Euroopa tsivilisatsioon

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Euroopa tsivilisatsioon on erinevate rahvusriiklike kultuuriruumide ühisosa.

Euroopa tsivilisatsiooni juured on Vana-Kreekas ning laiemalt antiikmaailmas ja kristluses. Euroopa tsivilisatsioon pärineb renessansi, valgustusaja ja modernsest mõtlemisest (maailmatajust, maailmapildist), mis tänapäeval kohandub üleilmastumisega.

Euroopa tsivilisatsiooni tunnused tänapäeval:

 • isikuvabadus
 • inimeste võrdsus õigusemõistmisel (võrdõiguslikus)
 • eraomand
 • turumajandus
 • rahva suveräänsus
 • demokraatia
 • usk inimmõistusesse

Euroopa Liidu keskne tunnus ühise koostöösoovi kõrval on soov vältida edasisi maailmasõdu ja kohanduda üleilmastumisega.

Alates 18. sajandist, kui euroopalikud väärtused (eelkõige isikuvabadused) võeti aluseks USA-s, seejärel Austraalias ja Uus-Meremaal, kasutatakse ühisnimetust Lääne tsivilisatsioon.

Euroopa ja Lääne tsivilisatsiooni tunnused (Eduard Tinn):

 • subjekti vastandamine objektile
 • enese asetamine teistest kõrgemale
 • isikulise kultuuri olemasolu
 • ilmalik ühiskond
 • seadusekuulekus
 • aktiivne eluhoiak
 • au ja väärikuse tunne