Feodor Klement

Allikas: Vikipeedia
Pilt:Feodor Klement.jpg
Feodor Klement

Feodor Klement (ka Theodor Klement; 30. mai (vkj 12. juuni[1]) 1903 Peterburi28. juuni 1973 Tartu) oli Vene ja Eesti füüsik ning Tartu Riikliku Ülikooli kauaaegne rektor. Klementi teadustöö keskendus tahkisefüüsikale, eelkõige luminestsentsile.

Feodor Klement sündis 1903. aastal Sankt-Peterburgi Jekaterinhofi linnajaos eestlaste Dietrich ja Karolina Klementi seitsmenda pojana. Dietrich Klement oli alul Narvas sadulsepp (kuuludes ka Narva sadulseppade tsunfti), hiljem Putilovi tehase tööline Peterburis.[2] Esimesed kümme eluaastat kasvas Feodor Klement Peterburis, järgmised kümme (1908–1918) Ligovos. Ta õppis 1910–13 Ligovo algkoolis, seejärel 1913–18 Peterburi 10. gümnaasiumis. 1918 oli Klement õpilane Narva gümnaasiumis.[1]

Varajane karjäär[muuda | redigeeri lähteteksti]

1917. aastast tegi Klement mitmesuguseid lühiajalisi töid: 1917 töötas ta töölisena keemia-farmaatsiatehases Vennad Hruštšovid, 1918–19 oli sulane ja möldripoiss, 1919 kontoriametnik Suur-Štsepetsi mõisas.[1] 1919 astus Klement Üleliidulise Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu (ÜLKNÜ) liikmeks[1], 1921–1923 oli Venemaa Kommunistliku (bolševike) Partei (VK(b)P) liikmekandidaat[1] ning 1923. aastast liige[3]. 1919–1925 oli ta õpetaja mitmes Oudova kreisi koolis, sealhulgas Oudova kreisi nõukogude ja parteitöötajate koolis. 1924 töötas Klement Oudova kreisi rahvahariduse osakonna ning 1924–26 poliithariduse osakonna juhatajana.[3]

1926–41 elas Feodor Klement Leningradis. 1926–29 oli ta Leningradi kubermangu poliithariduse osakonna raamatukogude sektori juhataja ja inspektor, 1929–30 osakonna metoodilise kabineti juhataja. Selle kõrvalt õppis ta 1927–28 Leningradi Riikliku Ülikooli (LRÜ) füüsika-matemaatikateaduskonna matemaatikaosakonna I kursusel, 1929–1934 jätkas aga õpinguid LRÜ füüsikateaduskonna füüsikaosakonnas. Ülikooliga samal ajal Klement niihästi töötas teadlasena kui ka kerkis partei liinis. Akadeemik Aleksandr Nikolajevitš Terenini (1896–1967) laboratooriumis oli ta 1930–31 õpilane ja uurija, 1931–34 poole kohaga noorem teaduslik töötaja. 1930–32 oli ta LRÜ parteikomitee sekretäri asetätija, 1932–33 LRÜ Füüsikainstituudi parteiorganisatsiooni sekretär. 1934 lõpetas ta ülikooli.[3]

Teadustöö Leningradi Ülikoolis[muuda | redigeeri lähteteksti]

1933–35 jätkas Feodor Klement õpinguid LRÜ-s aspirandina. 1934–35 oli ta ühtlasi LRÜ Rakendusfüüsika Instituudi direktori asetäitja. 1935–41 töötas Klement LRÜ Füüsika Instituudi teadusliku sekretärina. 1935–51 oli ta ka LRÜ Õpetatud Nõukogu liige.[3]

1937. aastal rajati Leningradi Riikliku Ülikooli Füüsikainstituudis luminestsentsilaboratoorium, mida Klement juhatas labori asutamisest 1954. aastani (veel kolm aastat pärast Tartu Ülikooli rektoriks saamistki). 1937–41 oli Klement LRÜ assistent, 1941–44 vanem teaduslik töötaja. 1940. aastast toimetas ta ka LRÜ teaduslikke toimetisi ("Ученые записки").[3]

