Mine sisu juurde

Vabariigi Valitsuse korraldus

Allikas: Vikipeedia

Vabariigi Valitsuse korraldus on Vabariigi Valitsuse õigusakti liik.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse seadusele on Vabariigi Valitsuse korraldus üksikakt, mida Vabariigi Valitsus annab seaduse alusel ja täitmiseks. Korralduse allkirjastavad peaminister ja riigisekretär. Korraldus jõustub selle allakirjutamisest, kui korralduses või seaduses ei ole sätestatud hilisemat jõustumise aega. Üldjuhul avaldatakse Vabariigi Valitsuse korraldused Riigi Teatajas.[1]

Korralduse kui õigusaktiga võib Vabariigi Valitsus anda valitsusasutustele ülesandeid, nimetada ametisse ja vabastada teenistusest ministeeriumide kantslerid, moodustada valitsuskomisjone ja nimetada nende liikmed, kinnitada ministeeriumide ja Riigikantselei põhimäärused, eraldada rahalisi vahendeid valitsuse reservfondist jms.