Erebuni

Allikas: Vikipeedia
Erebuni müürid, mis taastati pärast arheoloogilisi väljakaevamisi

Erebuni (ka Irpuni, Irepuni, urartu keelesURUer-bu-ú-ni[1], armeenia keeles Էրեբունի) oli Urartu riigi linn, mille varemed paiknevad Armeenias tänapäeva Jerevani äärelinnas Arin-Berdi künkal.

Erebuni rajas Urartu kuningas Argišti I 782 eKr tugipunktina urartulaste kannakinnitamiseks Ararati orus. Et Erebuni asus Jerevani lähedal ning nimed "Jerevan" ja Erebuni on sarnased ja on võib-olla etümoloogiselt lähedased, samastatakse Erebunid sageli Jerevaniga, lugedes 782. aastat eKr Jerevani asutamisaastaks, kuigi pole andmeid, et Jerevani kohal oleks 4. sajandist eKr kuni 3. sajandini pKr olnud märkimisväärset asulat.

Uurimislugu[muuda | muuda lähteteksti]

Esimest korda pöörasid teadlased Arin-Berdile tähelepanu 1894. aastal, kui vene teadlane Aleksei Arsenjevitš Ivanovski omandas Tšolmaktši küla (praegu Jerevani linnaosa Norkh) elanikult urartukeelse kiilkirjaga kivi. Kohalik elanik Papak Ter-Avetissov kinnitas, et leidis selle 1879. aastal Arin-Berdi künkalt. Pealdise joonise ja ligikaudse tõlke avaldas varsti Mihhail Vassiljevitš Nikolski[2] Kivil olev pealdis teatas, et sellesse kohta ehitas Urartu kuningas Argišti I viljahoidla "mahuga 10 100 kapit". Ent alles 1947. aastal tegi Jerevanis Karmir Bluri künkal Boriss Piotrovski juhtimisel väljakaevamisi teinud ekspeditsioon künkal arheoloogilist luuret. Aastal 1950 alustas seesama ekspeditsioon Arin-Berdi künkal süstemaatilisi väljakaevamisi (Оганесян 1961).

Urartu Erebuni samastamine varemetega Arin-Berdi künkal[muuda | muuda lähteteksti]

25. oktoobril 1950 leidis armeenia teadlane Konstantin Hovhannisjan luuretööde käigus kaks kiilkirjaga kaetud basaltkivi. Üks kivi teatas sellest, et Urartu kuningas Sarduri II ehitas viljahoidla, teine omistas Erebuni kindluse ehitamise kuningas Argišti I-le. Pärast seda leidu oletati, et Arin-Berdi künkal on peidus Erebuni varemed. Alates 1952. aastast jätkas künkal väljakaevamisi juba kaks ekspeditsiooni Boriss Piotrovski üldjuhtimisel koos: üks Armeenia NSV TA Arheoloogia ja Etnograafia Instituudist, teine A. S. Puškini nimelisest Riiklikust Kujutava Kunsti Muuseumist. Et palju esemeid pealdisega "Erebuni" oli leitud läheduses asuva Teišebaini väljakaevamistel, siis jäid mõneks ajaks kahtlused, kas Erebuni ikka asus Arin-Berdi künkal: jäi võimalud, et tahvel, mille Hovhannisjan oli 1950. aastal leidnud, oli sellele künkale sattunud juhuslikult. Kahtlused hajusid lõplikult 1958. aastal: väljakaevamistel leiti puutumatuna veel üks Argišti I pealdis Erebuni rajamise kohta vanaaja müüri pandud kivilt (Оганесян 1961, Пиотровский 1959:22–23).

Leitud pealdised selle kohta, et Erebuni ehitas Urartu kuningas Argišti I
1950. aasta leid 1958. aasta leid (asub Jerevanis Erebuni muuseumis)
Pealdiste tõlge: Jumal Ḫaldi suuruse läbi ehitas Argišti, Menua poeg, selle vägeva kindluse; pani sellele nimeks Erebuni Biaini maa vägevuseks ja vaenuliku maa hirmutamiseks. Maa oli tühi, ma tegin siin vägevaid asju. Jumal Ḫaldi suuruse läbi Argišti, Menua poeg, Tušpa linna valitseja[3]


Erebuni ja Jerevani vahelise seose küsimus[muuda | muuda lähteteksti]

Ka nime kujus kahtlesid uurijad kaua. Algul loeti linna nime "Irpuni", "Irepuni", "Irbuni" ja isegi "Sabuni". Alles pärast seda, kui tehti lõplikult kindlaks, et hulk Erebuni esemeid viidi üle Teišebainisse, ning Teišebainist leiti kuningas Argišti I kilp, millele oli kirjutatud "Erebuni" viisil, mis oli palju ühemõttelisemalt, jäädi kindlaks nimekujule "Erebuni" ning leiti teaduslik põhjendus sõnade "Erebuni" ja "Jerevan" etümoloogilisele seosele.


Märkused[muuda | muuda lähteteksti]

  1. Uue tõlgenduse järgi, vt näiteks: Арутюнян Н. В., Оганесян К. Л. Новые урартские надписи из Эребуни. – Вестник древней истории, 1970, nr 3, lk 107—112. Varem loeti URUir-pu-ú-ni, vt näiteks Меликишвили Г. А. Урартские клинообразные надписи. – Вестник древней истории, 1953, nr 1—4; 1954, nr 1. Determinatiiv URU tähendab, nii nagu teisteski Mesopotaamia kiilkirjakeeltes 'linn'.
  2. Никольский М. В.| Клинообразная надпись из Ганли-тапа около Эривани. – Древности восточные, II, Издательство Московского археологического общества 1894.
  3. Boriss Piotrovski kompilatsioon publikatsioonide Меликишвили 1953—1954 ja Оганесян 1951 järgi.

Kirjandus[muuda | muuda lähteteksti]

  • Никольский М. В.. Клинообразная надпись из Ганли-тапа около Эривани. – Древности восточные, II, Издательство Московского археологического общества 1894.
  • Оганесян К. Л.. Арин-Берд (Ганли-тапа) — урартская крепость города Ирпуни. – Известия академии наук Армянской ССР, 1951, nr 8.
  • Меликишвили Г. А. Урартские клинообразные надписи. – Вестник древней истории, 1953, nr 1—4; 1954, nr 1.
  • Пиотровский Б. Б. Ванское царство (Урарту), Москва: Издательство Восточной литературы, 1959.</ref>
  • Оганесян К. Л. Арин-Берд I, Архитектура Эребуни по материалам раскопок 1950—1959 гг. — Ереван: Издательство АН Армянской ССР, 1961.
  • Арутюнян Н. В., Оганесян К. Л. Новые урартские надписи из Эребуни. – Вестник древней истории, 1970, nr 3, lk 107—112.