Rahvastiku vananemine

Allikas: Vikipeedia
Rahvastiku vananemise etapp on märgitud numbriga 3
Rahvastiku vananemisele iseloomulik rahvastikupüramiid on märgitud numbriga 3

Rahvastiku vananemine on rahvastiku keskmise vanuse kasv laste osatähtsuse vähenemise ja vanurite osatähtsuse kasvu tõttu.

Samuti nimetatakse rahvastiku vananemiseks demograafilise ülemineku kolmandat etappi. Sellele etapile on iseloomulikud sündimuse langus, madal suremus, mille tõttu loomulik iive väheneb peaaegu nullini. Rahvastiku vananemine on iseloomulik üsna kõrge arengutasemega arenenud maadele.