Mine sisu juurde

Sageduse automaatne järelhäälestus

Allikas: Vikipeedia

Sageduse automaatne järelhäälestus või sageduse automaatne järelhäälestus (inglise keeles automatic frequency control, AFC) on raadiovastuvõtjates ja televisioonivastuvõtjates (televiisorites) kasutatav süsteem vastuvõtja häälestussageduse automaatseks järelhäälestamiseks vastuvõetava raadiosignaali saatja töösagedusele (kandevsagedusele).

Praktiliselt on vastusvõtja häälestuse sageduse järelhäälestus kasutusel olnud vaid superheterodüünvastuvõtjate puhul, kus seda saab tehniliselt realiseerida heterodüüni sageduse juhtimise kaudu.

Sageduse automaatse järelhäälestuse kasutamise juures tekkis ka probleeme. Kõige suurem probleem oli sageduse mõttes lähedaste ja signaali poolest tugevate saatjate mõju sagedushäälestus süsteemile. Paljudes raadiovastuvõtjates oli selleks puhuks jäetud ka automaatse järelhäälestuse väljalülitamise võimalus.

Vajadus sageduse automaatse järelhäälestuse süsteemi järel kadus sageduse sünteesimisel põhinevate heterodüünide kasutuselevõtmisega, mis tagavad piisava sageduse täpsuse selleks, et tavatingimustes võiks täielikult loobuda automaatsest järelhäälestusest.

Omaette valdkonna moodustavad sageduse faasijärgse automaatse järelhäälestuse süsteemid (faasilukud ehk PLL-süsteemid). Neid kasutati laialdaselt analoogtelevisiooni tehnikas ja kineskoopkuvarites rea- ja kaadrisünkronisatsiooni juures, mille osas tänapäeval pole enam laialdast vajadust. Siiani on need aga kasutusel FM-stereo puhul stereodekooderites, mis põhinevad kompleksse stereosignaali sünkroontöötlusel. Kasutusele on need süsteemid jäänud teadusliku eksperimendi tehnikas ja elektroonses mõõtetehnikas.