1941–44 oli Klement evakueeritud Jelabugasse, kus oli LRÜ Jelabuga filiaali parteiorganisatsiooni sekretär ning pärast kandidaadidissertatsiooni kaitsmist (10. mai 1943) ja füüsika-matemaatikateaduste kandidaadi kraadi kinnitamist 1943. aastal ka LRÜ Jelabuga filiaali ülem.[3]

Kui ülikooli tegevus Leningradis 1944. aastal taastus, sai Feodor Klementist LRÜ optikakateedri dotsent. Sellel ametikohal jätkas ta 1951. aastani. 1945. aastal alustas ta LRÜ-s Nõukogude Liidu ülikoolide esimese luminestsentsikursuse lugemist. 1949–51 oli ta LRÜ toimetiste "Вестник Ленинградского университета," peatoimetaja asetäitja. 1949. aastal võeti Klement vastu ka NSV Liidu Teaduste Akadeemia Luminestsentsialase Teadusliku Nõukogu liikmeks, kellena ta jätkas surmani 1973. aastal.[3]

Rektorina Tartu Ülikoolis[muuda | redigeeri lähteteksti]

1951. aastal määrati Feodor Klement Tartu Ülikooli rektoriks.[4] Sellel ametikohal vahetas ta välja Alfred Koorti, kes oli pidanud rektoriametit 1944. aastast.

Klementi enda sõnul vaidles ta rektoriks määramisele järjekindlalt vastu mitmel põhjusel. Eelkõige ei soovinud ta loobuda enda rajatud luminestsentsilabori juhtimisest Leningradi Riiklikus Ülikoolis. Klementii veenmiseks pakuti talle algul võimalust labor koos kaastöölistega Tartusse kolida, seejärel aga jääda labori juhatajaks edasi ka Tartus töötades. Labori juhatamisest loobus Klement tõepoolest alles 1954. aasta aprillis.[5][6]

Samuti häiris Klementit tema halb eesti keele oskus, kuna lapsepõlvest saati polnud ta seda kuigivõrd kasutanud (juba 1945. aastal tellis ta küll õpperaamatuid): "Kõigi nende aastate vältel, mil töötasin rektorina, andis halb eesti keele oskus ennast igal sammul tunda. Mu väljendusoskus selles keeles süvenes pikkamisi, kuid muidugi ei arva ma praegugi, et valdan nüüd korrektselt eesti keelt. Ülikoolis oli mul vahel pahandusi nendega, kes ei osanud kohalikku keelt, kuid töötasid või õppisid siin, eesti keele omandamisele vaatasid aga ülevalt alla."[7]

Kohe pärast Eestisse saabumist esitati Klement ka Eesti Teaduste Akadeemia tegevliikmeks[8].

Feodor Klementi teeneks peetakse ülikooli rolli taastamist teaduskeskusena ja õppetöö arendamist teaduspõhisena.[viide?] Administratiivtöö kõrvalt jätkas Klement aktiivset teadustööd. Ta oli Tartu tahkisefüüsika koolkonna rajaja[viide?], tema juhtimisel loodi Füüsika Instituudi juurde tahkisefüüsika laboratoorium[viide?]. 1952. aastal võttis ta enda peale vastloodud Teaduste Akadeemia Füüsika, Matemaatika ja Mehaanika Instituudi, hilisema Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi luminestsentsilabori juhtimise[4]. 1953–54 kuulus ta organiseerimiskomiteesse, kes korraldas Tartus V üleliidulise luminestsentsialase nõupidamise[4]. 1954-1960 oli ta eksperimentaalfüüsika sektori juhataja Tartu Tähetornis[4].

