Balti Uuringute Instituut

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Balti Uuringute Instituut
IBS logo EE.png
Lühend IBS
Asutatud 1996
Tüüp mittetulundusühing
Asukoht Tartu
Veebileht www.ibs.ee

Balti Uuringute Instituut (IBS)[1] on 1996. aastal asutatud iseseisev mittetulunduslik uurimis- ja arenduskeskus, mille peamiseks eesmärgiks on edendada Läänemere regiooni avalikku poliitikakujundamist. Instituudi tegevusega tahetakse panustada teadmiste kasvu ning laiendada arusaama Eesti ja Läänemere regiooni arenguvõimalustest ja -väljakutsetest.[2]

Balti Uuringute Instituudi kolm peamist tegevussuunda on järgmised:

 • majandus- ja regionaalareng
 • poliitika planeerimine
 • sotsiaalne ühtekuuluvus

Ajalugu[muuda | muuda lähteteksti]

Algusaastatel keskendus Balti Uuringute Instituut (IBS) infoühiskonna arendamisega seotud teemadele. Näiteks viidi ellu mitmed teadus- ja arendusprojektid, mis puudutasid nii varaseid e-valitsemise teemasid kui ka elukestva õppe arendamist. Aja jooksul on organisatsioon tegelenud järjest enam erinevate valdkondade poliitikaanalüüsidega, mille eesmärgiks on panustada paremasse poliitikakujundamisse ning pakkuda lisaks teoreetilistele teadmistele ka praktilise väärtusega sisendeid erinevatesse avaliku ja erasektori initsiatiividesse. Aastate jooksul on IBS ellu viinud mitmeid arendusprojekte koostöös valitsuse, ülikoolide, ettevõtete ja kolmanda sektori organisatsioonidega nii Eestis kui Euroopas.[3]

Majandus- ja regionaalareng[muuda | muuda lähteteksti]

Majandus- ja regionaalarengu suund keskendub küsimusele, milles peitub ettevõtete, regioonide, riikide ja meta-regioonide, nagu näiteks Läänemere piirkond või Euroopa Liit, konkurentsivõime ning kuidas seda säilitada ja suurendada pidevalt muutuvas maailmas. Lisaks uuritakse innovatsiooni, teadus- ja tehnoloogiapoliitikate ning teiste asjakohaste poliitikate rolli nii üksikult võetuna kui omavahel kombineeritult konkreetsete organisatsioonide ja kohtade konkurentsivõime arenguks. IBS kasutab oma uurimistöös nii traditsioonilisi sotsiaal-majanduslikke ja statistilisi meetodeid kui ka uudsemaid meetodeid, nagu tulevikuseire ja võrdlusanalüüs (benchmarking).[4]

Poliitika planeerimine[muuda | muuda lähteteksti]

Poliitika planeerimise valdkonna keskmes on poliitikakujundamise toetamine läbi Eesti ja teiste Balti riikide majandus- ja regionaalarengu analüüsi. Aastate jooksul IBSus läbi viidud analüüsiprojektid on keskendunud Eesti majanduse konkurentsivõime ning võimalike arengusuundade toimivuse hindamisele. IBS on osalenud mitmes EL Raamprogrammi projektis[5], mille eesmärgiks on olnud üles ehitada regionaalseid innovatsioonisüsteeme erinevates Euroopa piirkondades. Olulise tähelepanu all on olnud ka Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika ning selle mõju liikmesriikide majandus- ja regionaalarengule. Viimastel aastatel on prioriteediks seatud ka EL regionaalpoliitika mõjude hindamist liikmesriikides.

Sotsiaalne ühtekuuluvus[muuda | muuda lähteteksti]

Migratsioonii ja lõimumise uurimissuund keskendub nii rändeprotsesside analüüsimisele, integratsioonipoliitikate ja lõimumispoliitika mõjude hindamisele kui ka immigrantrahvastiku sotsiaal-majandusliku olukorra analüüsimisele nii Eestis kui ka Euroopas laiemalt.[6] Balti Uuringute Instituut oli koos Tallinna Ülikooli ning Poliitikauuringute keskusega Praxis autoriks viimasele, 2015. aasta Integratsiooni monitooringule.[7] Parallellselt migratsiooni ja lõimumise temaatikale viiakse analüüse läbi ka põhiõiguste valdkonnas. Alates 2011. aastast on Balti Uuringute Instituut FRANET (Euroopa Põhiõiguste Ameti (FRA) uurimisvõrgustik) ametlik Eesti partner. FRA egiidi all viib Balti Uuringute Instituut läbi erinevaid FRA poolt tellituid valdkondlikke uuringuid, sh koostab ja kogub andmeid näiteks FRA iga-aastase põhiõiguste aastaraamatu tarvis. Balti Uuringute Instituudi partneriteks FRA uurimisvõrgustikus on Poliitikauuringute Keskus Praxis ja Eesti Inimõiguste Keskus.

Võrgustikud[muuda | muuda lähteteksti]

Balti Uuringute Instituut on Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) uurimisvõrgustiku FRANET Eesti koordinaator[8] ning Euroopa Komisjoni lõimumisalase portaali EWSI Eesti kontaktpunkt[9]. Lisaks on IBS Eesti Vabaühenduste Liidu (EMSL)[10], Arengukoostöö Ümarlaua (AKÜ)[11] ning Eesti rände- ja varjupaigaorganisatsioonide võrgustiku liige. 

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. [1] Balti Uuringute Instituudi koduleht
 2. [2] Organisatsioonist
 3. [3] Balti Uuringute Instituudi ajalugu
 4. [4] Esimene tegevussuund: Majandus- ja regionaalareng
 5. [5] Eesti Teadusagentuur: IBS edukad projektid
 6. [6] Kolmas tegevussuund: Sotsiaalne ühtekuuluvus
 7. [7] Integratsiooni monitooring 2015
 8. [8] FRANET liikmed
 9. [9] Euroopa Komisjoni integratsioonialase veebilehe riiklikud kontaktpunktid
 10. [10] EMSL liikmete nimekiri
 11. [11] AKÜ liikmesorganisatsioonid

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]