BPMN

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search
Näide äriprotsesside modellerimiskeele (BMPN) kasutamisest.

Äriprotsesside modelleerimiskeel (ingl.k. Business Process Modelling Notation, lühendatult BPMN) on graafiline notatsioon spetifitseerimaks äriprotsesse ja töövooge.

BPMNi kui standardit haldab Object Management Group. Seisuga august 2009 on BPMNi kehtiv versioon 1.2 ning töö käib versiooniga 2.0

Ülevaade[muuda | muuda lähteteksti]

Rakendusalad[muuda | muuda lähteteksti]

BPMNi elemendid[muuda | muuda lähteteksti]

Tänu piiratud hulga graafiliste elementide koosnevad BPMN mudelid lihtsatest diagrammidest. Keerulisemate olukordade kirjeldamiseks on kategooria põhisümbolile lisatud disainielemente, mis ei muuda oluliselt sümboli väljanägemist. Elemendid jagunevad nelja põhikategooriasse ja nende alamkategooriatesse:

Vooelemendid (flow objects)
sündmused (events), tegevused (activities), lüüsid (gateways)
Ühenduselemendid (connecting objects)
järgnevusvoog (sequence flow), sõnumivoog (message flow), seos (association)
"Ujumisrajad" (swimlines)
basseinid (pools), rajad (Lanes)
Artefaktid (artifacts)
andmeobjektid (data object), grupp (group), märkus (annotation)

Vooelemendid ja ühenduselemendid (Flow objects and connecting objects) [muuda | muuda lähteteksti]

Sündmus (Event)
Sündmus märgitakse ringiga ning tähistab midagi, mis "juhtub" (võrdle toiming - midagi, mida sooritatakse, viiakse läbi). Sündmused mõjutavad protsessi vooge ja neil on reeglina põhjus ja tagajärg.
Algus (Start event)
Alguse sündmusega näidatatakse protsessiskeemil protsessi algus. Ringi joon on peen.
Lõpp (End event)
Lõpu sündmusega tähistatakse protsessiskeemil protsessi lõppu. Ringi joon on paks.
Vahepealne (Intermediate event)
Vahepealne sündmus toimub alguse ja lõpu vahel. Vahepealsed sündmused mõjutavad protsessi, kuid otseselt ei alusta ega ei lõpeta protsessi. Ringil on kaks joont.
Tegevus (Activity)
Tegevus märgitakse ümardatud nurkadega ristkülikuga ning tähistab tööd mis tuleb sooritada
Toiming (Task)
Toiming on üksik tegevus protsessi käigus. Elementi kasutatakse kui protsessi koostamisel ei kirjeldata teda detailsemalt
Alamprotsess (Sub-process)
Alamrotsess on protsess protsessi sees. Alamprotsessi kasutatakse kui vaja mõni tegevus detailsemalt lahti kirjeldada. Alamprotsessil on oma algus ja lõpp. Ristkülikul allservas keskel on kastis pluss märk.
Transakatsioon (Transaction)
Transaktsioon on alamprotsesside erijuht, mille käigus kontrollitakse, et kõik toiminguid on sooritatud, Kui mõni toiming ebaõnnestub, siis juba õnnestunud toimingud tühistatakse või tuleb rakendada kompensatsioonimehhanisme.
Lüüsid (Gateways)
Lüüse märgitakse rombina ning neid kasutatakse protsessi hargnevuste ja koonduvuste kirjeldamiseks. Hargnevused võivad olla tingimuslikud või paralleelsed.

Voogobjekte saab omavahel siduda ühendavate objektidega

Järgnevusvoog (Sequence Flow)
Järgnevusvoog märgitakse pideva joonena koos noolega ning tähistab toimingute sooritamise järjekorda
Sõnumvoog (Message Flow)
Sõnumivoog märgitakse katkeva joonena koos avatud noolega. Teda kasutatakse protsessi osapoolte vaheliste sõnumiedastuse tähistamiseks. BMPN-s paigutatakse erinevad osapooled erinevatesse basseinidesse.
Seos (Association)
Seos märgitakse punktiirjoonena koos noolega ning kasutatakse vooelementidele info (nt tekstilise või graafilise lisainfo) lisamiseks.

"Ujumisrajad" (Swimlanes) ja Artefaktid (Artefacts)[muuda | muuda lähteteksti]

BPMN-is kasutatakse erinevate osapoolte tähistamiseks basseine ja radasid.

Bassein (Pool)
Basseiniga tähistatakse protsessi osapooli. Osapooleks võib siinkohal olla kas organisatsioon või konkreetne inimene organisatstioonis.
Rada (Lane)
Radasid kasutatakse tüüpiliselt tähistamaks ühise nimetajaga erivaid osapooli, nt rollid, ametikohad.

Artefakt on informatiivne ning ei tohi osalda protsessis

Andmeobjekt (Data Object)
Andmeobjekt näitab, milliseid andmeid toimingud toodavad või vajavad (kasutavad). Kasutatakse juhtudel, kui andmete liikumine ei ole protseesi järgnevusvoost kergelt loetav või kui on vaja esile tõsta andmete liikumist.
Grupp (Group)
Gruppi kasutatakse toimingute rühmitamiseks. Grupi kasutamine ei mõjuta toimingute järjekorda. Gruppi raami ülaosas tuuakse välja grupi kirjeldus.
Märkus (Annotation)
Märkusi kasutatakse BPMN mudeli/skeemi lugejale lisainfo, kommentaaride andmiseks, viidatakse sellel punktiirjoonega.

Äriprotsesside diagrammide näiteid[muuda | muuda lähteteksti]

Viiteid[muuda | muuda lähteteksti]