Mine sisu juurde

Raoul Üksvärav

Allikas: Vikipeedia

Raoul Üksvärav (21. aprill 1928 Tallinn2. märts 2016) oli Eesti majandusteadlane ja poliitik.

Ta lõpetas 1942. aastal Viljandi Linna 2. Algkooli ja 1947. aastal kuldmedaliga Viljandi 2. Keskkooli. 1952. aastal lõpetas ta cum laude Tallinna Polütehnilise Instituudi majandusteaduskonna tööstusökonoomika erialal. Aastatel 19531956 oli ta aspirantuuris Eesti NSV TA Majanduse Instituudis, aastal 1956 kaitses ta majanduskandidaadi väitekirja (kinnitati aastal 1957), aastal 1967 kaitses ta majandusdoktori väitekirja (kinnitati aastal 1969).

Täiendanud end Euroopa Juhtimisinstituudis (Genf) 1971; Eesti NSV MN Asjadevalitsuses 1971/72; Eesti NSV Riiklik Plaanikomitees 1976.

Majandusteaduste kandidaat 1956 (Läti Riiklik Ülikool, kinnitus 1957); dotsent 1963; majandusteaduste doktor 1967 (Eesti TA Ühiskonnateaduste nõukogu, kinnitus 1969); professor 1969.

NSV Liidu Riikliku Tehase Volta tehnilise normeerimise insener 1952–53; Eesti NSV TA Majanduse Instituudi tööstusökonoomika sektori nooremteadur 1956–58.

TTÜs 1958–1989, 1997. aastast: tootmise ökonoomika ja organiseerimise kateedri vanemõpetaja 1958, dotsent 1959–67; õhtuse üldtehnilise teaduskonna dekaan 1962–64; vanemteadur 1964–66; õhtu- ja kaugõppeprorektor 1967–69; tööstuse juhtimise ja plaanimise kateedri professor ja juhataja 1969–89; käitismajanduse/ärikorralduse instituudi organisatsiooni ja juhtimise õppetooli emeriitprofessor 1997. aastast.

Eesti Majandusjuhtide Instituudi teadusdirektor 1989–92; Eesti Ülemnõukogu Presiidiumi esimehe Arnold Rüütli nõunik 1992, Aastatel 19921999 oli ta Riigikogu VII (valimisliidust "Kindel Kodu") ja VIII koosseisu (valimisliidust "Koonderakond ja Maarahva Ühendus") liige. Eesti Kõrgema Kommertskooli (EBS) professor 2000–05.

Teadustöö põhisuunad

[muuda | muuda lähteteksti]

Organisatsiooni- ja juhtimisteooria; kultuuridevaheline juhtimiskogemus; organisatsiooni ja juhtimise minevik, olevik ja tulevik; organisatsiooni- ja juhtimismõtte areng Eestis, juhtimiskoolitus Eestis. Avaldanud üle 200 publikatsiooni, sealhulgas monograafiaid (nt “Organisatsioon ja juhtimine” (1992, 2003, 2004, 2008); “Majandusjuht, tema töö ja tegevus” (1978); “Majandusorganisatsioonide juhtimine Ameerika Ühendriikides” (1966); Estonian Economy and Management in the Early 1990`s (kaasautor Raimo Nurmi) (1993); Estonia and Finland: Culture and Managament, a Conjuctural Presentation (kaasautor Raimo Nurmi) (1994) ja kõrgkooliõpikuid ning artikleid. Tema juhendamisel on kaitstud 5 doktori- ja 11 kandidaadiväitekirja.

Teadustöö mujal

[muuda | muuda lähteteksti]

Vahetusteadlane California Ülikoolis ja Massachusettsi Tehnoloogiainstituudis 1963–64. Külalisprofessor Helsingi Kõrgemas Majanduskoolis 1984; Lappeenranna Tehnikaülikoolis 1987; Turu Kõrgemas Majanduskoolis; Praha Majanduskõrgkoolis 1989; Torino Ülikoolis 1990, Bentley Kolledžis ja Dartmounthi Kolledžis (USA).

Teaduskorralduslik tegevus

[muuda | muuda lähteteksti]

Organisatsiooni- ja juhtimisprobleemide teadusliku uurimissuuna ning koolkonna rajaja ja väljaarendaja Eestis; organisatsiooni ja juhtimise õppeaine sisseviimine kõigil tehnilistel erialadel; algatanud 1964 a-st juhtimisalase konsultatsioonitegevuse ja täienduskoolituse; korraldanud 1966. a esimese organisatsiooni- ja juhtimiskonverentsi NSV Liidus, kokku 7 konverentsi. Eesti NSV TA Ühiskonnateaduste osakonna majandus- ja õigusnõukogu ja NSV Liidu TA organisatsiooni ja juhtimise nõukogu, NSV Liidu TA Teaduse ja Tehnika Progressi majandusprobleemide nõukogu Eesti filiaali liige; Eesti NSV Ministrite Nõukogu juhtimise ja planeerimise nõukogu, Eesti TA Majanduse Instituudi spetsialiseeritud nõukogu, Eesti Teaduslik-tehniliste Ühingute Juhtimiskomitee ja Eesti Raadio majandusnõukogu liige; Journal of East European Management Studies toimetuskolleegiumi liige 1996. aastast. Tallinna Teadlaste Maja liige.

Ühiskondlik tegevus

[muuda | muuda lähteteksti]

On olnud Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht ja Balti Assamblee Julgeoleku ja Väliskomitee Eesti delegatsiooni juht; Pensionäride ja Perede Liidu esimees 1992–95; Hüvitusfondi nõukogu liige ja esimees 1993–2000; KEK Trading International nõukogu liige 1996. aastast; AIESEC Eesti organisatsiooni liige 2006. aastast.

  • Turu Kõrgema Majanduskooli audoktor 1989;
  • Eesti majanduspreemia 1993 (teose “Organisatsioon ja juhtimine” (1992) eest);
  • Viljandi Maagümnaasiumi Fondi auesimees;
  • TTÜ teenetemedal Mente et manu (nr 10) 2003;
  • Riigivapi III klassi teenetemärk 2006 (Eesti taasiseseisvumisele kaasaaitaja ja edendaja).

Harrastused

[muuda | muuda lähteteksti]

Muusika, maalikunst, geograafia, poliitika, sport ja sõjaajalugu. TTÜ korvpalliklubi Kapa liige 1958–...

  • ENE 1976, 8;
  • EE 2000,14;
  • ESpordiBL 2001;
  • EMajBL 2003;
  • Tallinna Polütehniline Instituut 1936–1986. Tln, 1986, lk, 340–342, 345–346.