Sõjaväeringkond

Allikas: Vikipeedia

Sõjaväeringkond on operatiiv-taktikaline territoriaalne sõjaväeüksus, mille koosseisu kuuluvad teatud territooriumil asuvad sõjaväeüksused, väekoondised ja sõjaväelised õppeasutused ning eri relvaliikide sõjaväeasutused.


Sõjaväeringkonnad Eestis[muuda | redigeeri lähteteksti]

Sõjaväeringkonnad (kuni 31. märtsini 1937 kaitseringkonnad) moodustati 1. aprillil 1934. Mobilisatsiooni korral oleksid sõjaväeringkondade staabid pidanud saama brigaadide staapideks.

1934–1940[muuda | redigeeri lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis Eesti sõjaväe ja Sõjaministeeriumi organisatsioon (1939)

1991–[muuda | redigeeri lähteteksti]

  • Kirde kaitseringkond
  • Põhja kaitseringkond
  • Lõuna kaitseringkond
  • Lääne kaitseringkond
Next.svg Pikemalt artiklis Eesti Kaitsevägi

Sõjaväeringkonnad Venemaa Keisririigis[muuda | redigeeri lähteteksti]

Venemaa keisririigi tsentraliseeritud ja territoriaalsele põhimõttele vastav kaitsepiirkondade – sõjaväeringkonde süsteem loodi 19. sajandi teisel poolel sõjaministri Dmitri Miljutovi sõjaväereformi käigus. Kui reformile eelnenud ajajärgul oli sõjaväeharude ja piirkondade juhtimine allutatud Romanovite dünastiasse kuulunud suurvürstidele, mitte keisririigi sõjalisele kõrgemale juhile – sõjaministrile ja tema operatiivjuhtimikeskuse Kindralstaabi Pravalitsusele, siis pärast sõjalist reformi kavandati Venemaa Keisririigis maavägede baasil 15 sõjaväeringkonda, mille eest vastutasid keisri määratud sõjaväeringkondade juhtajad.

Venemaa Keisririigi sõjaväeringkondade kaart, 1913. aastal

1914. aastal ehk I maailmasõja alguseks oli Venemaa Keisririigis 14 sõjaväeringkonda ja järgmised nendega võrdsustatud Doni väe oblastid:

Pärast Esimese maailmasõja algust moodustati ka:

Ajutiselt olid moodustatud ka:

Sõjaväeringkonnad NSV Liidus[muuda | redigeeri lähteteksti]

Nõukogude Venemaa Kõrgeima Sõjanõukogu otsusega nr.23 31. märtsist 1918 likvideeriti vanad keisririigi sõjaväeringkonnad ning nende isikkosseisude ja territooriumite alusel (mis olid nõukogude võimu all Venemaa Euroopa osas) moodustati 6 sõjaväeringkonda. Sõjaväeringkonnad jagunesid valdade, maakondade, kubermangude ja ringkondade sõjakomissariaatideks ning allusid Punaarmee Peastaabile.

Next.svg Pikemalt artiklis Nõukogude armee

Nõukogude armee sõjaväeringkonnad 1991. aastal

Next.svg Pikemalt artiklis NSV Liidu relvajõud

Sõjaväeringkonnad Venemaa Föderatsioonis[muuda | redigeeri lähteteksti]

VF maaväed jagunesid kuni 2010. aastani kuueks sõjaväeringkonnaks:

Relvajõudude reformi käigus moodustati 2010. aastal neli uut sõjaväeringkonda:

Next.svg Pikemalt artiklis Venemaa Föderatsiooni Relvajõud