1952–73 oli Klement Nõukogude Rahukaitsekomitee liige, ENSV TA FAI teadusliku nõukogu liige, ENSV TA Loodusuurijate Seltsi tegevliige ning Poliitiliste ja Teadusalaste Teadmiste Levitamise Ühingu (hiljem ühing Teadus) liige. 1953–73 kuulus ta NSVL TA Spektroskoopiakomisjoni, 1960–69 Lenini preemiate määramise komiteesse liikmena teaduse ja tehnika alal.[4] 1963–73 oli ta "Eesti nõukogude entsüklopeedia" peatoimetuse liige, Nõukogude Teaduse ja Tehnika Ajaloolaste Ühenduse Komitee liige ning ajakirja "Журнал прикладной электроники" toimetuskolleegiumi liige[9].

1952–53 oli Feodor Klement EK(b)P Tartu oblastikomitee ja oblastikomitee büroo liige, 1953–71 EKP Tartu linnakomitee ja linnakomitee büroo liige. 1953–54 oli ta EK(b)P KK liikmekandidaat ja 1954–72 EKP KK liige. Ta kuulus 1954–66 ka NSVL Ülemnõukogu IV, V ja VI koosseisu, külastades 1955. aastal Tšehhoslovakkiat, 1960. aastal Norrat[4] ning 1961. aastal Itaaliat NSV Liidu parlamendidelegatsiooni koosseisus[9].

Klementi rektoriks oleku ajal toimus veel üks Tartu Ülikooli ajaloos tähelepanuväärne sündmus: tulekahju ülikooli peahoones 1965. aasta detsembris.[10]

1970. aasta kevadel lahkus Klement rektori kohalt. Tema asemele tuli Arnold Koop (rektor 1970–1988).

Pärast rektoriametit[muuda | redigeeri lähteteksti]

Lisaks mitme senise ameti jätkamisele oli Feodor Klement 1971–73 professor-konsultant ENSV TA FAI juures.[9]

Tunnustused[muuda | redigeeri lähteteksti]

Isiklikku[muuda | redigeeri lähteteksti]

1923 abiellus Feodor Klement Olga Georgievna Feoktistovaga. 1926 sündis neil esimene laps, poeg Frezer; 1931 teine poeg Roald.[3]

Viited[muuda | redigeeri lähteteksti]

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Feodor Klement "Templid teaduse teedel" Tallinn: Eesti Raamat, 1983; lk 128
 2. Feodor Klement "Templid teaduse teedel" Tallinn: Eesti Raamat, 1983; lk 11–12
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 Feodor Klement "Templid teaduse teedel" Tallinn: Eesti Raamat, 1983; lk 129
 4. 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 4,12 Feodor Klement "Templid teaduse teedel" Tallinn: Eesti Raamat, 1983; lk 130
 5. Feodor Klement "Templid teaduse teedel" Tallinn: Eesti Raamat, 1983; lk 108–114
 6. Feodor Klement "Templid teaduse teedel" Tallinn: Eesti Raamat, 1983; lk 118
 7. Feodor Klement "Templid teaduse teedel" Tallinn: Eesti Raamat, 1983; lk 115–116
 8. Feodor Klement "Templid teaduse teedel" Tallinn: Eesti Raamat, 1983; lk 117–118
 9. 9,00 9,01 9,02 9,03 9,04 9,05 9,06 9,07 9,08 9,09 9,10 9,11 9,12 9,13 9,14 9,15 Feodor Klement "Templid teaduse teedel" Tallinn: Eesti Raamat, 1983; lk 131
 10. Feodor Klement "Templid teaduse teedel" Tallinn: Eesti Raamat, 1983; lk 123–124

Teoseid[muuda | redigeeri lähteteksti]

 • "Templid teaduse teedel" Tallinn: Eesti Raamat, 1983 (mälestused)
Eelnev:
Tartu Riikliku Ülikooli rektor
Alfred Koort (1944–1951)
Tartu Riikliku Ülikooli rektor
Feodor Klement

19511970
Järgnev:
Tartu Riikliku Ülikooli rektor
Arnold Koop (1970–1988)