Avalik ruum

Allikas: Vikipeedia
Avalik linnaväljak Firenzes

Avalik ruum on igaühele sõltumata soost, vanusest ja muudest omadustest ligipääsetav ja piiranguteta kasutatav ruum.

Avalikku ruumi iseloomustab selle kasutatavus ja interaktiivsus sõltumata esteetilistest väärtustest.

Avalik ruum jaguneb avalikuks ja poolavalikuks. Avalike ruumide kasutamine on üldiselt piiranguteta, poolavalike ruumide kasutamist võivad mõjutada aeg, kasutusluba jms. Avalikud ruumid on näiteks teed ja tänavad, väljakud ja pargid, bussipeatused ja muud jaamad. Poolavalikud ruumid on näiteks turud ja kaubandushooned, raamatukogud, muuseumid, koolid, teatrid, kirikud, rannad.

Kõikides avalikes ruumides kehtivad kirjutamata reeglid ehk hea tava, nt on keelatud häirida kaaskasutajaid.

21. sajandil loetakse avalikuks ruumiks ka Internetti.