Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus

Allikas: Vikipeedia
Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus
Lühend RMIT
Peakorter Lõõtsa 8a, Tallinn

Rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskus (RMIT) on Rahandusministeeriumi haldusalas tegutsev riigiasutus, mis tegeleb info- ja kommunikatsioonitehnoloogiliste (IKT) lahenduste arendamise ja haldamisega ning IKT teenuste osutamisega ministeeriumi valitsemisala asutustele ning vastavalt kokkuleppele ka teistele riigi-, siht- ja kohalikele omavalitsusasutustele.

 • Asutuse ingliskeelne nimetus on „Information Technology Centre for the Ministry of Finance, Estonia“[1].
 • RMIT-i põhiklientideks on Maksu- ja Tolliamet, Eesti Statistikaamet, Rahandusministeerium, Riigi Tugiteenuste Keskus ja Kultuuriministeerium.
 • 2017. aasta mais anti RMIT-ile rahvusvahelisele ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimisstandardile vastavust tunnistav ISO sertifikaat.[2]
 • Spordihuvilise RMIT-i töötaja jaoks sai vabal algatusel asutatud 2016. aastal ka RMIT Spordiklubi nimeline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on spordist- ja kehakultuurist huvitatud RMIT-i töötajate kokkukoondamine ning spordi- ja kehakultuurialase tegevuse organiseerimine, koordineerimine ja edendamine.

Pakutavad teenused[muuda | muuda lähteteksti]

RMIT pakub oma klientidele järgmisi teenuseid:

 1. Töökohaga seotud teenused hõlmavad arvutitöökohta (lauaarvuti, süler, kuvar) ja sellega seotud võrguteenuseid, samuti kasutaja tavateenuseid ning mõningaid nn keskseid teenuseid – need on rakendused või infosüsteemid, mis hõlbustavad omavahelist suhtlemist ja infovahetamist asutuses ja/või asutuste vahel, näiteks dokumendihaldussüsteem või veebid.
 2. Äriteenuste ülalhoid ja arendamine, kus toetame oma klientide IT-keskkondade toimimist põhimõttel, et RMIT on partneriks, kellele toetuda kogu teenuse elutsükli vältel.
 3. Lisaks pakub RMIT konsultatsiooniteenust infoturbe, IT hangete ja kvaliteedijuhtimise valdkondades ning keskse hankija teenust info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonna riigihangetes.

Ajalugu[muuda | muuda lähteteksti]

RMIT on asutatud 1. juulil 2011. Tegevust alustas keskus 01.01.2012.

RMIT moodustati Rahandusministeeriumi, Statistikaameti ja Maksu- ja Tolliameti IT-osakondade baasil. Konsolideerimise eesmärk oli eelarvelisi vahendeid tõhusamalt kasutada ehk teisisõnu - koos tehes saab sama raha eest palju rohkem ja paremaid teenuseid. Lisaväärtusena oli plaanis koondada kogu valitsemisala IT kompetents, millest võidaksid kõik eelnimetatud asutused. Jaanipäevaks 2011 olid vormistatud vajalikud dokumendid ja tollane rahandusminister Jürgen Ligi andis välja käskkirja nr 115 Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse asutamiseks 01.07.2011. Käskkirja kohaselt pidi keskus alustama tegevust 01.01.2012 ja asutuse vormiks sai valitsusasutuse hallatav riigiasutus.

Järgnes palju kiiret tegutsemist: vaja oli luua asutuse identiteet, näiteks koduleht, domeen registreerida, lahendada massiliselt tehnilisi ja olmeküsimusi ning teha ettepanek senistele asutuste IT-osakondade töötajatele asuda tööle uude asutusse. Neid, kes ei soostunud uues asutuses töötama, oli vaid umbes 10%. Asutuse esimese direktoriga (Margus Noormaa) sõlmiti tööleping 15.09.2011. 01.01.2012 alustas asutuses tööd 90 töötajat kolmes osakonnas: hooldus, arendus ja teenused.

2018. aastaks on RMIT kasvanud 120 töötajaga organisatsiooniks, on esindatud kõigis Eesti suuremates linnades ja maakondades ja sooviga pakkuda kõigile võimalikele huvilistele riigisektoris head IT-teenust.

Märgilise tähendusega on Kultuuriministeeriumi valitsemisala liitumine RMITi kliendibaasiga alates 2018. aasta algusest.

Organisatsioon[muuda | muuda lähteteksti]

RMIT missioon on olla oma klientidele oluline tehnoloogiapartner nende eesmärkide saavutamisel. Selle elluviimiseks toetutakse kolmele visioonisuunale:

 1. partnerlus – ollakse oma klientidele strateegiliseks partneriks äriprotsesse toetavate IKT-lahenduste väljatöötamisel;
 2. teenuste terviklikkus ja kvaliteet – teenused on kvaliteetsed, teenuseid pakutakse paindlikult ja arvestatakse muutuvate vajadustega;
 3. tõhus organisatsioon – soovitakse olla juhtiv avaliku sektori IT-asutus.

RMITi struktuur jaguneb arenduse valdkonnaks, kus tegeletakse klientide äriteenuste toetamisega läbi IT-rakenduste arendamise ja toetamise ning ülalhoiu valdkonnaks, kus keskendutakse süsteemide ja baaside toimimisele, monitoorimisele, aga ka teatud keskselt toimivate teenuste pakkumisele ning tavakasutajatele IT-toe pakkumisele.

RMIT direktor oli algusest kuni maini 2019 Margus Noormaa.

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. "Ministry of Finance (Estonia)". Ingliskeelne Vikipeedia. 30.04.2020. Vaadatud 04.07.2020.
 2. "ISO 9001:2015 sertifikaat" (PDF). Originaali (PDF) arhiivikoopia seisuga 7. märts 2018.

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]