Maailma Turismiorganisatsioon

Allikas: Vikipeedia
UNWTO peakontor Madridis
UNWTO peakontor Madridis

Maailma Turismiorganisatsioon (inglise keeles United Nations World Tourism Organization UNWTO, lühemalt WTO) on ÜRO allasutus, mis vastutab jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise turismi edendamise eest maailmas. Organisatsiooni peakontor asub Hispaanias Madridis; ametlikeks keelteks on araabia, inglise, prantsuse, vene ja hispaania keel. Üheks tuntumaks organisatsiooni tegevusvaldkonnaks on rahvusvaheliste turismiandmete kogumine ja järjepidevuse tagamine ning nende statistikaaruannetesse koondamine. Maailma Turismiorganisatsiooni kuulub 155 riiki ja tal on üle 400 koostööpartneri nii erasektori kui ka haridusasutuste ja kohalike turismiühenduste seas.[1]

Organisatsiooni eesmärgid[muuda | muuda lähteteksti]

 • Turismi olulisuse propageerimine. Selleks tuleb levitada teadmist turismist kui ühest olulisest sotsiaalse ja majandusliku kasvu ning arengu allikast. Suurendada turismivaldkonna osakaalu riiklikes ja rahvusvahelistes poliitikates ning luua võrdsed võimalused turismisektori arenguks ja õitsenguks.[1]
 • Turismi konkurentsivõime parandamine. Luues selleks Maailma Turismiorganisatsiooni liikmesriikides soodasamad võimalused teadmiste loomeks ja vahetuseks, koolitades inimesi ning keskendudes eelkõige sellistele valdkondadele nagu planeerimine, statistika- ja turu-uuringud, tootearendus ning riskijuhtimine.[1]
 • Turismi jätkusuutliku arengu tagamineagamine. Toetades jätkusuutlikke turismipoliitikaid ja -praktikaid, mille eesmärgiks on keskkonnaressursse võimalikult vähe kasutades ning sotsiaalseid ja kultuurilisi eripärasid jälgides siiski võimalikult suurt majanduslikku kasu saada.[1]
 • Vaesuse vähendamisel turismi panuse suurendamine. Turismi osakaalu suurenemine vähem arenenud piirkondades loob võimalusi kohaliku majanduse ja kogukonna arenguks.[2]
 • Teadmiste, harituse ja võimekuse suurendamine. Selleks toetatakse riike haridussüsteemi puuduste väljaselgitamisel ning tagatakse vajalikud teadmisteloome ja -vahetuse võrgustikud.[3]
 • Erasektori, kohalike ja regionaalsete turismiorganisatsioonide, haridus- ja uurimisasutuste, kodanikuühenduste ning riiklike institutsioonide vahelise koostöö tihendamine, et üheskoos luua jätkusuutlik, vastutustundlik ja konkurentsivõimeline turismisektor.[4]

Ajalugu[muuda | muuda lähteteksti]

Maailma Turismiorganisatsiooni ajalugu ulatub aastasse 1925, mil Haagis loodi tema eelkäija Rahvusvaheline Turistide Liikumise Assotsiatsioon (International Congress of Official Tourist Traffic Associations, (ICOTT)). 1934. aastal nimetati see ümber, uueks nimeks sai International Union of Official Tourist Propaganda Organizations ‎‎(IUOTPO). Pärast Teist maailmasõda 1946. aastal toimus järjekordne ümberstruktureerimine ning ülemaailmsel turismiasutuste kongressil Londonis otsustati luua uus rahvusvaheline valitsusväline organisatsioon (International Union of Official Travel ‎Organisations (IUOTO) asendamaks senist ühendust. Organisatsiooni eesmärgiks oli turismisektori edendamine ja turismi olulisuse mõistmine just vähem arenenud maade majanduskasvu võtmena.

1960. aastate lõpus suurenes vajadus luua valitsustevaheline ühendus, mis oskaks tegutseda ülemaailmsel tasandil koostöös muude rahvusvaheliste organisatsioonidega, eelkõige ÜRO-ga. Viimasega olid IUOTO-l tekkinud juba tihedad sidemed, mistõttu oli ka ettepanekuid koondada ühendus tervikuna ÜRO alluvusse, kuid nii ei juhtunud. ÜRO eelnõu otsuse kohaselt tuli luua valitsustevaheline organisatsioon, mis koondaks turismisektori osapooled ja oleks tihedalt seotud ÜRO tegevusega, kui säilitaks täielikult oma administratiivse ja majandusliku iseseisvuse. 1970. aastal hääletas IUOTO peaassamblee Maailma Turismiorganisatsiooni loomise poolt ning see otsus rakendus 1974. aastal pärast ratifitseerimist 51 liikmesriigis.

2003. aastast on WTO ametlikult ka ÜRO spetsialiseeritud allasutus (UNWTO).[5]

██ UNWTO liikmesriigid
██ UNWTO tütarliikmed
██ UNWTO vaatlejariigid
UNWTO liikmesriigid regioonidesse jaotunult

Struktuur[muuda | muuda lähteteksti]

Maailma Turismiorganisatsiooni kõrgeim valitsusüksus on Peaassamblee (General Assembly), kuhu kuuluvad organisatsiooni täis- ja tütarliikmed, mitte koostööriigid. Üldkogu saab kokku iga kahe aasta tagant, et kinnitada eelarve ja tegevuskava ning arutleda päevakajaliste oluliste teemade üle turismisektoris. Iga nelja aasta tagant valitakse üldkogul organisatsiooni peasekretär.

Piirkondlikud komisjonid (Aafrikas, Ameerikas, Ida-Aasias ja Vaikse ookeani piirkonnas, Euroopas, Lähis-Idas ja Lõuna-Aasias) kogunevad igal aastal.

Täitevnõukogu koguneb kahel korral aastas ning vastutab selle eest, et organisatsioon peab kinni oma tegevuskavast ja eelarvest.

Erikomisjonid nõustavad organisatsiooni juhtimise ja sisulise tegevuse osas.

Sekretariaati juhib alates 2010. aastast peasekretär Taleb Rifai Jordaaniast, kes juhendab WTO peakorteri 110-liikmelise töökollektiivi tegevust.[6]

Varasemad UNWTO peasekretärid: ‎

1975–1985 – Robert Lonati (Prantsusmaa)

‎‎1986–1989 – Willibald Pahr (Austria)

1990–1996 – Antonio Enriquez Savignac (Mehhiko)

1998–2009 – Francesco Frangialli (Prantsusmaa)

Liikmesriigid ja regioonid[muuda | muuda lähteteksti]

Maailma Turismiorganisatsiooni kuulub 155 liikmesriiki. Lisaks on organisatsioonil seitse tütarliiget ja kaks vaatlejariiki. Eesti Maailma Turismiorganisatsiooni ei kuulu. Riigid on jagunenud kuude suuremasse regiooni: Ameerika, Aafrika, Euroopa, Lähis-Ida, Lõuna-Aasia ning Ida-Aasia ja Vaikse ookeani piirkond.[7]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 UNWTO üldinfo, Kasutatud 24.04.2012.
 2. Turism ja vaesuse vähendamine, Kasutatud 24.04.2012.
 3. Turism ja haridus, Kasutatud 24.04.2012.
 4. Turism ja koostöö, Kasutatud 24.04.2012.
 5. UNWTO ajalugu, Kasutatud 24.04.2012.
 6. UNWTO struktuur, Kasutatud 24.04.2012.
 7. UNWTO liikmed, Kasutatud 24.04.2012.

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]