Mine sisu juurde

Testament

Allikas: Vikipeedia
 See artikkel räägib pärimisõiguslikust testamendist; teiste tähenduste kohta vaata lehekülge Testament (täpsustus).

Testament on üks viimse tahte avalduse vorme. See on ühepoolne tehing, millega testeerimisvõimeline pärandaja ehk testaator teeb oma surma puhuks pärandi kohta korraldusi.

Kuna testamendi teeb testaator isiklikult, siis ei saa testamendi tegemiseks kedagi teist volitada.[1] Testament on kehtiv siis, kui see on tehtud testamendi tegemise ajal kehtinud seadusest tulenevate nõuetega, mis testamendi eri liikidel on erinevad.[2] Testamenti kui üht pärimise alust eelistatakse seadusejärgsele pärimisele ning pärimist pärimislepingu järgi eelistatakse testamendi järgi pärimisele.[3] Ehk kui puudub pärimisleping, aga on olemas testament, siis toimub pärimine testamendi järgi. Kui puudub pärimisleping ja testament, siis toimub pärimine vastavalt seadusele. On ka võimalik, et pärida saab kõigil kolmel alusel, kui pärimisleping ja testament koos ei hõlma kogu pärandvara koosseisu.[4]

Testamendi liigid[muuda | muuda lähteteksti]

Testamente võib jagada vorminõuete järgi peamiselt koduseks või notariaalseks testamendiks. Kodused testamendid omakorda jagunevad tunnistajate juuresolekul alla kirjutatud testamendiks ja omakäeliselt kirjutatud testamendiks. Notariaalsed testamendid jagunevad notariaalselt tõestatud ja notarile hoiule antud testamendiks.[5] Teine liigitus on üksiktestament ja testamendi eriliik abikaasade vastastikune või abikaasade vastastikune testament kolmanda isiku kasuks.[6]

Testamendi muutmine ja tühistamine[muuda | muuda lähteteksti]

Testamendi muutmine ja tühistamine on pärandaja võimalus oma eluajal vabalt oma pärandvara ülemineku üle otsustada. Testamenti on võimalik tühistada vastavalt pärimisseaduse regulatsioonile.[7] Koduse testamendi võib pärandaja tühistada notariaalse testamendi, koduse testamendi, testamendi hävitamise või pärimislepinguga.[8] Notariaalse testamendi võib testaator tühistada notariaalse testamendi, koduse testamendi või pärimislepinguga.[8]

Eristada tuleb testamendi kehtivust tervikuna ja selles sisalduvate korralduste kehtivust. Kui mõni korraldus on kehtetu, kehtib testament ülejäänud osas.[9] Kui pärandaja ümber mõtleb või soovib oma korraldusi muuta, siis testamenti saab alati tühistada, tagasi võtta või asendada uue testamendiga.[10] Tühistamine ja muutmine toimuvad tavaliselt uue viimse tahte avalduse tegemisega. Selle saab kirja panna tühistamise korraldusena või kirja panna uued korraldused, mis kehtivad vanade asemel.[11] Varasema testamendi tühistamisel või uuega asendamisel ei ole vaja järgida varasema testamendi tegemisviisi.[12]

Testamendi tühisuse saab tuvastada ka kohus pärast testamendi teinu surma seaduses sätestatud alustel.[13] Isiklikkuse nõue on oluline ka testamendi tühistamise korral, sest testamenti võib tühistada vaid testaator ise. Lubamatu on väljastada testament volitatud isikule või posti teel. Kui seda ühel või teisel moel siiski tehakse, ei teki testamendi tühistamise õiguslikke tagajärgi.[14]

Kui testamendi tegemisel esines asjaolu, mis annab vastavalt seadusele aluse testamendi tühistamiseks, võib pärast pärandaja surma testamendi tühistada ka isik, kes oleks õigustatud pärima testamendi või selle osa kehtetuse korral.[15] Testamendi tühistamiseks tuleb esitada hagi kohtusse ühe aasta jooksul tühistamise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest arvates, kuid mitte hiljem kui 30 aasta möödumisel pärandi avanemisest arvates.[15] Sättes viidatud 30 aastat on piirtähtaeg, mille jooksul on üldse võimalik hagi esitada, kuid selle piirtähtaja sees tuleb hagi ikkagi esitada hiljemalt ühe aasta jooksul alates testamendi tühistamise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.[16]

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Pärimisseadus RT I 2008, 7, 52 ... RT I 10.03.16, 16 – § 19.
 2. Pärimisseadus RT I 2008, 7, 52 ... RT I 10.03.16, 16 – § 181.
 3. Pärimisseadus RT I 2008, 7, 52 ... RT I 10.03.16, 16 – § 9.
 4. T. Mikk (2012). Pärimisõigus. Tallinn: Sisekaitseakadeemia. Lk 28.
 5. Pärimisseadus RT I 2008, 7, 52 ... RT I 10.03.16, 16 – § 20.
 6. Pärimisseadus RT I 2008, 7, 52 ... RT I 10.03.16, 16 – § 89–90.
 7. Pärimisseadus (PärS). – RT I, 10.03.2016, 16, § 88.
 8. 8,0 8,1 PärS § 88 lg 2.
 9. PärS § 88 lg 3.
 10. P. Puust. Notariaalse testamendi vormistuslikud nõuded. Tartu: Tartu Ülikool 2013, lk 18.
 11. PärS § 88 lg-d 3–5.
 12. U. Liin. Pärimisõigus. Tallinn: Ilo 2005, lk 99.
 13. https://www.eesti.ee/et/oigusabi/paerimine-ja-paerandus/testament/#testamendi-t%C3%BChistamine
 14. P. Puust. Notariaalse testamendi vormistuslikud nõuded. Tartu: Tartu Ülikool 2013, lk 14.
 15. 15,0 15,1 PärS § 88 lg 7.
 16. TlnRnKo 2-12-13824.

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]