Zonta Tartu klubi

Allikas: Vikipeedia
Zonta sümboolika ja põhimõtted 20. piirkonna Eesti alapiirkonnas.

Zonta Tartu klubi on Tartus tegutsev heategevusühing, mis asutati 19. augustil 1991 esimese Zonta Internationali klubina Eestis.

Zonta International (ZI) on rahvusvaheline heategevusorganisatsioon, mis toetab soolist võrdõiguslikkust ning tegeleb naiste ja laste vastu suunatud vägivalla ennetamisega. Zontad pühendavad oma aega, oskusi ja annavad majanduslikku tuge Zonta kohalike ja rahvusvaheliste teenindusprogrammide läbiviimiseks ja vahendavad infot rahvusvaheliste stipendiumide taotlemise kohta.

Eesti ja Soome klubid kuuluvad Zonta Internationali 20. piirkonda, kus Eesti moodustab omaette 6. alapiirkonna (ZI District 20 Area 6) alates 2000. aastast. Eesti alapiirkonda kuuluvad Tartu, Tallinna, Pärnu ja Viljandi klubid.

Ajalugu[muuda | muuda lähteteksti]

Tartu klubi asutati Soome Vantaa Zonta klubide kaasabil: Soome poolt olid peamised eestvedajad Zonta Vantaa I klubi liikmed Inger Lehti ja Ulla-Stina Westman ning Eesti poolt tartlannad ja tollase poliitilise elu esirinnas osalenud Liia Hänni, Marju Lauristin ja Helju Kommer.

Toimimine ja põhimõtted[muuda | muuda lähteteksti]

Zonta Tartu klubi tegutseb mittetulundusühinguna põhikirja alusel. Tartu klubi tegevust juhib president koos juhatusega, mis vahetub reglemendi järgi kevadel iga kahe aasta tagant.

Kord kuus on klubi koosolekud, kus arutatakse päevakorras olevaid tähtsamaid asju, samas toimub ka klubiline tegevus. Osaletakse delegaatidena piirkonnakoosolekutel Soomes ja Eestis ning võetakse osa Zonta Internationali kongressidest maailma eri paigus.

Klubi peamine eesmärk on tegevus naiste ja laste olukorra parandamiseks. Selleks kogutakse vahendeid ja osaletakse „Kollase roosi“ kampaaniates, korraldatakse heategevuslikku hingedepäeva kontserti ning tegeletakse müügiga piirkonnakoosolekutel ja Tartu jõululaadal. Saadud tuludest on läbi aastate toetatud mitmeid organisatsioone ja üksikisikuid ning antud välja stipendiume muusikat õppivale andekale tütarlapsele ja oma tööle pühendunud naisõpetajale Tartu linnas või maakonnas. Alates 2015. aasta sügisest hakati välja andma stipendiumi raskete lähisuhtevägivalla juhtumite lahendajatele. Samuti on algusaegadest peale korraldatud konverentse ja seminare mitmesugustel naiste ja laste olukorda puudutavatel teemadel.

Sümboolika[muuda | muuda lähteteksti]

Zonta kollane roos

Nimi „Zonta“ tuleneb Ameerika põlisrahva siuu indiaanlaste lakota keelest, tähendades ausust ja usaldusväärsust. Zonta logo koosneb mitmest erinevast siuu indiaanlaste sümbolist: keskel olev täht „Z“ tähendab nii päikesekiirt kui ka inspiratsiooni, kusjuures inspiratsioon tekib „kiirte“ kogumikust, millesse annab oma osa eranditult iga Zonta liige. Seega kujutab see sümbol ka kõiki Zonta liikmeid. Teised logo osad tähendavad lojaalsust, koostegemist ja kaitset.

Teiseks Zonta sümboliks on kollane roos. Alates 1999. aastast tähistatakse igal aastal 8. märtsil rahvusvahelise naistepäevaga kokku langevat Zonta roosi päeva. Sel päeval kingivad Zonta liikmed üle maailma kollaseid roose ja tutvustavad Zonta eesmärke.

Liikmed[muuda | muuda lähteteksti]

Klubi liikmeteks saavad olla nii naised kui ka mehed, kes tunnistavad Zonta põhimõtteid. Klubide liikmed on tööl erinevatel elualadel ja ametites. Klubi liikmeks võetakse inimesi, kes soovivad panustada oma aega ja energiat heategevusprojektide teostamiseks ja hoiakute mõjutamiseks ühiskonnas ning on valmis aktiivselt teenima Zonta Internationali eesmärke.