Turismigeograafia

Allikas: Vikipeedia

Turismigeograafia on inimgeograafia haru, mis keskendub põhiliselt turismiga seotud inimtegevusele ja regionaalse paiknemise geograafiale.

Turism tähendab inimeste rändamist riigist riiki. Ruumilisus ja sotsiaalsed aspektid seovad turismigeograafiat ühiskonnageograafiaga. Turismigeograafia on aitab paljusid turismiaspekte õpetada. Kuna turism pole ajas ega ruumis püsiv nähtus, aitab ruumiline jaotus geograafilisel skaalal (ülemaailmne, rahvusvaheline, piirkondlik, riigisisene ja kohalik) reiside põhjuseid ja eesmärke selgitada.

Williams (2004) on öelnud, et turism kaardistab maailm eriliselt, subjektiivsel viisil ning üks võimalus, kuidas turismigeograafiat mõista, on oskus näha, tajuda ja tõlgendada erinevaid turismisihtkohti. Sihtkohad ja kujutelmad nendest kohtadest on turismi aluseks. Turisminõudlus on seotud inimeste isiklike kogemustega mingist paigast, mistõttu turismi edendamine ja turundus sõltuvad koha atraktiivsusest ja positiivsest imagost. Turismigeograafia on otseseselt seotud kultuurigeograafiaga.

Maailma tuntumad turismipiirkonnad: Prantsusmaa; USA; Hiina; Vahemere maad; Hispaania; Itaalia; Kariibi mere regioon; Kagu-Aasia; Tai; jne.