Sumner Welles

Allikas: Vikipeedia
Sumner Welles

Sumner Welles (14. oktoober 189224. september 1961) oli president Franklin D. Roosevelti valitsemise aegne Ameerika Ühendriikide asevälisminister, kes mängis oma rolli USA välispoliitika piirjoonte kujundamisel II maailmasõja eel ja algul, mil USA oli sunnitud isolatsionismilt üle minema suurema rolli etendamisele maailmapoliitikas.

Sumner Welles avaldas 23. juulil 1940 USA deklaratsiooni, millega tunnistati kehtetuks Balti riikide anneksioon N Liidu poolt ja kinnitati jätkuvat poolehoidu eestlastele, lätlastele ja leedulastele nende seaduspäraste diplomaatiliste esindajate tunnustamisega Washingtonis ja New Yorgis.


Wellesi deklaratsioon kõlas järgmiselt:

"Viimase paari päeva jooksul on hakanud kiiresti oma eesmärgile lähenema need pettemanöövrid, millega kolme väikese Balti vabariigi – Eesti, Läti ja Leedu – poliitiline sõltumatus ja territoriaalne puutumatus on võetud sihiteadlikule hävitamisele ühe nende tugevama naabri poolt.

Alates päevist, mil nende kolme vabariigi rahvad iseseisvusid, oma esimesed demokraatlikud riigikorrad kehtestasid, on USA rahvas võinud sügava huvi ja poolehoiuga jälgida nende imetlusväärset progressi oma enda riikide valitsemisel.

Meie maa valitsuse poliitika on ülemaailmselt teada. USA rahvas on vastu röövlitegudele, tehtagu neid toore jõu abil või vaid jõuga ähvardades. Samuti on ta vastu ühe riigi, kuitahes tugeva, sekkumisele mistahes teise riigi, ükskõik kui nõrga, siseasjusse. USA jääb neile põhimõtetele kindlaks.

Ameerika rahvas on veendunud, et kui doktriin, mille tuumiku need printsiibid moodustavad, ei pääse taas maksvusele rahvusvahelistes suhetes, siis ei ole enam võimalik säilitada ka mõistusele, õiglusele ja seadusele tuginevat korda – teisisõnu kogu meie tänapäeva kultuuri baasi."

(Deklaratsioon on siin avaldatud Ameerika Hääles 23. juulil 1980 kõlanud eestikeelse tõlke järgi.)

See deklaratsioon oli aluseks USA poliitikale Baltimaade rahvaste ja riikide suhtes, mida tuntakse mittetunnustuspoliitikana. Sumner Wellesi avaldus oli USA valitsuse reaktsiooniks Punaarmee tääkide all korraldatud nn Balti valimistele, mille tulemusel kogunesid nukuparlamendid, kes avaldasid neile Moskvas emissaride poolt ettekirjutatud deklaratsioonid Eesti, Läti ja Leedu liidendamiseks Nõukogude Liiduga.