Mine sisu juurde

Rakvere elementaarkool

Allikas: Vikipeedia

Rakvere elementaarkool oli kreisilinnas Rakveres tegutsenud õppeasutus (elementaarkool).

1802. aastal loodi Venemaa Rahvahariduse Ministeerium ja korraldati ümber kogu Venemaa keisririigi haridussüsteem. 1803. aastal kinnitatud rahvahariduse esialgsete eeskirjade ja neid täpsustava ülikoolidele alluvate koolide määrustik seadustasid linnades üheklassiliste elementaarkoolide ja kolmeklassiliste kreiskoolide asutamise. Kreiskooli eelastmena asutati elementaarkool, mis paiknes aadressil Pikk 29[1]. Õppemaksu suuruseks oli kümme rubla aastas ja koolis töötas üks-kaks õpetajat.

Rakvere linn omandas Rakvere elementaarkooli hoone 19. sajandi II poolel. Pikk tänav 29 hoone valmimisaeg oli 1865. ja 1872. aastal omandas kinnistu Rakvere linn elementaarkooli tarvis. Õppetöö toimus elementaarkoolis reeglina saksa keeles ja oli maksuline.

Rakvere elementaarkooli juhatas aastatel 1876–1786 Juhan Kunder, 1905–1906 Ernst Peterson-Särgava[2].

1880. aastatest hakati linnade ülalpeetavaid elementaarkoole nimetama linnaalgkoolideks, eristamaks neid kroonualgkoolidest. 17. mail 1887 vastu võetud ajutised täiendavad määrused algkoolide juhtimise kohta Liivi-, Kura- ja Eestimaa kubermangus täpsustasid koolide juhtimis- ja järelevalveorganite tegevust ning linnaalgkoolides nähti ette venekeelne õpetus alates esimesest õppeaastast, õppeaeg pikenes neljale aastale. Õppetöö oli maksuline.

1912. aastal anti hoone Rakvere poeglaste kroonugümnaasiumile ja elementaarkool kolis maja Pikk tänav 64 II korrusele.

  1. Olav Mäe, 415 aastat hariduselu algusest Rakveres, virumaateataja.postimees.ee, 28. september 2012
  2. Rakvere elementaarkooli hoone kultuurimälestiste riiklikus registris (vaadatud 10.007.2022)