Viisa

Allikas: Vikipeedia

Viisa (<ladina visum "nähtud, heaks kiidetud") on luba riigipiiri ületamiseks kas riiki sisenemisel (sissesõiduviisa), riigist väljumisel (väljasõiduviisa) või riigist läbisõidul (transiitviisa). Viisa väljastatakse suursaatkonnast või konsulaadist, tavaliselt tehakse selle kohta märge passi vm reisidokumenti. Üldjuhul on viisad tänapäeval tähtajalised

Riikidevaheliste viisavabaduse kokkulepete kohaselt ei vaja mõnede riikide kodanikud teise riiki reisimiseks viisat, viisavabaduse tingimused varieeruvad aga suuresti sõltuvalt lepingus sätestatust. Nii näiteks on Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikel lubatud viisavaba liikumise raames ka töötada, samas enamasti viisavabadus teise riigi kodanikule töötamisõigust ei anna ning on mõeldud vaid riigi külastamiseks isiklikul otstarbel, näiteks turismiks. Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise vaba liikumise põhimõtte kohaselt on liikmesriikidel õigus väljastada kolmandate riikide kodanikele nn Schengeni viisasid, mis lubavad neil liikuda teatud tingimustel mitte üksnes viisa väljastanud riigi, vaid kogu Euroopa Liidu territooriumil.

Viisaliigid[muuda | muuda lähteteksti]

  • Transiitviisa ehk transiidiviisa kehtib tavaliselt 3 päeva või vähem, lubatud on vaid riigist läbisõit kolmandasse riiki.
  • Turistiviisa on piiratud kehtivusega ja ei luba töötamist ega äritegevust. Mõned riigid (näiteks Kuveit) ei väljasta turistiviisasid. Saudi Araabia võttis turistiviisad kasutusele alles 2004. aastal, kuid islami pühapaikade Meka ja Medina asukohariigina väljastab spetsiaalseid palverännuviisasid.
  • Äriviisa on mõeldud reisijatele, kes tahavad riigis tegeleda äritegevusega.
  • Ajutine tööviisa väljastatakse riigis lühiajalist tööd tegevale töötajale, kel on tagatud kindel töökoht ja tööandja garantii. Need kehtivad tavaliselt kauem kui äriviisad ja neid on raskem saada. Ajutised tööviisad on näiteks Ameerika Ühendriikide viisaliigid E-3, H-1B ja L-1.
  • Tudengiviisa või õppeviisa võimaldab õpinguid riigis asuvas (kõrg)koolis, kuid mitte töötamist.
  • Töise puhkuse viisa on spetsiifiline viisaliik, mis võimaldab noortel riigis piiratud aja jooksul töötada. Lubatavate töökohtade valik võib olla piiratud, samas võivad neile kehtida leevendatud nõuded. Selliste viisade eesmärk on võimaldada noortel reisimist, kattes osa reisikuludest ajutise tööga, ning suunates neid samal ajal tööle majandussektorites, mis vajavad suurel hulgal ajutist tööjõudu.
  • Diplomaatiline viisa väljastatakse teise riigi diplomaatilise passi omanikule, kes täidab diplomaatilisi ülesandeid.
  • Ajakirjaniku viisa taotlemine on mõnes riigis nõutav, et teisest riigist pärit ajakirjanik tohiks riigis töötada. Niisugusi viisasid on väljastanud näiteks Kuuba, Iraan, Põhja-Korea, Saudi Araabia, Ameerika Ühendriigid ja Zimbabwe.
  • Pruudiviisa on lühiajaline viisa, mis annab välismaalasele loa riiki siseneda sealse kodanikuga abiellumise eesmärgil.
  • Immigratsiooniviisa ehk immigrandiviisa on (üldjuhul ühekordne) viisa välismaalasele, kelle eesmärk on seaduslike protseduuride kohaselt riiki alaliselt elama asuda.

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]