IP-aadress

Allikas: Vikipeedia

IP-aadress ehk internetiaadress (inglise keeles Internet protocol address) on arvutivõrgus asuva seadme (arvuti või vms nutiseadme) identifikaator ehk seadmele määratud alaline või ajutine tunnusnumber, mille abil võrku ühendatud seadmed üksteist tuvastavad. IP-aadress omistatakse igale seadmele, mis osaleb internetiprotokolli kasutavas arvutivõrgus. Internetiprotokoll võimaldab andmepakettide edastamist võrkude vahel, IP-aadressid näitavad, kust andmed pärinevad ja kuhu need tuleb edastada.[1]

IPv4[muuda | muuda lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis IPv4.

IPv4 (IP versioon 4) aadress koosneb neljast 8-bitisest (256 väärtust) osast, mis kirjutatakse nelja omavahel punktiga eraldatud arvuna (näiteks 255.255.255.255). Iga arv on täisarv vahemikus 0...255, mis vastab 8 kohale aadressi kahendüleskirjutuses.

Kui selline aadress on teada, võib selle kirjutada brauseri aadressiribale. Et numbriliste aadresside meelespidamine on tülikas, kasutatakse enamasti sõnedest koosnevat aadressi, näiteks www.seb.ee, ning lastakse see domeeninimede süsteemi (DNS) serveril tõlkida IP-aadressiks.

Kasutatakse A-, B-, C- ja D-klassi IP-vahemikke. A-klassi vahemikel saab muuta kõikide aadressiosade väärtusi, B-klassil on muudetavad aadressi kolm viimast osa, C-klassil kaks viimast osa ja D-klassil ainult viimane osa. A-, B- ja C-klassi aadressid on rahvusvaheliste kokkulepete alusel jaotatud kasutajarühmadele, näiteks suurfirmadele, riikidele jne. Need on konkreetsed interneti IP-aadressid. Viimane, D-klass, on vaba ja mõeldud kohtvõrkudes kasutamiseks. Lisaks IP-aadressile on vajalik alamvõrgumask (subnet mask), mis määrab ära võrgu suuruse.

IP-aadresse loob ja korraldab IANA.

IP-aadress võib olla staatiline või dünaamiline. Staatiline (kogu aeg üks ja seesama) aadress on näiteks serveritel. Teistel veebisõlmedel, sealhulgas enamikul eraarvutitel, on dünaamiline (ajas muutuv) IP-aadress, mis antakse neile võrku sisselogimisel. Selleks kasutatakse DHCP teenust, mida osutab näiteks lairibaühendusi pakkuv ettevõte.

IPv6[muuda | muuda lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis IPv6.

Praegu on laialt levinud IPv4, mis kasutab 32-bitist adresseerimist, kuid ajapikku minnakse üle internetiprotokollile IPv6 (IP versioon 6; võeti kasutusele 2004), millel on 128-bitine adresseerimine. Viimane on kirjeldatud RFC 3513-s.

Seeläbi suureneb võimalike IP-aadresside hulk 4,3 miljardilt 3,4×1038-ni, mis on sisuliselt lõpmatu suurusega.

IPv6-aadress koosneb kaheksast kooloniga eraldatud kuueteistkümnendarvude rühmast, näiteks: 173E:3A4A:0000:AAC1:8701:BB52:0001:0005.

IPv6-aadressi saab kirjutada erineval moel, sõltuvalt sellest, kas soovitakse vahetult koolonile järgnevaid (täisarvu ees olevaid) nulle (leading zero) välja jätta või mitte. Näiteks eelneva aadressi saab kirjutada ka ilma nullideta: 173E:3A4A::AAC1:8701:BB52:1:5.[2]

Praegu kasutatakse mõlemat internetiprotokolli (IPv6, IPv4) rööbiti.

IPv6 on turvalisem kui IPv4, sest IPv6 võimaldab aadressi saatmisel šifreerida. Samuti lihtsustab see võrkudevahelist andmesidet.

Privaatsed kohtvõrgud[muuda | muuda lähteteksti]

Kohtvõrkude IPv4-aadressid on kokkuleppeliselt (RFC 1918 järgi) klasside kaupa järgmistes vahemikes:

  • A: 10.0.0.0 – 10.255.255.255
  • B: 172.16.0.0 – 172.31.255.255
  • C: 192.168.0.0 – 192.168.255.255

Kohtvõrkude IPv4-aadressid ei ole unikaalsed, erinevate kohtvõrkude arvutitel võib olla sama IPv4-aadress. Näiteks firma "Y" ja firma "X" kohtvõrkudes võivad olla arvutid, mille IPv4-aadress on mõlemal juhul "192.168.1.2", kuid kuna firmade "Y" ja "X" kohtvõrgud on üksteisest eraldatud, siis IPv4-aadresside konflikti ei teki. Ruuterid ei edasta siseliikluseks mõeldud pakette välisvõrku. Kohtvõrk suhtleb välisvõrguga NAT-i abil.

Suurus IP-aadresside vahemik IP-aadresside arv Klassi kirjeldus Suurim CIDR plokk Kommentaarinõue
24 bitti 10.0.0.0 – 10.255.255.255 16 777 216 10.0.0.0/8 RFC 1597 (iganenud)
RFC 1918
20 bitti 172.16.0.0 – 172.31.255.255 1 048 576 172.16.0.0/12
16 bitti 192.168.0.0 – 192.168.255.255 65 536 192.168.0.0/16

Kohalik host[muuda | muuda lähteteksti]

Host on võrgus olev masin, millel on unikaalne IP-aadress ja millega saab suhelda. Host võib olla nii tavaline arvuti, kuid ka server, võrguprinter jne. Kohalik host on "see arvuti, mille taga istub kasutaja ise"[3]. Selle arvuti tagasisidestusaadress (loopback address) on IPv4 puhul 127.0.0.1 ja IPv6 puhul ::1. Seda aadressi kasutatakse testimiseks ja omaenda masina poole pöördumiseks. Seda IP-aadressi ei saadeta võrku, vaid kasutatakse ainult sellesama arvuti sees andmete edastamiseks.

Aadressi "127.0.0.1" kasutavad arvutisse installitud internetisuunalised rakendused, näiteks serverid. Kui arvutisse on installitud veebiserver ja veebibrauseri aadressiribale kirjutada "127.0.0.1", siis veebibrauseris kuvatakse selle veebiserveri avaleht.

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]