Ellips (lausekujund)

Allikas: Vikipeedia

Ellips (kr elleipsis 'väljajätmine, vahelejätmine, puudus') on lausekujund, kergesti juurdemõeldava või väheolulise sõna või sõnade väljajätt lausest, ilma et tähendus muutuks või tekstist arusaamine raskeneks. Enamasti jäetakse välja kas alus või öeldis. Sellist lauset nimetatakse elliptiliseks lauseks.

Elliptilise stiiliga saavutatakse väljenduse kokkusurutus ja emotsionaalne pingestatus. Ellipsid esineb sagedasti lühivormides (aforism, sentents, vanasõna, mõistatus), pealkirjades, tegelaste erutusseisundit väljendavas kõnes, luules, laulutekstides, sagedastes kõnekeelsetes väljendites jm.

Näiteid[muuda | muuda lähteteksti]

  • Tänan! < (Ma) tänan (sind)!
  • Kes ees, see mees! < Kes (on) ees, see (on) mees!
  • Ma lõbus õllepruulija. < Ma (olen) lõbus õllepruulija.

 Ma kergem udusulest
 ja tugevam teraset.
        (Heiti Talvik, "Fööniks")