BPMN

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Näide äriprotsesside modellerimiskeele (BMPN) kasutamisest

BPMN (ingl Business Process Modelling Notation) on äriprotsesside modelleerimiskeel ehk graafiline notatsioon spetsifitseerimaks äriprotsesse ja töövooge.

BPMNi kui standardit haldab Object Management Group.

BPMNi elemendid[muuda | muuda lähteteksti]

Tänu piiratud hulga graafiliste elementide koosnevad BPMNi mudelid lihtsatest diagrammidest. Keerulisemate olukordade kirjeldamiseks on kategooria põhisümbolile lisatud disainielemente, mis ei muuda oluliselt sümboli väljanägemist. Elemendid jagunevad nelja põhikategooriasse ja nende alamkategooriatesse:

Vooelemendid (flow objects)[muuda | muuda lähteteksti]

Sündmused (events), tegevused (activities), lüüsid (gateways)

Sündmused[muuda | muuda lähteteksti]

Sündmus märgitakse ringiga ning tähistab midagi, mis "juhtub" (võrdle toiming – midagi, mida sooritatakse, viiakse läbi). Sündmused mõjutavad protsessi vooge ja neil on reeglina põhjus ja tagajärg.

  • Algus (start event) – alguse sündmusega näidatakse protsessiskeemil protsessi algus. Ringi joon on peen.
  • Lõpp (end event) – lõpu sündmusega tähistatakse protsessiskeemil protsessi lõppu. Ringi joon on jäme.
  • Vahepealne (intermediate event) – vahepealne sündmus toimub alguse ja lõpu vahel. Vahepealsed sündmused mõjutavad protsessi, kuid otseselt ei alusta ega ei lõpeta protsessi. Ringil on kaks joont

Tegevused[muuda | muuda lähteteksti]

Tegevus märgitakse ümardatud nurkadega ristkülikuga ning tähistab tööd mis tuleb sooritada

  • Toiming (task) – toiming on üksik tegevus protsessi käigus. Elementi kasutatakse kui protsessi koostamisel ei kirjeldata teda detailsemalt
  • Alamprotsess (sub-process) – alamprotsess on protsess protsessi sees. Alamprotsessi kasutatakse kui vaja mõni tegevus detailsemalt lahti kirjeldada. Alamprotsessil on oma algus ja lõpp. Ristkülikul allservas keskel on kastis pluss märk.
  • Transakatsioon (transaction) – transaktsioon on alamprotsesside erijuht, mille käigus kontrollitakse, et kõik toiminguid on sooritatud, Kui mõni toiming ebaõnnestub, siis juba õnnestunud toimingud tühistatakse või tuleb rakendada kompensatsioonimehhanisme.

Lüüsid[muuda | muuda lähteteksti]

Lüüse märgitakse rombina ning neid kasutatakse protsessi hargnevuste ja koonduvuste kirjeldamiseks. Hargnevused võivad olla tingimuslikud või paralleelsed. Voogobjekte saab omavahel siduda ühendavate objektidega.

Ühenduselemendid (connecting objects)[muuda | muuda lähteteksti]

Järgnevusvoog (sequence flow), sõnumivoog (message flow), seos (association).

Järgnevusvoog[muuda | muuda lähteteksti]

Järgnevusvoog märgitakse pidevjoonena koos noolega; see tähistab toimingute sooritamise järjekorda.

Sõnumvoog[muuda | muuda lähteteksti]

Sõnumivoog märgitakse katkendjoonena koos avatud noolega. Teda kasutatakse protsessi osapoolte vaheliste sõnumiedastuse tähistamiseks. BMPNis paigutatakse eri osapooled eri basseinidesse.

Seos[muuda | muuda lähteteksti]

Seos märgitakse punktiirjoonena koos noolega ning kasutatakse vooelementidele info (nt tekstilise või graafilise lisainfo) lisamiseks.

"Ujumisrajad" (swimlanes) ja artefaktid (artefacts)[muuda | muuda lähteteksti]

BPMN-is kasutatakse erinevate osapoolte tähistamiseks basseine ja radasid.

Bassein (pool)[muuda | muuda lähteteksti]

Basseiniga tähistatakse protsessi osapooli. Osapooleks võib siinkohal olla kas organisatsioon või konkreetne inimene organisatstioonis. Rada (Lane) Radasid kasutatakse tüüpiliselt tähistamaks ühise nimetajaga erivaid osapooli, nt rollid, ametikohad.

Artefakt on informatiivne ega tohi protsessis osaleda.

Andmeobjekt (data object)[muuda | muuda lähteteksti]

Andmeobjekt näitab, milliseid andmeid toimingud toodavad või vajavad (kasutavad). Kasutatakse juhtudel, kui andmete liikumine ei ole protseesi järgnevusvoost kergelt loetav või kui on vaja esile tõsta andmete liikumist.

Grupp[muuda | muuda lähteteksti]

Gruppi kasutatakse toimingute rühmitamiseks. Grupi kasutamine ei mõjuta toimingute järjekorda. Gruppi raami ülaosas tuuakse välja grupi kirjeldus.

Märkus (annotation)[muuda | muuda lähteteksti]

Märkusi kasutatakse BPMN mudeli/skeemi lugejale lisainfo, kommentaaride andmiseks, viidatakse sellel punktiirjoonega.

Äriprotsesside diagrammide näiteid[muuda | muuda lähteteksti]

Viiteid[muuda | muuda lähteteksti]