Vikipeedia:Euroopa Liidu õigus

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Euroopa Liidu õigus on õppeaine Tartu Ülikoolis 2017/18. õa kevadsemestril.

Siin leheküljel on loetletud selle aine raames koostatud vikiartiklid.

Artiklid[muuda lähteteksti]

Enne artikli loomist või täiendamist registreerige end Vikipeedia kasutajaks, kasutades lehekülje ülaosas leiduvat nuppu "Logi sisse / registreeru kasutajaks" või seda lehekülge. Valige tabelist teema(d) ja lisage tabelisse kasutajanimi formaadis [[Kasutaja:Kasutajanimi|Kasutajanimi]]. Nime lisamiseks klõpsake selle lehe ülaservas nupule "Muuda lähteteksti". Kui vajate seejuures abi, kirjutage arutelulehele.

Nr Aeg Artikkel Artikli kirjutajate kasutajanimed
1 20.02.2018 Mustand:Eelotsusemenetlus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 267 alusel

(mis on eelotsus, kellele siduv, millal ja kellel kohustus taotleda)

Kasutajanimi
2 22.02.2018 Acte clair
Acte éclairé
AAhlberg
ESalulaid
Glokog
3 27.02.2018 Euroopa Liidu õigusaktid Marcel Woods
4 01.03.2018 Direktiivi vahetu õigusmõju II kursus
5 05.03.2018 Mustand:Euroopa Liidu direktiivide kaudne õigusmõju Kasutajanimi
6 08.03.2018 Riigi vastutus Euroopa Liidu õiguse rikkumise eest

(kahjunõude eeldused, tõhususe ja võrdväärsuse põhimõtted)

Helinkik
7 13.03.2018 Mustand:Euroopa Liidu põhiõigused (allikad ja kaitse)

Ümber tõstetud: Euroopa Liidu põhiõiguste harta; Euroopa Liidu õigus ptk-d "Põhiõigused", "Euroopa Liidu põhiõiguste allikad", "Põhiõiguste kaitse" ning "Põhiõiguste kaitse ja kohtuvõim Euroopas"

MaHeAi
8 15.03.2018 Euroopa Liidu neli põhivabadust Paulanoorem
Stinaveek
JohannaMaria96
9 20.02.2018 Euroopa Liidu põhivabaduste piiramise lubatavus merilyrool
helinatross
10 22.03.2018 Mustand:Rikkumismenetlus ja Euroopa Komisjoni hagid liikmesriikide vastu

Ümber tõstetud: Rikkumismenetlus ja Euroopa Liidu õigus ptk "Liikmesriigi vastutus Euroopa Liidu õiguse rikkumise eest"

Eltiim1
11 27.03.2018 Tühistamishagid Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 263 alusel Jkjeans
Kaisaerm
12 29.03.2018 Mustand:Ülemääraste laovarude probleem Euroopa Liidu laienemisel Pimix jt Kasutajanimi

Artikli kirjutamine[muuda lähteteksti]

Artiklit luues pange tähele:

  • Vaadake videot, kuidas artikkel Vikipeedias vormistada.
  • Artikli alguses on pealkiri paksus kirjas, millele järgnevad n-ö definitsioon ja sissejuhatus (vt teiste Vikipeedia artiklite algusi).
  • Liigendage artikkel peatükkideks.
  • Viidake. Kasutage endale mugavat ühtset viitamissüsteemi, Vikipeedial ei ole oma viitamisstandardit.
  • Viimane peatükk on "Viited". Selle järele võib tulla peatükk "Välislingid". Need "viitavad tavaliselt kõnealuse isiku või organisatsiooni enda kodulehele ja autoriteetsete andmebaaside või kogumike sissekannetele, mis on täielikult pühendatud artikli teemale".
  • Artikli tekst peab olema entsüklopeediline ja kindlasti ei tohi kopeerida teiste autorite loodut (plagiaat ehk loomevargus on lubamatu). S.t kasutage omaenda sõnastust ning viidake faktide päritolule, et nende paikapidavust oleks võimalik kontrollida.

Abi[muuda lähteteksti]

Artikli vormistamise ühe võimaluse kohta on olemas video. Tekkinud küsimustele leiab vastuseid juhendist. Sealt saad vaadata ka seda, kuidas on mõni konkreetne artikliosa vormistatud, kuidas lisada viiteid ja pilte ning mil viisil sisestada tabeleid.

Siinse lehekülje arutellu on oodatud aine korraldust puudutavad päringud.

Arutelulehekülgedel allkirjastage oma kommentaar, kasutades nelja tildet (~~~~), et oleks näha, kes selle kommentaari kirjutas. Allkiri tekib nelja tilde kasutamisel automaatselt pärast lehe salvestamist.