Vikipeedia:Lennuakadeemia

Allikas: Vikipeedia

Eesti väljendusõpetus ja õigekeelsus on õppeaine Eesti Lennuakadeemias alates 2018/19. õa kevadsemestrist.

Soovitav on koostada artikkel lennunduse teemal. Millele keskendutakse tagasisides? Vt siit.

Ülesande mõte on neutraalse, täpse ja sisutiheda teksti koostamine allikate põhjal (vähemalt 3 allikat); otsida ja lugeda erialakirjandust: koondada, süstematiseerida, üldistada; harjutada kirjutamist akadeemilises / entsüklopeedilises stiilis.


Artikli mustandi loomine oma tekstidokumenti[muuda lähteteksti]

Tekstidokumenti artikli mustandit koostades pane tähele järgmist:

  • Pööra tähelepanu juba Vikipeedias olevale sisule. Kui Sinu teemal on artikkel juba olemas, siis kopeeri selle artikli tekst ja täienda-paranda seda, või lisa lõpuks enda tekst olemasoleva artikli juurde.
  • Võid artikli ka osaliselt tõlkida muukeelsest Vikipeediast. Sel juhul peab kasutama samu viiteid, mis lähteartiklis, teistele Vikipeedia artiklitele ei viidata. Kui tahad kasutada oma artikli koostamisel muukeelset vikiartiklit, siis anna sellest õppejõule teada.
  • Artikli koostamisel on kasulik abiks võtta juhend ja tutvuda heade artiklitega, mis aitaksid mõista hea artikli koostamise põhimõtteid. Vaata näiteks artikleid andesiit ja hall nulg.
  • Artikli alguses on pealkiri paksus kirjas, millele järgnevad n-ö definitsioon ja sissejuhatus (vt teiste Vikipeedia artiklite algusi).
  • Liigenda artikkel peatükkideks.
  • Viita alati, kui kasutad kirjandus- ja andmeallikaid. Kasuta endale mugavat viitamissüsteemi, mis oleks artikli üleslaadimisel kergesti hoomatav.
  • Viimane peatükk on "Viited". Selle järele võivad tulla peatükid "Kirjandus" ja "Välislingid".
  • Artikli tekst peab olema entsüklopeediline ja kindlasti ei tohi kopeerida teiste autorite loodut (plagiaat ehk loomevargus on lubamatu). S.t kasuta omaenda sõnastust ning viita faktide päritolule, et nende paikapidavust oleks võimalik kontrollida.
  • Mustandi maht peab olema 3000 tähemärki.

Artikli mustandi loomine Vikipeediasse[muuda lähteteksti]

Kui tekstidokumenti kirjutatud mustand on saanud õppejõu poolt heakskiidu, siis vormista see Vikipeedias kasutaja liivakasti.


Siin on Vikipeedia artikli vormistamise õppevideo ja siin õppevideo mustanditeksti laadimisest Vikipeedia põhiruumi.

Tähtajad ja nõuded[muuda lähteteksti]

Artikli mustand tekstidokumendina tuleb kursuse Moodle'i lehel esitada hiljemalt 9. aprillil. Paari nädala jooksul saad oma tekstile tagasisidet ja võid hakata puhtandit kirjutama. Seejuures tuleb arvestada kõiki laekunud kommentaare. Järgnevalt avalda oma tekst Vikipeedia artiklina kasutaja liivakastis (vikiseminaris 30. aprillil teeme selle koos läbi). Puhtandi esitamise tähtaeg on 21. mai, mis tähendab, et sellest ajast alates vaatab õppejõud kasutajate liivakastis olevad tekstid üle. Seejärel annab õppejõud taas teada, millal võid teksti vormistada Vikipeedia põhiruumis ja/või töö on arvestatud. Korraliku teksti loomine nõuab palju aega. Arvesta sellega ja alusta varakult!

Koostatud artikkel peab olema pikkuselt vähemalt 3000 tähemärki (tühikutega). Tähemärkide arvu sisse ei lähe vormistus ja viited. Samas ei tohi unustada kvaliteeti. Tähemärkide arvu jälgimisest olulisem on artikli enda ülevaatlikkus.

Siin on video, mis õpetab Vikipeedia artikli vormistamist ja siin on video, mis õpetab mustandi laadimist Vikipeedia põhiruumi.

Tekkinud küsimustele võib leida vastused juhendist. Sealt saad vaadata ka seda, kuidas on mõni konkreetne artikliosa vormistatud, kuidas lisada viiteid ja pilte ning mil viisil sisestada tabeleid.

Sinu enda arutelulehekülg on hea koht Vikipeedia-teemaliste küsimuste esitamiseks. Siinse lehekülje arutellu on oodatud otseselt aine korraldust puudutavad päringud.

Arutelulehekülgedel palun allkirjasta oma kommentaar, kasutades nelja tildet (~~~~), et oleks näha, kes selle kommentaari kirjutas. Allkiri tekib nelja tilde kasutamisel automaatselt pärast lehe salvestamist.