Mine sisu juurde

Aleksander Mette

Allikas: Vikipeedia

Aleksander Mette (14. juuli 1913 Peterburi kubermang Volossovo maakond – 2. juuni 1983 Tallinn) oli Eesti NSV partei- ja riigitegelane ning majandusjuht.

Aleksander Mette töötas jaoskonnaagronoomina ja hiljem, pärast Leningradi Põllumajanduse Instituudi lõpetamist 1937. aastast karantiiniinspektsiooni inspektorina ja Leningradi oblasti kartulikatsejaama sektori juhatajana. Ta lõpetas Leningradi Põllumajanduse Instituudi. Teise maailmasõja ajal ja aastatel 1942–1946 teenis Punaarmees. 1944. aastal astus NLKP ridadesse.

Pärast Nõukogude Armeest demobiliseerimist töötas A. Mette Eesti NSV-s Särevere loomakasvatuskooli direktorina ja oli aastatel 1945–1950 Sõmerpalu sovhoosi direktor[1]. Aastatel 1950–1952 oli ta EKP Valga Rajoonikomitee II sekretär ja EKP Tõrva Rajoonikomitee I sekretär.

Aastatel 1952–1953 ja 1953–1957 Eesti NSV sovhooside minister, 1953 (6. maist 31. oktoobrini) Eesti NSV põllumajanduse ja varumise minister. Aastatel 1961–1979 oli ta koondise Eesti Põllumajandustehnika esimees. Põllumajandusteaduste kandidaat.

Ta oli aastast 1944 NLKP liige; ta on olnud EKP Keskkomitee liige e 1954–1966[2]. Ta oli Eesti NSV Ülemnõukogu III, IV, V, VIII ja IX koosseisu saadik[3]. Tema hobiks oli kalapüük.

Aleksander Mette suri 2. juunil 1983 Tallinnas ja maeti 6. juunil 1983 Metsakalmistule.[4]

  1. ALEKSANDER METTE, Valga Kommunist: EKP Valga Rajoonikomitee ja Valga Rajooni TSN häälekandja, nr. 17, 8 veebruar 1955
  2. Olev Liivik, Eesti NSV Ministrite Nõukogu institutsionaalne areng ja kaadrid 1940-1953, Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, 2014, lk 299
  3. Aleksander Augusti p. Mette, Eesti NSV Ülemnõukogu IX koosseis = Верховный Совет ЭССР IX созыв: biograafiline lühiteatmik. EESTI RAAMAT TALLINN 1976, lk 99
  4. Tallinna Metsakalmistu, V, 4P, 253, 4-kohaline kirstuplats
  • Eesti majanduse biograafiline leksikon 1951–2000. AS Kirjastus Ilo, 2003.
  • Eesti põllumajanduse edendajad. Biograafiline leksikon, Tln. 2008.