Tunnistajate juuresolekul alla kirjutatud testament

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Tunnistajate juuresolekul alla kirjutatud testament on testament, millele testaator (pärandaja) on alla kirjutanud vähemalt kahe teovõimelise tunnistaja juuresolekul ning millesse on ta märkinud testamendi tegemise kuupäeva ja aasta.[1]

Tunnistajate juuresolekul alla kirjutatud testamendi nõuded[muuda | muuda lähteteksti]

Nõuded tunnistajate juuresolekul alla kirjutatud testamendile:

 1. Testaator on testeerimisvõimeline.
 2. Testaator on testamendi omakäeliselt allkirjastanud tunnistajate juuresolekul.
 3. Testaator on omakäeliselt märkinud testamendi tegemise kuupäeva ja aasta.
 4. Tunnistajad on sobivad, arvestades seaduses sätestatud piiranguid, ja teovõimelised.
 5. Testaator on tunnistajatele teatanud, et nad on kutsutud testamendi tegemise juurde.
 6. Testamendile on alla kirjutanud kaks tunnistajat.
 7. Testament ei ole koostatud varem kui kuus kuud enne testaatori surma.
 8. Testaator ei ole teinud pärimislepingut või uut testamenti.

Testamendi tegemisel tuleb arvestada koduse testamendi koostamise üldtingimusi ja et sarnaselt omakäeliselt koostatud testamendiga kehtib tunnistajate juuresolekul tehtud testament testaatori eluajal kuus kuud.

Testaator peab tunnistajatele teada andma, et nad on kutsutud tunnistajateks testamendi tegemise juurde ja et testament sisaldab testamendi tegija viimset tahet.

Tunnistajate teavitamise eesmärk on, et tunnistajad saaksid aru, et testaator kirjutab alla oma testamendile ja on testamendile allakirjutamise hetkel teo- ja otsustusvõimeline. Tunnistajad peavad aru saama, millele testaator alla kirjutab.[2]

Tunnistajate teavitamine on testaatori tahteavaldus.[3] Tahteavaldus võib olla ka kaudne ja väljenduda teos, millest võib järeldada tahet kaasa tuua õiguslik tagajärg. Seega peab testaator ise teavitama tunnistajaid oma tahtest suulsielt, kirjalikult või teoga väljendatult.[4]

Testamendi sisu ei pea tunnistajatele teatama. On oluline, et tunnistajad on testamendi allakirjutamise juures kõik samal ajal. Testamendile peab olema tunnistajate juuresolekul märgitud allakirjutamise kuupäev ja aasta.

Testamendi allkirjastab esmalt testaator ise, talle järgnevad kohe tunnistajad. Tunnistajate allkiri väljendab nende kinnitust, et testaator on testamendile alla kirjutanud ning nende arusaamist mööda saab testaator aru oma tegudest ehk on teo- ja otsustusvõimeline.[5]

Teavitamise nõude rikkumine[muuda | muuda lähteteksti]

Kui testaator ei teata tunnistajatele, et nad on palutud alla kirjutama testamendile ehk viimsele tahteavaldusele, siis on testament tühine ja testamendi alusel pärimist ei toimu. Kui tunnistajad ei saa aru, millele testaator alla kirjutas, on testament vorminõude rikkumise tõttu tühine, kuna tunnistajad ei saa kinnitada, et testaator avaldas allakirjutatud dokumendis oma viimset tahet.[6]

Nõuded tunnistajaks olevale isikule[muuda | muuda lähteteksti]

Tunnistajana alla kirjutanud isik ei või olla testamendiga soodustatud isik. Ka tunnistaja lähisugulased ei või olla soodustatud isikud. Sama kehtib tunnistaja abikaasa või abikaasa lähisugulaste kasuks testamendi tegemise puhul.[7]

Tunnistajale esitatud nõuete rikkumine[muuda | muuda lähteteksti]

Kui testamendi tunnistaja või tema lähisugulased on siiski soodustatud isikud, on testament selles osas tühine. Ehk kui testamendiga on määratud mingi osa tunnistajale, tema abikaasale, abikaasa lähisugulastele või tunnistaja enda lähisugulastele, siis need korraldused on tühised ja pärimist ei toimu.[7]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. "Pärimisseadus § 23 lg 1".
 2. RKTKo 10.04.2008 nr 3-2-1-23-08 p 14
 3. "Tsiviilseadustiku üldosa seadus § 68".
 4. RKTKo 10.04.2008 nr 3-2-1-23-08 p 15
 5. "Pärimisseadus § 23 lg 3".
 6. RKTKo 06.10.2005 nr 3-2-1-87-05 p 14
 7. 7,0 7,1 "Pärimisseadus § 23 lg 4".