Termoreguleerventiil

Allikas: Vikipeedia
Joon. Välise tasakaalustusega a ja seesmise tasakaalustusega b termoreguleer­ventiil: 1 – membraan, 2 – anduri kapillaartoru, 3 – temperatuuriandur (balloon), 4 – külmaaine aur kompressorisse, 5 – aurusti, 6 – külmaaine sisenemine paisventiili, 7 – paisventiil, 8 – väline tasakaalustustoru

Termoreguleerventiil on termoregulaatoriga juhitav paisventiil. See koosneb otsetoime proprtsionaaltemperatuuriregulaatorist ja muudetava avaga ventiilist. Termoreguleerventiili kasutatakse peamiselt külmuti või soojuspumba kompressori aurusti töö optimeerimiseks. Termoreguleerventiil muudab külmaaine vooluhulka sõltuvalt aurustist väljuva külmaaine temperatuurist. Mida suurem on aurusti koormus (jahutamise vajadus), seda enam tõuseb külmaaine temperatuur ja seda enam avaneb paisventiil ning suureneb külmaaine pealevool. Aurusti koormuse vähenemisel on protsess vastupidine.