E-demokraatia

Allikas: Vikipeedia

E-demokraatia ühendab endas kahte põhimõistet - elektroonika ja demokraatia, kus elektroonilised kommunikatsiooni tehnoloogiad nagu näiteks internet, on abiks demokraatlike protsesside täiendamisel ja täiustamisel.

E-demokraatia ülesandeks on teha kodanike osalemine avalike poliitikate otsustusprotsessis lihtsamaks ja otsesemaks. E-demokraatia abil saab kodanikke paremini kaasata poliitikate välja töötamisesse, muuta otsustusprotsess läbipaistvamaks ja tuua valitsus inimestele lähemale ehk suurendada poliitilist legitiimsust.

Elektrooniline hääletamine on üks osa e-demokraatiast, olles üks aspekt demokraatlikust protsessist.

E-demokraatiat on kutsutud ka küberdemokraatiaks või digitaalseks demokraatiaks.

Kodanike kaasamine läbi interneti[muuda | redigeeri lähteteksti]

Kohalikel omavalitsustel ja teistel avaliku halduse asutustel on kaasamiseks mitmeid võimalusi:

  • Informeerimine. Interneti kodulehele lisatakse informatsioon eelnõude, poliitikadokumentide, tööplaanide kohta. E-kirjade ja/või e-listide kaudu saab saata uudiseid, kaasamiskutseid, eelnõude ülevaateid. Avalikustatakse koduleheküljel dokumentide registrid, kataloogid, pressiteated, elektroonilised infolehed ja brošüürid, aasta ülevaated, audio-video materjalid.
  • Konsulteerimine. Kodanikele on tagatud tagasiside ja arvamuse avaldamise võimalused. Saab korraldad e-küsitlusi, online küsimustikke või gallupeid ja nende tulemused avalikustada. Kasutada saab külalisteraamatuid, ajaveebe, foorumeid.

E-demokraatia klassifitseerimise kategooriad[muuda | redigeeri lähteteksti]

  1. Informatsiooni tasand - kogutakse infot tuleviku ja hetke võimalustest, viiakse läbi uuringud, tehakse järeldusi, koostatakse raamprogramme.
  2. Deliberaliseerimise tasand - elektroonilised lahendused pakuvad uusi võimaluse kodanikel osaleda kohaliku omavalitsuse või riigi juhtimises, mis on deliberaliseerimise aluseks
  3. Osalustasand - kodanikel on võimalus osaleda otsustamisprotsessi diskussioonides ning täiendada neid omapoolsete ettepanekutega
  4. Koosotsustamise tasand - kodanikel võimalus osaleda kohalikke või riiklike küsimusi puudutavate otsuste vastuvõtmises

Vaata ka[muuda | redigeeri lähteteksti]

Välislingid[muuda | redigeeri lähteteksti]