ellu. Sellele järgneb põhjalik eneseanalüüs, Euroopa Komisjoni hinnang ning visiit.[1]

Strateegias kirjeldatud protsessi kolme esimese etapi läbimisel annab Euroopa Komisjon asutusele kvaliteedimärgise „HR Excellence in Research“. Eestis ei olnud 2019. aastal seda kvaliteedimärgist veel ühelgi asutusel.[3]

Kvaliteedimärgis „HR Excellence in Research“[muuda | muuda lähteteksti]

Kvaliteedimärgise annab Euroopa Komisjon asutusele, kui see on läbinud strateegias kirjeldatud protsessi. Asutus võib seejärel kasutada kvaliteedimärgist oma kodulehel, trükistel ja muudel infomaterjalidel, et tõsta oma nähtavust ja usaldusväärsust potentsiaalsete uute teadustöötajate ja koostööpartnerite silmis nii riiklikul, kuid eriti just rahvusvahelisel tasandil. Rahvusvaheliselt võrreldavate analüüside tulemusel antud kvaliteedimärgis kinnitab teadlastele, et see tööandja on pühendunud harta ja juhendi põhimõtete järgimisele ning et sealne värbamisprotsess on avatud, läbipaistev ja kompetentsipõhine (OTM-R).[1]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Inimvara arendamise strateegia teadlastele
  2. "EURAXESS Eesti kontaktisikud".
  3. Strateegiat tunnustanud asutuste loetelu

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]