Vikipeedia:Euroopa Liidu õigus

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Euroopa Liidu õigus on õppeaine Tartu Ülikoolis 2018/19. õa kevadsemestril.

Siin leheküljel on loetletud selle aine raames koostatud vikiartiklid. Siit näeb 2017/18. õa loodud artikleid.

Artiklid[muuda lähteteksti]

Enne artikli loomist või täiendamist registreerige end Vikipeedia kasutajaks, kasutades lehekülje ülaosas leiduvat nuppu "Logi sisse / registreeru kasutajaks" või seda lehekülge. Valige tabelist teema(d) ja lisage tabelisse kasutajanimi formaadis [[Kasutaja:Kasutajanimi|Kasutajanimi]]. Nime lisamiseks klõpsake selle lehe ülaservas nupule "Muuda lähteteksti". Kui vajate seejuures abi, kirjutage arutelulehele.

Nr Artikkel Artikli kirjutajate kasutajanimed
1 Mustand:Eelotsusemenetlus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 267 alusel

(mis on eelotsus, kellele siduv, millal ja kellel kohustus taotleda)

Kasutaja:Kasutajanimi
2 Mustand:Euroopa Kohtu pädevuse piirid eelotsusetaotluse küsimustele vastamisel Kasutaja:Kasutajanimi
3 Mustand:Kohus või tribunal ELTL art 267 tähenduses Kasutaja:Kasutajanimi
4 Mustand:Proportsionaalsuse põhimõte Euroopa Liidu õiguses Kasutaja:Kasutajanimi
5 Mustand:Lähimuse (subsidiaarsuse) põhimõte Euroopa Liidu õiguses Kasutaja:Kasutajanimi
6 Mustand:Menetlusautonoomia piirid: tõhususe ja võrdväärsuse põhimõtted Kasutaja:Kasutajanimi
7 Mustand:Riigi tuletise mõiste

(C-188/89 Foster; C-413/15 Farrell jt)

Kasutaja:Kasutajanimi
8 Mustand:Direktiivide kaudne õigusmõju Kasutaja:Kasutajanimi
9 Mustand:Töötajate õigused: kasutamata põhipuhkuse hüvitamine töösuhte lõppemisel (C-619/16, C-684/16) Kasutaja:Kasutajanimi
10 Mustand:Tarbijakaitse: lennureisija õigus hüvitisele, kui hilineb EL-st kolmandasse riiki suunduv lend Kasutaja:Kasutajanimi
11 Mustand:Isikuandmete kaitse: Facebooki "fännilehe" haldaja vastutus (C-210/16) ja usulise rühmituse vastutus isikuandmete töötlemise eest (C-25/17) Ede Kap
12 Mustand:Perekonnaelu: EL-i kodaniku mittekodanikust abikaasa või elukaaslase õigus elada EL-s (C-89/17 ja C-673/16) Kasutaja:Kasutajanimi
13 Mustand:Õigusriigi põhimõte: Poola kohtunike pensioniea küsimus (C-619/18 R) Kasutaja:Kasutajanimi
14 Mustand:Institutsioonidega seonduv: Komisjoni õigus või kohustus esitada kodanikuaalgatuse põhjal õigusloomeline ettepanek? (T-561/14) Kasutaja:Kasutajanimi
15 Mustand:Brexit: Kas lahkumisavalduse saab tagasi võtta? (C-621/18) Merli.Liiva
TU19032019
16 Mustand:Konkurents ja riigiabi: liikmesriigi kohustus nõuda tagasi ebaseaduslikult antud riigiabi (T-747/15 või C-127/16 või C-93/17) Kasutaja:Kasutajanimi

Artikli kirjutamine[muuda lähteteksti]

Artiklit luues pange tähele:

  • Vaadake videot, kuidas artikkel Vikipeedias vormistada.
  • Artikli alguses on pealkiri paksus kirjas, millele järgnevad n-ö definitsioon ja sissejuhatus (vt teiste Vikipeedia artiklite algusi).
  • Liigendage artikkel peatükkideks.
  • Viidake. Kasutage endale mugavat ühtset viitamissüsteemi, Vikipeedial ei ole oma viitamisstandardit.
  • Viimane peatükk on "Viited". Selle järele võib tulla peatükk "Välislingid". Need "viitavad tavaliselt kõnealuse isiku või organisatsiooni enda kodulehele ja autoriteetsete andmebaaside või kogumike sissekannetele, mis on täielikult pühendatud artikli teemale".
  • Artikli tekst peab olema entsüklopeediline ja kindlasti ei tohi kopeerida teiste autorite loodut (plagiaat ehk loomevargus on lubamatu). S.t kasutage omaenda sõnastust ning viidake faktide päritolule, et nende paikapidavust oleks võimalik kontrollida.

Abi[muuda lähteteksti]

Artikli vormistamise ühe võimaluse kohta on olemas video. Tekkinud küsimustele leiab vastuseid juhendist. Sealt saad vaadata ka seda, kuidas on mõni konkreetne artikliosa vormistatud, kuidas lisada viiteid ja pilte ning mil viisil sisestada tabeleid.

Siinse lehekülje arutellu on oodatud aine korraldust puudutavad päringud.

Arutelulehekülgedel allkirjastage oma kommentaar, kasutades nelja tildet (~~~~), et oleks näha, kes selle kommentaari kirjutas. Allkiri tekib nelja tilde kasutamisel automaatselt pärast lehe salvestamist.